Accountancy

Voor een goed inzicht in uw kansen en bedreigingen zijn betrouwbare cijfers onontbeerlijk.

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn met:

  • controle of samenstelling van uw jaarrekening;
  • analyse en interpretatie van uw administratie en jaarrekening;
  • optimaliseren / opzetten van managementrapportages.

Onze dienstverlening gaat verder dan het stil staan bij de cijfers van de afgelopen periode. Wij adviseren op alle voorkomende bedrijfseconomische en organisatorische aspecten van het ondernemerschap. Hierbij kunt u denken aan:

  • begeleiding van reorganisatie, fusie en overname;
  • advies bij investeringen en financiering;
  • begeleiding bij kredietaanvragen of het aantrekken van risicokapitaal;
  • managementbegeleiding;
  • het opstellen van een ondernemingsplan;
  • opstellen / analyseren van prognoses.