Fusie en overname

Steeds meer ondernemers krijgen te maken met de overdracht van de onderneming. Wij kunnen u  begeleiden en adviseren bij de koop en verkoop van uw onderneming, de waardebepaling  en de aanvraag van de bijbehorende financiering. Dit zowel binnen de familiesfeer als met derden.

De impact bij met name de verkoop van familiebedrijven is vaak groot. Er spelen niet alleen financiële belangen, maar zeker ook emoties. Daarom is een goede begeleiding gedurende het traject van groot belang . Door deskundige begeleiding weten partijen gedurende het proces precies waar ze aan toe zijn waardoor teleurstellingen achteraf  worden voorkomen. Verder kunnen door de inzet van specialisten vaak (fiscaal) grote voordelen behaald worden door bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling.