Aandachtspunten bij verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

donderdag 22/05/2014

In 2014 geldt een verruiming van de schenkingsvrijstelling tot 100.000 euro. Het moet gaan om een schenking voor de eigen woning (hoofdverblijf). Bijvoorbeeld voor de aankoop, verbouwing van de woning of voor de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld.

De verhoging van de vrijstelling is tijdelijk; tot 1 januari 2015. De vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen aan kinderen, maar ook voor schenkingen aan anderen (kleinkinderen, neven/nichten, niet-familieleden). Er is geen leeftijdseis.
 
Hebben kinderen in het verleden al van de verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt voor een schenking van ouders? Dan wordt dat bedrag afgetrokken van het maximum van 100.000 euro. Ouders kunnen het restant nu alsnog onbelast schenken.

Ondanks de verruimde voorwaarden, moet u toch met een aantal zaken rekening houden. Simpelweg uw schenking overboeken is helaas te kort door de bocht. Er zijn vier aandachtspunten om rekening mee te houden:

  1. De schenking moet gedaan worden onder een opschortende of ontbindende voorwaarde. Simpel gezegd betekent dit dat de ontvanger het bedrag aantoonbaar moet gebruiken voor de eigen woning. Als u uw schenking vastlegt in een schenkingsakte, voorkomt u dat er verwarring ontstaat bij de Belastingdienst.
  2. Wilt u dat de schenking uitsluitend voor de ontvanger is, en bijvoorbeeld niet voor zijn of haar partner? Dan moet u een uitsluitingsclausule in een schenkingsakte opnemen. Op deze manier garandeer je dat hij of zo recht heeft op het geld als het huis verkocht wordt na een scheiding.
  3. Indien u meerdere kinderen heeft en u kunt bijvoorbeeld maar één van de kinderen de tijdelijke schenking geven, kan er een ongelijke situatie tussen de kinderen ontstaan. In dat geval kunt u schriftelijk laten vastleggen dat uw dochter de schenking moet verrekenen met haar toekomstig erfdeel.
  4. Maakt u als ontvanger gebruik van de verruimde schenkingsvrijstelling, dan moet u dit melden met een aangifte Schenkbelasting.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.