Aangeven privégebruik zakelijke auto in de aangifte omzetbelasting

donderdag 03/12/2015

Nu het einde van het jaar nadert, dient u ook het privégebruik van de zakelijke  auto weer te berekenen en aan te geven in uw aangifte omzetbelasting. U doet dit in de laatste BTW aangifte van het jaar.

De BTW op aanschaf, onderhoud, leasekosten, brandstofkosten e.d. van een zakelijke auto mag als voorheffing meegenomen worden in de aangiften omzetbelasting wanneer uw onderneming belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht. Wanneer u de zakelijke auto echter ook privé gebruikt én u heeft geen sluitende kilometeradministratie (< 500 privékilometers) of een “verklaring geen privégebruik” van de belastingdienst, dient u over het privégebruik BTW te betalen. De hoofdregel van de forfaitaire regeling voor de berekening van de BTW over het privégebruik is 2,7% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM. Er zijn echter uitzonderingen:

Wanneer de auto vijf jaar (geteld vanaf het ingangsmoment van zakelijk gebruik) in de onderneming aanwezig is, mag u in plaats van 2,7% een percentage van 1,5% hanteren van de cataloguswaarde. Ook wanneer de auto zonder BTW is aangeschaft, mag het lagere percentage van 1,5% gehanteerd worden.

U bent overigens niet verplicht om gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Wanneer u geen gebruik wil maken van deze regeling, dient u BTW te betalen over het werkelijke privégebruik gedurende het jaar. Voorwaarde hiervoor is wel, dat u een sluitende kilometeradministratie kunt overleggen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, of wilt u meer informatie of een berekening voor dit jaar, neem dan contact op met ons kantoor.