Disclaimer

 

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.

Van Luxemborg & De Kok is de handelsnaam van Van Luxemborg en De Kok B.V. gevestigd te Tilburg. Van Luxemborg en De Kok B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nummer 18019210, BTW-nummer NL0033.35.550.B01, geldt als opdrachtnemer. Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met de vennootschap, waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op onze website www.luxemborg.nl. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende 12 maanden als honorarium in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van schade is gelegen.