Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

dinsdag 27/05/2014

Per 1 januari en 1 juli wordt steeds het wettelijk minimumloon bijgesteld. De bedragen die gelden voor de tweede helft van 2014 zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant.

Het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar stijgt per 1 juli 2014 met 0,65% naar 1.495,20 euro.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Het uurloon dat je als werkgever minimaal moet uitbetalen, moet je zelf berekenen. Dit doe je door het minimumweekloon te delen door het aantal uren per week dat bij jou als werkgever als volledig dienstverband geldt.

In de tabel vindt je het wettelijke minimumloon van na 1 juli 2014 met de bijbehorende minimum(jeugd)lonen.

Leeftijd  

Staffeling  

Per maand  

Per week  

Per dag

22 jaar

85%

 1.270,90

 293,30

 58,66

21 jaar

72,5%

 1.084,00

 250,15

 50,03

20 jaar

61,5%

 919,55

 212,20

 42,44

19 jaar

52,5%

 785,00

 181,15

 36,23

18 jaar

45,5%

 680,30

 157,00

 31,40

17 jaar

39,5%

 590,60

 136,30

 27,26

16 jaar

34,5%

 515,85

 119,05

 23,81

15 jaar

30%

 448,55

 103,50

 20,70

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.