Aangifte bijtelling privégebruik auto

donderdag 05/12/2013

Zoals ieder jaar dient u bij de laatste btw-aangifte van het boekjaar ( 4e kwartaal / december ) de bijtelling voor het privégebruik van de auto aan te geven.

De algemene stelregel luidt: bijtelling BTW over 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. De cataloguswaarde is de waarde inclusief BTW en BPM. In tegenstelling tot de regeling voor de loonheffing, is ook voor de auto ouder dan vijftien jaar de cataloguswaarde het uitgangspunt voor de bijtelling voor de BTW. 

Hierop zijn echter twee uitzonderingen:

Vanaf het moment dat de auto vijf jaar in gebruik is en al die tijd tot het ondernemingsvermogen behoort, gaat de bijtelling omlaag naar 1,5% van de cataloguswaarde. Dit lagere percentage geldt ook als bij de aanschaf van de auto geen btw in aftrek is genomen. 

U bent overigens niet verplicht om de forfaitaire regeling toe te passen. Wanneer u een sluitende kilometeradministratie kunt overleggen, mag u de btw betalen over het werkelijke privégebruik.  Wanneer u bijvoorbeeld totaal 25.000 km heeft gereden, waarvan 5.000 privé en de totale BTW over het jaar bedraagt 1.000 euro, dan bedraagt de btw-correctie ( 5.000 / 25.000 ) x 1.000 euro = 200 euro. 

Het niet aangeven van de btw voor het privégebruik kan achteraf leiden tot een naheffing voor de btw; dit wilt u natuurlijk voorkomen! 

Mocht u na het lezen van bovenstaand artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Linda van Dijk van ons kantoor.