Aangifte omzetbelasting, leuker kunnen we het niet maken

woensdag 04/05/2016

Heeft u plannen om te verbouwen of te investeren? De voorheffing hierop mag u verrekenen. Zit u dan ook op uw voorheffing te wachten? Wist u dat het mogelijk is om onder voorwaarden tijdelijk te kiezen voor een ander aangiftetijdvak, waardoor u sneller uw voorheffing terugkrijgt?

Of komt het u als ondernemer niet altijd uit om maandelijks btw-aangifte te doen? Wist u dat het onder voorwaarden ook mogelijk is om eenmaal per kwartaal of zelfs eenmaal per jaar btw-aangifte te doen? Afgezien van het gemak is het soms zelfs voordeliger om tijdelijk te kiezen voor een ander aangiftetijdvak.

Het doen van een kwartaalaangifte kan aan te raden zijn wanneer u btw moet betalen. Maar bij een structurele btw-teruggaaf kunt u beter per maand aangifte doen. Als u grote investeringen doet, waarbij btw in rekening wordt gebracht, kan het voordeliger zijn om tijdelijk maandaangifte te doen in plaats van kwartaalaangifte. Omdat elke situatie min of meer uniek is, bekijken we graag samen met u welk aangiftetijdvak het beste past bij uw situatie. Neem contact met ons op als u twijfelt of het interessant is om uw aangifteperiode te wijzigen of wanneer u grote investeringsplannen heeft.

Factuurstelsel

Van belang is om te weten dat de voorheffing moet worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur wordt uitgereikt. Als de factuur te laat wordt uitgereikt, dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt. De factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag na afloop van de maand waarin de levering/dienst is verricht. Dus levering op 1 mei, is uiterlijk 15 juni factureren. Stuur uw factuur dus op tijd op. Bij een doorlopende dienst (zoals een management fee) moet er minstens één keer per kwartaal een voorschot worden gefactureerd. Vaker mag uiteraard ook. Deze voorschotten worden verrekend in de jaarafrekening.

Kasstelsel

Bij het kasstelsel moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de levering of dienst is verricht. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten aan particulieren leveren en is onder andere verplicht voor winkeliers, kappers en horecabedrijven.

Aftrek voorbelasting

Ook voor aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw (voorbelasting) is de factuur van belang. U kunt namelijk alleen btw aftrekken als u over een juiste factuur beschikt. Denk bijvoorbeeld aan de tenaamstelling en aan het BTW nummer van de leverancier. Voor de overige vereisten verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst. Voor het tijdvak van aftrek is de datum op de factuur doorslaggevend. Het tijdstip van de levering of de dienst of het tijdstip waarop de factuur is betaald, is niet van belang voor het terugvragen van de btw. Zelfs als er vooruit is gefactureerd, moet de btw al worden afgetrokken in het tijdvak waarin deze is gefactureerd.

Betaal op tijd

Het is van belang om ten allen tijden uw omzetbelasting tijdig te betalen, om onnodige boetes te voorkomen. U kunt hierbij de app BTW-alert als hulpmiddelen gebruiken, welke u kunt vinden op de website van de Belastingdienst. U ontvangt dan tijdig een herinnering wanneer u uw omzetbelasting dient te betalen. U kunt dit ook via deze website via kalender bekijken. 

Uitstel van betaling

Echter, als u echt krap bij kas zit kunt u een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst. U dient ten allen tijden niet bewust een aangifte omzetbelasting in te dienen die niet juist is (bijvoorbeeld een lage omzet in de btw aangifte zet of onterecht een nihilaangifte doet), want dan bent u strafbaar. In dit geval dient u de aangifte juist en tijdig te doen en met de Belastingdienst een betalingsregeling te treffen.

Nieuwe controlesystemen

Ten slotte willen we u erop wijzen, dat de Belastingdienst in 2016 nieuwe controlesystemen heeft geïmplementeerd met betrekking tot de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Voor het jaar 2016 wordt hier gelijk een aandachtspunt van gemaakt. De Belastingdienst zal er in 2016 strenger op toe gaan zien dat de btw binnen het boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Let hier dus op bij het opstellen en indienen van btw-aangiften.

Wellicht ten overvloede kunnen wij u altijd helpen met het verzorgen en indienen van uw btw-aangiftes.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.