147 miljoen voor energiezuinige technieken in 2018

donderdag 04/01/2018

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2018 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek.

Op de Energielijst 2018 staan technieken waarvoor je tot 54,5% van de investeringskosten kunt aftrekken. Het budget voor de EIA is 2018 147 miljoen.

Energiebalancering

Een grote wijziging op de Energielijst 2018 is energiebalancering. Slimme systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans. Door opslagcapaciteit en optimalisatie-software te combineren, kan duurzame energie tijdens pieken worden opgeslagen en later benut.

Elektrische energie wordt vervolgens omgezet naar waterstof (Power to Gas) of naar warmte (Power to Heat). Duurzaam opgewekte energie kan daardoor ook lokaal worden ingezet in een slim energienetwerk.

Andere wijzigingen

Een andere opvallende wijziging op de Energielijst 2018 is de verruimde categorie transportmiddelen. Ook energiebesparing door de zeevaart komt nu in aanmerking. Nieuw is ook de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt.

Technieken die niet op de Energielijst staan, kunt u onder een generieke code melden voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Impuls duurzame groei

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën passen de Energielijst jaarlijks aan. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De actuele Energielijst geeft een impuls om energie te besparen en aan duurzame economische groei. De EIA draagt daarmee bij aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

Bron: rvo.nl

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.