Disclaimer

 

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

Van Luxemborg & De Kok is de handelsnaam van Van Luxemborg en De Kok B.V. gevestigd te Tilburg. Van Luxemborg en De Kok B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nummer 18019210, BTW-nummer NL0033.35.550.B01, geldt als opdrachtnemer. Op haar diensten zijn de dienstverleningsvoorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam onder nummer 107/2008.