Aanpassen voorlopige aanslag voorkomt rente

donderdag 19/03/2015

Als de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd betaald wordt, kunt u te maken krijgen met belastingrente. Deze belastingrente kan voorkomen worden door tijdig een aanvullende voorlopige aanslag aan te vragen.

De Belastingdienst heeft bij het vaststellen van de voorlopige aanslag 2014 niet met de meest actuele bedragen rekening heeft kunnen houden. Er bestaat een grote kans dat u daardoor nog belasting moet bijbetalen.
Ontvangt u de aanslag inkomstenbelasting 2014 pas na 30 juni 2015, dan rekent de belastingdienst een belastingrente. Deze rente wordt berekend over de periode tussen 1 juli 2015 en de dagtekening van de aanslag plus zes weken.
Voor de inkomstenbelasting bedraagt de rente 4%. Indien u opgenomen bent in de uitstelregeling dan is het verstandig om vóór 1 mei de voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te passen, indien dit voor u van toepassing is.
De Belastingdienst garandeert dan dat u vóór 1 juli een aangepaste voorlopige aanslag ontvangt.

Ook speelt de belastingrente een rol bij uw aanslag vennootschapsbelasting. Het percentage van de belastingrente is daarbij hoger en bedraagt per 1 maart 8,05%

Voor de berekening van de belastingrente geldt dezelfde periode als bij de aanslag inkomstenbelasting. Indien u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2014 ontvangen heeft, controleer dan of die overeenkomt met de werkelijke belastbaar resultaat over 2014. Bij een (groot) verschil kunt u het beste vóór 1 mei een aanvullende voorlopige aanslag aanvragen. U voorkomt dan de betaling van belastingrente.

Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het aanvragen van een aanvullende voorlopige aanslag voor inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.