Aanpassing bijtelling en wijziging BPM en MRB

maandag 10/11/2014

Op 4 november zijn de nieuwe CO2-uitstootgrenzen en bijtellingpercentages voor het privégebruik van de auto van de zaak in het belastingplan 2015 opgenomen. Daarnaast is in het wetsvoorstel een verhoging van de hoogste CO2-tarieven in de BPM opgenomen. Tot slot is een aanpassing van de vrijstelling voor elektrische voertuigen in de MRB voorgesteld. Hoewel het wetsvoorstel is opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 zullen de wijzigingen pas ingaan per 1 januari 2016.

Privégebruik auto van de zaak CO2-uitstootgrenzen en bijbehorende kortingspercentages

In het wetsvoorstel is een tabel opgenomen met de kortingspercentages voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak.

CO2-uitstoot in gram per kilometer

Korting

Bijtellingspercentage na toepassing van de korting

 0 gr/km

21% van de waarde van de auto

4% van de waarde van de auto

 1 - 50 gr/km

10% van de waarde van de auto

15% van de waarde van de auto

 51 - 106 gr/km

4% van de waarde van de  auto

21% van de waarde van de auto

 Meer dan 106 gr/km

Geen korting

25% van de waarde van de auto

 

Overgangsregeling van toepassing op auto’s met een tenaamstelling van voor 1 januari 2016

Er geldt een overgangsregeling voor auto’s van de zaak waarvan het kenteken op of na 1 januari 2016 voor het eerst te naam is gesteld in het kenteken register. Voor deze auto’s geldt dat – gedurende een periode van 60 maanden na de eerste dag van de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst te naam is gesteld – het bijtellingspercentage van toepassing blijft zoals dat gold op de dag van de eerste tenaamstelling.

Wijzigingen Motorrijtuigenbelasting en BPM

In het voorstel is een aanpassing van de vrijstelling van MRB voor elektrische auto’s opgenomen. Voor nulemissie auto’s zal vanaf 1 januari 2016 een volledige vrijstelling gelden. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gram per kilometer zal een halve vrijstelling gelden. In het wetsvoorstel ook een verhoging opgenomen van de BPM voor de hoogste drie CO2-uitstoot categorieën.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.