Het samenstellen en controleren van de jaarrekening

Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Uw accountant stelt deze jaarrekening - die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop - samen volgens wettelijke eisen.

Als u een BV hebt, moet u de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. De accountant maakt, meestal na het afgeven van een samenstellingsverklaring, hierbij een publicatiejaarrekening.

De accountant kan ook de getrouwheid van de financiële informatie controleren. U krijgt dan een controleverklaring. Dit geeft banken of andere financiers de zekerheid dat de gegevens in uw jaarrekening juist en volledig zijn.

Terug naar vorige pagina