1 Juli vervallen wettelijke vakantiedagen

woensdag 25/06/2014

Door de nieuwe vakantiewet welke is ingegaan per 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar van opbouw opnemen. Wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2013 en welke nog niet zijn opgenomen vervallen per 1 juli 2014.

Om te voorkomen dat werknemers straks onbedoeld vakantiedagen kwijtraken, kun je hen erop wijzen de resterende vakantiedagen van 2013 op te nemen vóór 1 juli. Voor werknemers die ‘redelijkerwijs’ niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen geldt een uitzondering. Je kunt als werkgever met deze werknemers afspreken om de vervaltermijn te verlengen.

Het is mogelijk dat de onderneming onder een cao valt waarin staat dat de wettelijke dagen ook na 1 juli nog behouden blijven. Ook mag je uiteraard zelf als werkgever met de werknemer afspreken dat de wettelijke dagen langer geldig blijven.

Gaat het om bovenwettelijke vakantiedagen dan kun je vakantiedagen ook aan de werknemers uitbetalen. Dit kan een oplossing zijn als de werknemer zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen voor een bepaalde datum.

Houd er rekening mee dat voor het opstellen of wijzigen of intrekken van regels rondom vakantie toestemming nodig is van de Ondernemingsraad wanneer er 50 of meer werknemers werkzaam zijn in de onderneming.