Aanpassing gebruikelijk loon-regeling DGA

donderdag 29/01/2015

Het loon van DGA’s wordt door de fiscus getoetst aan het zogenaamde gebruikelijk loon-begrip. Hier wordt allereerst gekeken naar de ondergrens van 44.000 euro per jaar, eventueel gerelateerd aan de omvang van de dienstbetrekking en beschikbare middelen in de onderneming. Daarnaast werd tot en met 2014 gesteld dat het salaris niet minder mocht zijn dan het loon van de meest verdienende werknemer van de (verbonden) onderneming en tevens minimaal 70% moest bedragen van het loon bij soortgelijke werkzaamheden in dienstbetrekking.

Met ingang van 2015 wordt voor dat laatste gesteld dat het minimaal 75% moet gaan bedragen van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Allereerst wordt dus het percentage verhoogd van 70% naar 75%, maar ook de te vergelijken dienstbetrekking wordt ruimer gedefinieerd van “soortgelijk” naar “meest te vergelijken”. Hiermee hoopt de overheid meer mogelijkheden te hebben een (hoger) vergelijkbaar loon vast te stellen.

Afspraken die met de belastingdienst gemaakt zijn over gebruikelijk loon hoger dan 44.000 euro zullen hiermee aangepast worden. Individuele afspraken over een gebruikelijk loon lager dan 44.000 euro worden door deze wetswijziging niet beïnvloed.