Actueel

Nieuwsarchief

Bedragen wettelijk minimumloon 1 januari 2021

Bedragen wettelijk minimumloon 1 januari 2021

donderdag 12/11/2020

De stijging van het minimumloon per 1 januari 2021 is opvallend laag 0,29%, de laatste jaren steeg het minimumloon meer.

Meld uw grensoverschrijdende fiscale constructie (Mandatory Disclosure Rules/DAC6)

Meld uw grensoverschrijdende fiscale constructie (Mandatory Disclosure Rules/DAC6)

woensdag 11/11/2020

Vanaf 1 januari moeten intermediairs en belastingplichtigen  potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Een belangrijke stap om belastingontwijking te voorkomen. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Een onderneming zonder E-Herkenning is een vis zonder water

woensdag 11/11/2020

Bij steeds meer organisaties is niet meer mogelijk om op de oude vertrouwde manier met gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen. Steeds meer is een vereiste van tal van overheidsdiensten om op betrouwbare elektronische manier in te loggen door middel van

 

 

Uitgebreid energielabel vanaf 1 januari 2021

Uitgebreid energielabel vanaf 1 januari 2021

woensdag 11/11/2020

Bij de verkoop of verhuur van uw woning moet u een definitief energielabel laten registreren. Tot 1 januari 2021 kunt u hiervoor nog een vereenvoudigd energielabel aanvragen, welke goedkoper is.

 

Premiepercentage sociale verzekeringen 2021

Premiepercentage sociale verzekeringen 2021

woensdag 14/10/2020

De premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn bekend gemaakt. Er zijn stijgingen te zien in de Whk-premie en Aof-premie maar zowel de hoge als lage WW-premie gaan iets omlaag.

Aansprakelijk voor loonheffing en omzetbelasting uitzendbureau?

woensdag 14/10/2020

Als u personeel inhuurt via een uitzendbureau, detacheringsbureau en/of payrollondernemingen kunt u aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen – bijvoorbeeld loonheffingen en omzetbelasting - die door het uitzendbureau niet zijn voldaan. Dat betekent dat u dan een naheffing ontvangt voor medewerkers die voor u gewerkt hebben terwijl de u factuur van het uitzendbureau geheel voldaan hebt.

WW-premie bij overwerk niet herzien in 2020

WW-premie bij overwerk niet herzien in 2020

dinsdag 13/10/2020

Bij besluit van 2 september 2020 hoeven werkgevers over 2020 de lage WW-premie niet te herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. 

NOW afrekening kan hard tegenvallen

maandag 12/10/2020

Heb je gebruik gemaakt van de NOW en kritisch naar je salariskosten gekeken, dan is de kans groot dat je veel minder krijgt dan je verwacht. Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis tijdelijke contracten niet verlengd, minder overwerk betaald, oproepkrachten beperkt ingezet of gepensioneerd personeel niet vervangen. Dit heeft als gevolg dat je loonsom daalt, maar de NOW regeling nog veel en veel harder. Het filmpje van het UWV laat treffend de keiharde afrekening zien.

 

Koopt U onroerend goed na 1 januari 2021 ?

Koopt U onroerend goed na 1 januari 2021 ?

maandag 12/10/2020

Dan is het goed om te weten dat er een wetsvoorstel ligt dat starters vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer betalen bij de aankoop van hun eerste woning. Dat scheelt 2% van de aankoopprijs. Beleggers gaan juist meer betalen omdat voor beleggers de overdrachtsbelasting van 6% naar 8% gaat.

Verhuur appartement aan studerende kinderen

Verhuur appartement aan studerende kinderen

donderdag 03/09/2020

Het is een populaire constructie onder ouders van studerende kinderen: je koopt een appartement en verhuurt deze vervolgens aan je kind en enkele medestudenten. Maar wat als het splitsingsreglement kamerverhuur verbiedt? Het Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat dit geen problemen oplevert, omdat er in dit geval geen sprake is van bedrijfsmatige verhuur.

Toch geen minimumtarief voor ZZP’ers

Toch geen minimumtarief voor ZZP’ers

donderdag 03/09/2020

Er komt toch geen wettelijk minimumuurtarief voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Het kabinet heeft het wetsvoorstel, waardoor zelfstandigen vanaf 2021 verplicht minimaal 16 euro per uur zouden gaan verdienen, ingetrokken. Ook de zelfstandigenverklaring is van de baan.

 

Ondergrens navorderingsaanslag verduidelijkt

Ondergrens navorderingsaanslag verduidelijkt

woensdag 02/09/2020

De Belastingdienst hanteert een beleid waarbij slechts vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag wordt opgelegd. Wat dit grensbedrag is en hoe die precies wordt bepaald, is onlangs verduidelijkt door de Hoge Raad.

Aanvragen TVL nu ook via intermediair

Aanvragen TVL nu ook via intermediair

woensdag 02/09/2020

Vanaf 1 september 2020 kunnen ook accountants en andere intermediairs namens ondernemers een aanvraag indienen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Wat te doen als jouw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?

Wat te doen als jouw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen?

woensdag 19/08/2020

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) zijn door de overheid in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Is jouw aanvraag afgewezen en ben jij het oneens met deze beslissing? Dan dien je tijdig bezwaar te maken tegen deze afwijzing. Dit artikel bevat informatie over hoe je dit kunt aanpakken.

Einde bijzonder uitstel van betaling belastingen coronacrises

Einde bijzonder uitstel van betaling belastingen coronacrises

woensdag 05/08/2020

Veel ondernemers hebben in de afgelopen maanden op verzoek 3 maanden bijzonder uitstel voor het betalen van betaling gekregen van de belastingdienst vanwege betalingsproblemen als gevolg van de coronacrises. Deze 3- maandsperiode loopt in de meeste gevallen in augustus of september af. De belastingdienst heeft bekend gemaakt welke mogelijkheden er na deze periode zijn.

Commissiewerkzaamheden vormen geen btw-ondernemerschap

Commissiewerkzaamheden vormen geen btw-ondernemerschap

woensdag 05/08/2020

Eind juni heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in een bepaald geval de werkzaamheden die de persoon verrichte als voorzitter/ lid van een bezwarenadviescommissie niet als btw-ondernemer handelt. De Hoge Raad volgt hiermee de eerder gezette lijn door het Hof van Justitie van de EU. 

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

woensdag 05/08/2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een schrijven aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van de werkelijke verhouding van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige in plaats van uit te gaan van een doorsnee vermogensmix.

Gaat je medewerker op vakantie met code oranje?

Gaat je medewerker op vakantie met code oranje?

woensdag 05/08/2020

In sommige landen is er op dit moment meer corona-gevaar dan in andere landen. Als werkgever mag je je medewerkers niet verbieden om naar het buitenland op vakantie te gaan. Maar de consequenties van bewust naar een land met code oranje gaan zijn voor rekening van de werknemer.

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

woensdag 29/07/2020

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

Tweede steunpakket corona

woensdag 08/07/2020

In dit artikel een toelichting op de belangrijkste steunmaatregelen uit het tweede steunpakket en de laatste wijzigingen daarin.

Er zijn wat wijzigingen opgetreden ten opzichte van eerdere uitingen. Zo is het tweede steunpakket met een extra maand verlengd tot en met september. De compensatie vaste lasten(Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb) is verhoogd naar maximaal  50.000 bij een omzetverlies van minstens 30%. Tevens wordt een ontslagboete van 5% in de NOW 2.0 opgelegd als niet aan de voorwaarden is voldaan bij ontslag van meer dan 20 werknemers en is het bedrag van de Corona Overbruggingsregeling verhoogd naar  200 miljoen.

Aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Aanvullend geboorteverlof voor partners vanaf 1 juli 2020: 5 weken

woensdag 01/07/2020

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Subsidie voor Praktijkleren aanvragen vanaf 1 juli 9:00 uur

Subsidie voor Praktijkleren aanvragen vanaf 1 juli 9:00 uur

woensdag 24/06/2020

Voor werkgevers die een werknemer/student begeleiden in een opleiding en hier kosten voor maken, is er een Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling houdt in dat de kosten die je als werkgever maakt (gedeeltelijk) vergoed worden door de overheid. Per praktijkleerplaats of werkleerplaats kun je maximaal  2.700 subsidie ontvangen per schooljaar. Dit is dus een leuk voordeel.

COMPENSATIEREGELING KOSTEN E-HERKENNING

COMPENSATIEREGELING KOSTEN E-HERKENNING

woensdag 24/06/2020

Doe je aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan heb je DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis, voor ondernemers die beperkt gebruik maken komt er een compensatieregeling .

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling

woensdag 17/06/2020

Het kabinet heeft onlangs besloten om werkgevers tegemoet te komen door verhoging van de  vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Deze gaat namelijk naar 3% over de eerste  400.000 van het fiscale loon van de werkgever. Deze verhoging is tijdelijk en geldt uitsluitend voor 2020.

De betaalpauze, nieuw binnen de eigenwoningregeling

De betaalpauze, nieuw binnen de eigenwoningregeling

woensdag 17/06/2020

Sinds de coronacrisis kennen we wéér een nieuw begrip binnen de eigenwoningregeling: de betaalpauze. Het gaat om een tegemoetkoming voor eigenwoningbezitters die als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen komen of zijn gekomen.

Investeringsvoorstel met hoog rendement? Let op mogelijke fraude!

vrijdag 05/06/2020

Het klinkt mooi om in tijden van lage rentevergoeding op spaargeld (of zelfs boeterente voor spaargeld) als u benaderd wordt voor een interessant ‘beleggingsvoorstel’ of ‘investeringsaanbod’ om bijvoorbeeld in korte tijd veel geld te verdienen of een goed rendement te hebben. De kans is groot dat er sprake is van oplichting en dat u hier veel geld mee verliest.

Vergoeding mondkapjes onbelast

Vergoeding mondkapjes onbelast

woensdag 27/05/2020

Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen.

Bedragen wettelijk minimumloon 1 juli 2020 (WML)

Bedragen wettelijk minimumloon 1 juli 2020 (WML)

woensdag 27/05/2020

Per 1 juli 2020 is het minimumloon verhoogd met 1,6%.

Update uitstel van betaling / melding betalingsonmacht

Update uitstel van betaling / melding betalingsonmacht

woensdag 15/04/2020

Ondernemers kunnen in ieder geval om 3 maanden uitstel voor het betalen van betaling vragen bij de belastingdienst als er betalingsproblemen zijn als gevolg van de coronacrises. Het aanvragen van dit uitstel is onlangs versoepeld. Daarnaast is het apart melden van betalingsonmacht niet meer nodig. 

Update Corona maatregelen voor ondernemers

Update Corona maatregelen voor ondernemers

dinsdag 31/03/2020

In deze nieuwsbrief een update met betrekking tot de maatregelen zoals deze zijn getroffen door de Rijksoverheid.

Deze maatregelen zijn van toepassing voor alle ondernemers, dus voor zelfstandigen met en zonder personeel, maar ook voor ondernemers met één of meerdere vennootschappen (dga’s).

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

woensdag 18/03/2020

 

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

Omzetdaling als gevolg van Corona virus? Vraag tijdig vergunning werktijdverkorting aan.

Omzetdaling als gevolg van Corona virus? Vraag tijdig vergunning werktijdverkorting aan.

donderdag 12/03/2020

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder omzet en daardoor minder werk? Werktijdverkorting kan dan mogelijk een oplossing bieden.

Voorkom belastingrente en vraag een voorlopige aanslag aan

Voorkom belastingrente en vraag een voorlopige aanslag aan

woensdag 26/02/2020

Wijzigt uw inkomen en/of heb je als ondernemer een hoger resultaat behaald, ben je van plan om dividend uit te keren, heb je een hoger Box III vermogen per 1 januari, heb je een huis gekocht, je fiscaal partner is overleden of je bent gescheiden allerlei voorbeelden om je voorlopige aanslag inkomstenbelasting/zorgverzekeringswet/vennootschapsbelasting na te gaan.

In 2020 nog geen verplichte eHerkenning voor de  BTW-aangifte

In 2020 nog geen verplichte eHerkenning voor de BTW-aangifte

woensdag 19/02/2020

De overheid eist dat de gegevens van burgers en ondernemers steeds veiliger worden. Dat kan middels eHerkenning.

eHerkenning is een digitale sleutel waarmee steeds meer ondernemers op 1 manier veilig inloggen bij de overheid om hun zaken te regelen. Inmiddels zijn ruim 400 organisaties aangesloten. Ook de Belastingdienst en Douane.

Huurwoning dus huurtoeslag in 2020

Huurwoning dus huurtoeslag in 2020

woensdag 19/02/2020

Dit klinkt natuurlijk fantastisch, maar niet iedereen heeft recht op huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten van jouw woning. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Lees verder of je aan de voorwaarden voldoet.

Het nieuwe BTW-identificatienummer is ingevoerd voor alle eenmanszaken. Heeft u aan alles gedacht en alles goed geregeld?

Het nieuwe BTW-identificatienummer is ingevoerd voor alle eenmanszaken. Heeft u aan alles gedacht en alles goed geregeld?

woensdag 12/02/2020

Ook Bv's kunnen er mee te maken krijgen!

 

Eind oktober 2019 hebben alle eenmanszaken van de Belastingdienst een brief ontvangen met daarin vermeld een nieuw btw-identificatienummer (BTW-id). Dit nummer vervangt het BTW nummer vanaf 1 januari 2020 naar de buitenwereld. De eenmanszaken moeten op hun facturen, offertes, website dit nieuwe nummer vermelden.

Belastingvrij schenken 2020

Belastingvrij schenken 2020

woensdag 12/02/2020

Met schenken kun je alvast iets van jouw vermogen overdragen aan de volgende generatie. Er zijn diverse mogelijkheden om belastingvrij te schenken in 2020. Zo kun je daadwerkelijk geld overmaken als schenking, maar je kunt ook schenken en dit bedrag schuldig blijven (op papier schenken). In dit artikel beperken wij ons tot de schenking in geld.

Belastingdienst werkt samen met sectoren bij toezicht zzp'ers

Belastingdienst werkt samen met sectoren bij toezicht zzp'ers

woensdag 05/02/2020

Steeds meer bedrijven voelen zich ‘gedwongen’ met opdrachtnemers te werken omdat deze liever als zelfstandige werken dan in dienst treden. Dit is met name het geval in sectoren met krapte op de arbeidsmarkt, zoals de zorg en bouw. In deze sectoren zal de Belastingdienst daarom starten met het sector brede toezicht. Doel is om later ook te starten in andere sectoren zoals onderwijs, ICT, horeca en detailhandel.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

woensdag 22/01/2020

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB heeft tot doel de balans tussen vast en flexibel werk te herstellen. Daarom is voor flexibele arbeidsovereenkomsten het nodige gewijzigd.

Zijn alle vaste dienstverbanden wel “op papier” gezet?

Zijn alle vaste dienstverbanden wel “op papier” gezet?

donderdag 02/01/2020

Drie maanden extra om stilzwijgende vaste arbeidsovereenkomsten zwart op wit vast te leggen.

Eindejaarstips 2019

Eindejaarstips 2019

donderdag 12/12/2019

Het einde van het jaar nadert weer en wellicht heeft u al een redelijk inzicht in de te verwachten resultaten van uw onderneming. Misschien zijn deze resultaten boven verwachting, misschien vallen ze u tegen. Bekijk hier onze tips om fiscale resultaten te optimaliseren.

Stimulering winstuitkeringen MKB

Stimulering winstuitkeringen MKB

woensdag 11/12/2019

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat er door het Nederlandse bedrijfsleven gemiddeld slechts 49% van de winst uitgekeerd wordt als dividend, waarbij vooral door het MKB maar weinig winst uitgekeerd wordt (gemiddeld 30%). Gemiddeld wordt er in het Eurogebied door het bedrijfsleven 83% van de winst uitgekeerd; het Nederlandse MKB blijft hierbij dus ver achter.

E-Herkenning: het oude portal vervalt

woensdag 11/12/2019

Het oude ondernemingsportal bij de belastingdienst vervalt in 2020. Als ondernemer heb je te maken met verschillende overheidsinstanties. E-Herkenning is de nieuwe “digitale sleutel’ waarmee ondernemers veilig kunnen inloggen bij de overheid om hun zaken te regelen. Op deze manier kan minder omslachtig zaken gedaan worden met de overheid en zijn geen verschillende inloggegevens meer nodig.

 

Wetswijzigingen voor MKB'ers per 1 januari 2020

Wetswijzigingen voor MKB'ers per 1 januari 2020

dinsdag 10/12/2019

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil je weten wat er voor jouw onderneming binnenkort verandert? We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor jou op een rij gezet.

Wissel aandelen aan toonder om

woensdag 04/12/2019

Vanaf 1 juli 2019 is de wet omzetting aandelen aan toonder in werking ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van de houders van deze aandelen in werking. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees Nederland en in Bonaire, Eustatius en Saba (de "BES" eilanden). De ouderwetse fysieke toonderstukken in niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen, die aandeelhouders op grond van de huidige wetgeving nog in een doos onder het bed kunnen bewaren, worden afgeschaft.

Groeiende cybercriminaliteit een probleem voor het MKB

Groeiende cybercriminaliteit een probleem voor het MKB

woensdag 27/11/2019

Cybercriminelen weten Nederlandse ondernemingen en organisaties steeds beter te vinden. Met name kleine organisaties hebben geen hele batterij experts klaarstaan om de digitale dreigingen buiten de deur te houden.

STAP-budget vervangt fiscale aftrekpost scholingsuitgaven

STAP-budget vervangt fiscale aftrekpost scholingsuitgaven

woensdag 27/11/2019

De fiscale aftrekpost voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting verdwijnt en wordt vervangen door het STAP-budget. Dit kan gevolgen hebben als je nu gebruik maakt van de huidige regeling.  Onder de nieuwe regeling heb je waarschijnlijk recht op een lager bedrag dan momenteel het geval is, mogelijk kan de nieuwe regeling ook gunstig(er) uitpakken.

Borgstelling mkb-kredieten opnieuw verlengd

dinsdag 26/11/2019

De vanwege de kredietcrisis ingevoerde tijdelijke uitbreiding van de borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is opnieuw verlengd. De al meermaals verlengde uitbreiding zou lopen tot 31 december 2019, maar is nu van kracht tot 30 juni 2022.

Voorstel wijziging rendementsheffing box 3

Voorstel wijziging rendementsheffing box 3

dinsdag 19/11/2019

Al geruime tijd is er een discussie gaande over de heffing op box 3 vermogen. Met de lage rentestanden voelt de huidige vermogensrendementsheffing als onredelijk hoog. Staatssecretaris Snel heeft dan ook een voorstel gedaan voor een passender stelsel dat beter aansluit bij het werkelijke rendement op het vermogen, ofwel de spaarrente.

SOCIAL MEDIA-UREN TELLEN NIET MEE VOOR URENCRITERIUM

dinsdag 19/11/2019

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek van 7.280 in de aangifte inkomstenbelasting moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Uit de administratie moeten deze uren duidelijk blijken om van dit belastingvoordeel te profiteren. Je mag niet alleen de uren die je naar jouw klanten brengt meetellen maar ook de uren die je besteedt om offertes te maken, je administratie in orde te brengen of je zakelijke website te onderhouden.

BTW december niet altijd een feestmaand

woensdag 13/11/2019

In december moet je bij je aangifte BTW rekening houden met de BTW over het privé gebruik van de auto’s. Je moet eerder BTW afdragen dan je wellicht denkt, woon-werk kilometers zijn privé, ook van leaseauto’s. Vergeet dit niet om aan te geven.

Aanvraag nieuwe Kleine OndernemersRegeling vóór 20 november 2019

Aanvraag nieuwe Kleine OndernemersRegeling vóór 20 november 2019

donderdag 31/10/2019

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) gelden. Tot en met 2019 is de KOR gekoppeld aan de te betalen BTW in een boekjaar. 

Onbelaste jubileumuitkering

Onbelaste jubileumuitkering

donderdag 24/10/2019

Zodra een werknemer 25 of 40 jaar in dienst is, mag je hem eenmalig een onbelaste uitkering van maximaal één maandloon geven. Het maakt hierbij niet uit wanneer je de jubileumuitkering verstrekt, als het maar na de 25 of 40 jaar dienstverband is. Ook mag je na de 40 jaar dienstverband 2 keer een onbelaste uitkering verstrekken indien je bij de 25 jaar nog niets hebt uitgekeerd.

Benut de investeringsaftrek optimaal

Benut de investeringsaftrek optimaal

donderdag 17/10/2019

Als je in 2019 een bedrag tussen  2.300 en  318.449 investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Vanaf  2.300 tot  57.321 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

donderdag 17/10/2019

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

Eenmanszaak nieuw btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020

Eenmanszaak nieuw btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020

donderdag 10/10/2019

Eenmanszaken krijgen een nieuw btw-nummer van de Belastingdienst dat vanaf 1 januari 2020 gebruikt wordt op facturen, de webshop of website en bij contacten met klanten en leveranciers. Dit nieuwe btw-identificatienummer is vanaf dat moment niet meer te herleiden tot het burger service nummer (BSN) van de eigenaar van de eenmanszaak. 

Start-up regeling gebruikelijk loon verruimd

donderdag 03/10/2019

Versoepeling gebruikelijk-loonregeling nu voor alle startende Bv’s bereikbaar.

ISDE subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie)

ISDE subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie)

donderdag 26/09/2019

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Verruiming werkkostenregeling

Verruiming werkkostenregeling

donderdag 19/09/2019

Tijdens Prinsjesdag is bij het aanbieden van de Miljoenennota de volgende maatregel bekend geworden omtrent de onbelaste vergoeding aan de werknemers, beter bekend als de werkkostenregeling.

Zelfstandigenaftrek omlaag

donderdag 19/09/2019

Inmiddels is het Prinsjesdag geweest en zijn er diverse maatregelen bekend geworden. Zoals al eerder vermoed werd, zal de zelfstandigenaftrek voor ondernemers aangepakt gaan worden.

Schulden en werkkapitaal bij een bedrijfsovername

donderdag 19/09/2019

De schulden en werkkapitaalpositie van een over te dragen onderneming bepalend voor uiteindelijke koopprijs van de aandelen van een onderneming. De waarde van de aandelen is immers de ondernemingswaarde minus de rentedragende schulden.

Highlights inkomstenbelasting Prinsjesdag

donderdag 19/09/2019

Welke impact hebben de fiscale maatregelen op jou of jouw onderneming. Wij geven je een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Kent u de fiscale bewaarplicht van uw administratie?

woensdag 18/09/2019

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) zijn regels opgenomen voor het bewaren van de basisgegevens van uw administratie. Deze gelden voor alle ondernemers. Hierdoor moet de belastingdienst, binnen redelijke termijn in staat zijn uw administratie te controleren.

Tol en brandstof buitenland aftrekbaar voor leaserijder

Tol en brandstof buitenland aftrekbaar voor leaserijder

donderdag 12/09/2019

Veel werknemers krijgen de brandstof tijdens hun vakantie in het buitenland niet vergoed. Dit betekent dat deze werknemers zelf opdraaien voor deze kosten. Met hulp van de werkgever kun je deze uitgaven in mindering te brengen op de fiscale bijtelling van de auto van de zaak. Indirect betaalt de belastingdienst dan bijna de helft mee. De werkgever moet zich dan wel aan enkele regels houden.

Verkorting partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

donderdag 12/09/2019

Eind augustus is de Wet Herziening Partneralimentatie gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2020 wordt de partneralimentatieduur verkort van 12 naar 5 jaar. Wat zijn de gevolgen voor lopende aanvragen, lopende uitkeringen en zijn er ook uitzonderingen? Hier volgt een samenvatting van de regeling.

Terugvragen buitenlandse btw vóór 1 oktober 2019

donderdag 12/09/2019

Als je als Nederlandse btw-ondernemer in 2018 in een ander EU-land btw hebt betaald, kun je deze btw terugvragen. Het verzoek om teruggaaf is echter wel tijdsgebonden en moet vóór 1 oktober 2019 ingediend zijn bij de (Nederlandse) Belastingdienst. Dien je het verzoek te laat in, dan wordt deze mogelijk niet meer in behandeling genomen. 

Valse VOG's in omloop

Valse VOG's in omloop

donderdag 05/09/2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft signalen ontvangen dat er vervalste Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) in omloop zijn. Bij een detacheringsbureau werden negen valse VOG’s gevonden van medewerkers die actief zijn in de (jeugd)zorg.

Eigenrisicodragerschap 2020 dient uiterlijk op 1 oktober 2019 aangevraagd te zijn

donderdag 05/09/2019

Werkgevers die per 1 januari 2020 zelf het risico op instroom in de WGA of ZW willen dragen of willen terugkeren naar de publieke verzekering van het UWV dienen dit aan te vragen bij de belastingdienst. Deze aanvraag dient 13 weken voor ingangsdatum bij de belastingdienst binnen te zijn. De laatste inleverdatum is derhalve 1 oktober 2019.

Let op bij de aangifte inkomstenbelasting na echtscheiding

Let op bij de aangifte inkomstenbelasting na echtscheiding

donderdag 29/08/2019

Bij alle dingen die komen kijken bij een echtscheiding staat de fiscale afwikkeling niet bovenaan het lijstje. Dat concludeert de belastingdienst na twee steekproeven. Voormalige partners maken relatief meer fouten in hun aangifte. Bijvoorbeeld doordat beiden exen nog de volledig betaalde hypotheekrente aftrekken.

Tijdelijk personeel wordt duurder in 2020

donderdag 29/08/2019

De wet arbeidsmarkt (WAB) in balans is aangenomen. Hierdoor worden de kosten en risico’s tussen vast werk en flex werk kleiner. Vast wordt minder vast en flex minder flex. De wet wil regelen dat werknemers sneller een vast contract krijgen, simpel gezegd door de WW-premie op flex of tijdelijk werk te verhogen.

Digitaliseren van uw administratie

Digitaliseren van uw administratie

donderdag 22/08/2019

U krijgt steeds meer facturen per e-mail en print deze vervolgens uit, om uw administratie op orde te houden. Het kost u een extra cartridge, opbergruimte en het kost u tijd. Het is verstandiger om uw administratie te gaan digitaliseren.

Oprichting B.V. mogelijk zonder notaris

Oprichting B.V. mogelijk zonder notaris

donderdag 15/08/2019

Momenteel moet je als ondernemer verplicht langs bij een notaris voor het oprichten van een B.V. Dit gaat mogelijk veranderen in 2021.

Naheffing bij te veel gereden vakantiekilometers

Naheffing bij te veel gereden vakantiekilometers

maandag 12/08/2019

Heb je een werknemer met een auto van de zaak en die rijdt tijdens zijn vakantie toch te veel privé kilometers dan is toegestaan, dan moet je als werkgever toch de bijtellingsregels toepassen.

Voorkom intrekken BTW nummer

maandag 12/08/2019

De Belastingdienst stuurt brieven aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. In deze brief staat dat dat het btw-nummer van de onderneming ingetrokken wordt, tenzij de ondernemer uiterlijk voor 2 september reageert.

Meewerkende kinderen in de vakantieperiode

Meewerkende kinderen in de vakantieperiode

maandag 05/08/2019

De schoolgaande of studerende kinderen hebben op dit moment vakantie. Misschien is het een idee om ze in je bedrijf te laten meewerken en zo een leuk zakcentje te laten verdienen. Met welke fiscale en andere regels hebben jullie dan te maken?

Uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing (box 3) 2013-2016 (update)

maandag 05/08/2019

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016. Het gevolg van deze uitspraak is dat de Belastingdienst dit massaal bezwaar afwijst.

F-biljet invullen voor overledene

F-biljet invullen voor overledene

donderdag 01/08/2019

Als iemand is overleden, moet je mogelijk aangifte inkomstenbelasting doen namens de overledene. De Belastingdienst stuurt je een brief met het aangifteformulier (F-biljet) meestal binnen 3 maanden na het overlijden. Als je een F-biljet van de Belastingdienst ontvangt, heb je tijd tot 1 mei van het jaar na overlijden om deze aangifte in te vullen.

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

donderdag 25/07/2019

Nadat in juni het kabinet in overleg met de sociale partners een principe akkoord heeft gesloten over de vernieuwing van het pensioenstelsel, is dit op 2 juli ook al aangenomen in de Eerste Kamer. Afgesproken is dat de Wet ingaat 1 januari 2020 en de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel zal worden verhoogd. Hoewel er een koppeling tussen de stijgende levensverwachting en de AOW-leeftijd blijft zal deze nu pas in 2024 op 67 jaar zal uitkomen.

Grotere kans op phishing tijdens vakantieperiode

donderdag 25/07/2019

Wanneer vaste medewerkers op vakantie zijn en taken door andere medewerkers worden overgenomen, is de kans op phishing – een vorm van internetfraude – groter. Instrueer daarom uw medewerkers goed en zorg ervoor dat ze e-mails, tekstberichten of betaalverzoeken eerst goed controleren en niet te makkelijk persoonlijke of vertrouwelijke gegevens verstrekken.

Tweede woning in buitenland belast?

vrijdag 19/07/2019

Een tweede woning in Nederland is belast in Box 3, maar ook een tweede (vakantie) woning in het buitenland. Dit moet je opgeven als vermogen in de inkomstenbelasting. Hier betaal je ook Nederlandse inkomstenbelasting over, maar om te voorkomen dat je dubbele belasting betaalt krijg je hierover vermindering. De hypotheekrente is niet aftrekbaar doordat de tweede woning is belast in Box 3.

Bijtelling elektrische auto’s in 2020 naar 8%

Bijtelling elektrische auto’s in 2020 naar 8%

maandag 15/07/2019

Aanpassing bijtelling is onderdeel van nieuwe klimaatakkoord.

Als maatregel binnen het nieuwe klimaatakkoord is aangekondigd dat de bijtelling voor elektrische auto’s die vanaf 2020 op kenteken worden gezet wordt verhoogd van 4% naar 8%. Daarnaast wordt de maximale aanschafwaarde waarvoor het verlaagde percentage geldt verlaagd van 50.000 euro naar 45.000 euro. Boven dit bedrag geldt het standaardtarief van 22%.

Nieuwe regeling partneralimentatie per 1 januari 2020

maandag 15/07/2019

De Eerste Kamer heeft 21 mei jl. ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, wat betekent dat de duur van de partneralimentatie voor nieuwe alimentatieafspraken aanzienlijk korter zal worden.

Mogelijk hogere teruggave btw-zonnepanelen

maandag 15/07/2019

Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen mogelijk een hoger bedrag aan btw claimen naar aanleiding van uitspraken van de Rechtbanken Noord-Nederland, Zeeland en West-Brabant.

Voorkom dubbele bijtelling op vakantie

Voorkom dubbele bijtelling op vakantie

donderdag 04/07/2019

Als een werknemer die een zakelijke auto rijdt op vakantie gaat met een vervangende auto van de zaak, dan kan de werknemer gebruik maken van een gebruikersovereenkomst ‘Verklaring tijdelijk vervangende auto van de zaak’. De werknemer voorkomt hierdoor dat er dubbele bijtelling privégebruik toegepast wordt op het loon.

Minimumtarief ZZP’ers vanaf 2021

donderdag 27/06/2019

Vanaf 2021 komt er een minimum uurtarief voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Het minimum uurtarief gaat 16 bedragen zo is afgelopen week bekend geworden.

Binnenkort ook partner aanvullend geboorte verlof!

Binnenkort ook partner aanvullend geboorte verlof!

donderdag 20/06/2019

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dat betekent dat ze in het eerste half jaar een kraamverlof van maximaal 5 weken kunnen opnemen met een uitkering van 70% van hun maximale dagloon (2019: 214,28), indien het dagloon lager is, wordt daar de uitkering op gebaseerd.

Aanmeldformulier nieuwe kleine ondernemersregeling staat online

Aanmeldformulier nieuwe kleine ondernemersregeling staat online

donderdag 13/06/2019

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) gelden. Tot en met 2019 is de KOR gekoppeld aan de te betalen BTW in een boekjaar. De nieuwe KOR is vanaf volgend jaar gerelateerd aan de omzet per boekjaar.

Hoofdlijnen nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

donderdag 13/06/2019

We zijn nog maar net gewend aan de vorige wetswijzigingen, maar nu gaan de regels voor ontslag, oproepkrachten en de transitievergoeding alweer op de helling. Want vanaf 2020 gaat nieuwe wetgeving gelden waarmee het verschil tussen een vaste baan en flexwerk kleiner moet worden. Een overzicht met de hoofdlijnen van de Wet Arbeidsmarkt in balans, vindt u hier.

Verzoek staatssecretaris om de komende jaren geen nieuwe belastingwetgeving door te voeren

Verzoek staatssecretaris om de komende jaren geen nieuwe belastingwetgeving door te voeren

donderdag 06/06/2019

Door de al jaren durende onderhoudsachterstand van de ICT van de Belastingdienst, heeft staatssecretaris Snel van Financiën de politiek dringend verzocht om de komende drie jaren niet met nieuwe ingewikkelde belastingwetgeving te komen. Hierdoor zou er capaciteit vrijkomen om de ICT-problemen op te lossen.

Bedragen wettelijk minimumloon 1 juli 2019 (WML)

donderdag 06/06/2019

Per 1 juli 2019 is het minimumloon verhoogd met 1,23%.

De onderstaande bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

In de meeste gevallen is dat 36,38 of 40 uur per week. Dit is afhankelijk van de sector waarin men werkt en de cao afspraken die voor die sector gelden.

Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

vrijdag 31/05/2019

Bij elke onderneming kan het voorkomen dat de onderneming ophoudt te bestaan. Dit kan niet alleen gebeuren door een faillissement, maar ook door pensionering, ziekte of overlijden van de ondernemer. In deze laatste drie situaties kan het lastig zijn om een geschikte opvolger te vinden. Als de opvolger niet gevonden wordt, kan het voorkomen dat de onderneming moet worden beëindigd met als gevolg een gedwongen ontslag voor elke werknemer.

Subsidie voor Praktijkleren tijdig aanvragen

Subsidie voor Praktijkleren tijdig aanvragen

donderdag 23/05/2019

Voor werkgevers die een werknemer/student begeleiden in een opleiding en hier kosten voor maken, is er een Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling houdt in dat de kosten die je als werkgever maakt (gedeeltelijk) vergoed worden door de overheid. Per praktijkleerplaats of werkleerplaats kun je maximaal 2.700 subsidie ontvangen per schooljaar. Dit is dus een leuk voordeel.

Wat betekent co-ouder voor mijn toeslagen en kortingen?

donderdag 23/05/2019

Wist u dat gemiddeld 70.000 stellen met minderjarige kinderen jaarlijks uit elkaar gaan? Als u co-ouder wordt, heeft dat invloed op uw huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebondenbudget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wanneer te laat met aangifte Inkomstenbelasting?

Wanneer te laat met aangifte Inkomstenbelasting?

donderdag 16/05/2019

Alle inwoners van Nederland die een aangiftebrief van de Belastingdienst krijgen, zijn verplicht om voor 1 mei 2019 de belastingaangifte 2018 te doen. Wanneer het jou niet is gelukt, kun je zonder opgaaf van reden uitstel aanvragen tot 1 september 2019. Heb je geen brief ontvangen, maar denk je dat je aangifte moet doen, dan is het raadzaam om vrijwillig aangifte te doen voor 14 juli 2019.

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 1 januari 2023

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 1 januari 2023

donderdag 09/05/2019

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben besloten deze zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.

Meewerken partner in onderneming

donderdag 09/05/2019

Indien je partner meewerkt in je onderneming, zijn er twee manieren waarop een fiscaal voordeel kan worden behaald:

- Het toekennen van een meewerkbeloning;
- Het toepassen van meewerkaftrek.

Wanneer recht op zelfstandigenaftrek?

Wanneer recht op zelfstandigenaftrek?

donderdag 02/05/2019

De Belastingdienst heeft ondernemers die zowel in 2017 als 2018 een omzet lager dan  5.000 hadden een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek.

Teruggaaf BTW oninbare vorderingen

donderdag 02/05/2019

Veel ondernemers laten de mogelijkheid liggen om de btw op oninbare debiteuren tijdig terug te vragen waardoor ze extra (tijdelijke) liquiditeiten mislopen. Als jij als ondernemer een factuur stuurt aan jouw klanten, moet je de btw daarover direct aangeven en betalen.

Voordelig een fiets van de zaak

Voordelig een fiets van de zaak

vrijdag 26/04/2019

De elektrische fiets is niet meer weg te denken en worden steeds vaker ingezet als vervoermiddel en/of een goed alternatief voor de auto. De overheid steunt het gebruik van elektrische fietsen met een aantal subsidies voor ondernemers.

Hoe zorg je voor een digitaal veiliger bedrijf

vrijdag 26/04/2019

Digitalisering neemt een steeds groter rol aan. Ook voor jouw bedrijf wordt digitalisering steeds belangrijker en neemt het risico op misbruik van kwetsbaarheden in je computersysteem door cybercriminelen toe. Met onderstaande tips kun je dit risico beperken.

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing

donderdag 18/04/2019

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Per 1 juli 2019 komt hier de informatieplicht bij!

Giftenaftrek in de toekomst beter controleerbaar

donderdag 18/04/2019

Twee aanpassingen in giftenaftrek aangekondigd

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft bekend gemaakt dat op korte termijn een tweetal maatregelen ervoor moet zorgen dat er een juiste en beter controleerbare giftenaftrek zal kunnen plaatsvinden.

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

vrijdag 12/04/2019

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Hierin worden gegevens van ondernemingen en rechtspersonen geregistreerd. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar.

Tips voor snelle betaling van facturen

vrijdag 12/04/2019

Heb je weleens ervaren dat klanten niet (op tijd) betalen? Dat kan tot vervelende liquiditeitsproblemen leiden. Wij hebben 10 tips op een rijtje gezet die kunnen helpen om uw facturen op tijd betaald te krijgen.

De traditionele Werkgeversverklaring kan ook anders

De traditionele Werkgeversverklaring kan ook anders

vrijdag 12/04/2019

Per 1 januari 2019 accepteren nog meer partijen een UWV-verzekeringsbericht bij het aanvragen van een hypotheek of lening. Dit is een alternatief voor de traditionele werkgeversverklaring.

Wat is het energielabel van uw kantoor?

vrijdag 12/04/2019

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Rente over teruggaaf btw

Rente over teruggaaf btw

vrijdag 05/04/2019

Vanaf 1 april 2019 is het onder voorwaarden mogelijk om van de belastingdienst rente te ontvangen bij een teruggave van btw over het tijdvak 2018.

Subsidieregeling Internationaal ondernemen hele jaar open

vrijdag 05/04/2019

De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) is nu het hele jaar open. Het rvo verwerkt de aanvragen op basis van 'first come first served'. Dus vergroot de kans op subsidie en dien nu je aanvraag in!

No deal Brexit overgangsrecht

No deal Brexit overgangsrecht

donderdag 28/03/2019

Bij een no deal Brexit stapt het verenigd koninkrijk uit de EU zonder dat er overeenstemming is bereikt over de nieuwe situatie. Dit zou kunnen betekenen dat naast allerlei douane beperkingen / grensproblematiek ook bestaande belastingverdragen plots komen te vervallen wat voor grote onzekerheid zou kunnen leiden voor bedrijven en burgers. Om dit te voorkomen is een overgangsrecht fiscaal naar de kamer ter goedkeuring gestuurd.

De vooraf ingevulde aangifte (VIA) machtiging 2018 ontvangen?

woensdag 27/03/2019

Wij hebben onlangs voor de meeste van onze relaties weer de vooraf ingevulde aangifte (VIA) machtiging 2018 bij de Belastingdienst aangevraagd. In dit artikel leggen wij kort uit wat de VIA machtiging is, wat wij met deze machtiging doen en hoe je de machtiging kunt activeren.

Aanmelden voor de nieuwe KOR vanaf 1 juni 2019

Aanmelden voor de nieuwe KOR vanaf 1 juni 2019

donderdag 14/03/2019

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Kleine OndernemersRegeling (KOR). Ondernemers kunnen vanaf die datum de (nieuwe) omzet gerelateerde vrijstellingsregeling toepassen. Het aanmelden voor deze regeling kan tussen 1 juni en 20 november 2019.

Gevolgen spoedreparatie Fiscale Eenheid wet Vennootschapsbelasting voor het MKB

donderdag 14/03/2019

Door diverse rechtelijke uitspraken bleek het Fiscale Eenheid regime niet EU proof te zijn. Dit was voor de Staatssecretaris een bevestiging om het wetsvoorstel spoedreparatie Fiscale Eenheid door te zetten. Ondanks diverse aanbevelingen en conclusies vindt de Staatssecretaris het niet nodig om dit wetsvoorstel aan te passen. Hierdoor krijgen ook MKB-bedrijven, waar een Fiscale Eenheid opgenomen is, met de gevolgen van deze spoedreparatie te maken.

Aan(gift)e Inkomstenbelasting

Aan(gift)e Inkomstenbelasting

donderdag 07/03/2019

Zoals waarschijnlijk bekend kan er vanaf 1 maart weer aangifte Inkomstenbelasting worden gedaan. In deze aangifte is het mogelijk om gewone - en periodieke giften in aftrek te nemen op het belastingbedrag. Laat deze kans zeker niet schieten. Maar let er wel op dat niet elke euro als gift teruggevraagd kan worden.

Bezwaar tegen te hoge WOZ-waarde kan lonen

Bezwaar tegen te hoge WOZ-waarde kan lonen

dinsdag 05/03/2019

Waarschijnlijk heb je afgelopen week ook de nieuwe WOZ beschikking ontvangen. Hier bezwaar tegen maken kan lonen omdat de WOZ-waarde in diverse belastingen doorwerkt. 

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018

donderdag 28/02/2019

Het is weer zover. Vanaf aanstaande vrijdag 1 maart kun je de belastingaangifte weer indienen. Waar gaat de Belastingdienst nou specifiek allemaal op letten bij deze aangifte? Voor belastingadviseurs is een speciaal lijstje opgesteld van 10 zaken die extra aandacht krijgen bij de controle. Lees verder om te weten wat deze aandachtspunten zijn en waar de fiscus op zal gaan letten.

Extra miljoenen naar scholing van personeel in MKB

Extra miljoenen naar scholing van personeel in MKB

donderdag 21/02/2019

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen 48 miljoen voor het bij- en omscholen van werknemers in het MKB. Dit voorstel zal in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden opgenomen, zodat kleine ondernemers extra geld kunnen krijgen voor het opleiden van hun werknemers.

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

donderdag 21/02/2019

In 2019 krijg je voor plug-in-hybride auto's geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto's wordt de MIA verminderd. Deze auto's worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

Kosten vóór schenkingsdatum ook onder vrijstelling eigen woning

donderdag 21/02/2019

Rechtbank Gelderland beslist dat ook de door X betaalde verbouwingskosten van vóór de schenkingsdatum onder de verruimde vrijstelling eigen woning vallen.

Vaste kostenvergoedingen

Vaste kostenvergoedingen

donderdag 14/02/2019

Je kunt als werkgever aan je werknemers een onkostenvergoeding uitbetalen. Deze valt dan meestal onder de vrije ruimte voor de Werkkostenregeling (WKR).

Vanaf april 2020 aanvragen compensatie transitievergoeding.

donderdag 14/02/2019

De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is in juli 2018 gepubliceerd.

Goed debiteurenbeheer betaalt zichzelf terug

Goed debiteurenbeheer betaalt zichzelf terug

donderdag 07/02/2019

Nadat je goederen of diensten hebt geleverd, wil je ook graag betaald worden voor je levering of dienst. Vaak wordt er achteraf een factuur gestuurd welke je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk betaald wilt krijgen. Wat zijn de wettelijke regels van betalingstermijnen en wat kun je er zelf aan doen om spoedig betaald te worden?

8% Belastingrente betalen bij vennootschapsbelasting!

8% Belastingrente betalen bij vennootschapsbelasting!

donderdag 31/01/2019

Wanneer je belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting bent en op of na 1 juli, volgend op het belastingjaar, een aanslag opgelegd krijgt, betaal je maar liefst 8% belastingrente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

donderdag 31/01/2019

Vanaf 2017 kunnen werkgevers gebruik maken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV). De werkgever kan met deze regeling in aanmerking komen voor een verlaging van de loonkosten, indien het salaris minder is dan 125% van het minimumloon.

Regeling dienstreisvergoedingen binnenland geïndexeerd

Regeling dienstreisvergoedingen binnenland geïndexeerd

donderdag 24/01/2019

Het begrip dienstreisvergoeding klinkt voor menigeen erg ambtelijk in de oren en dat is niet toevallig. De regeling is van oorsprong bedoeld als bovengrens voor forfaitaire vergoeding die ambtenaren mogen krijgen voor onkosten tijdens hun dienstreizen. Hierin is voor verschillende soorten onkosten een bedrag vastgesteld dat vergoed mag worden zonder overlegging van bonnetjes. Deze vergoedingen worden dan gezien als gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling.

Bedragen vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

donderdag 24/01/2019

Per 1 januari 2019 zijn de bedragen voor de belastingvrije vergoedingen voor vrijwilligers gestegen naar maximaal 170,- per maand of 1.700,- per jaar. In 2018 was dit nog 150,- per maand of 1.500,- per jaar.

Nieuwe B.V. moet zelf weer loonheffingennummer aanvragen

donderdag 17/01/2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe B.V.’s weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Sinds april 2018 kregen B.V.‘s met een natuurlijk persoon als aandeelhouder automatisch een loonheffingennummer van de Belastingdienst, maar de Belastingdienst heeft zijn manier van werken aangepast.

Bewaartermijn en bewaarvorm van administratie

Bewaartermijn en bewaarvorm van administratie

donderdag 17/01/2019

De meeste administraties moeten tenminste 7 jaar bewaard worden. Zorg ervoor dat je bepaalde papieren niet te vroeg weggooit, verkeerd of juist te lang bewaart. Hieronder staat een overzicht van de bewaartermijn en bewaarvorm van alle onderdelen van de administratie.

Lager nettoloon buitenlanders

donderdag 17/01/2019

Mocht je als werkgever buitenlandse werknemers in dienst hebben dan zijn er wijzigingen per 1 januari 2019, dan krijgen zij mogelijk te maken met een lager nettoloon vanwege lagere heffingskortingen.

Aftrekbeperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Aftrekbeperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

donderdag 10/01/2019

Met ingang van 2019 zijn de regels veranderd met betrekking tot de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting.

Bedragen minimumloon 2019

donderdag 10/01/2019

Per 1 januari 2019. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

Voorkom BTW betaling bij Brexit

Voorkom BTW betaling bij Brexit

donderdag 10/01/2019

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) door de Brexit uit de EU stapt, moet de ondernemer btw betalen over de goederen die hij uit het VK invoert. Vanaf dat moment moet hij telkens aangifte doen en btw betalen bij de douane als hij goederen invoert, dit kan voorkomen worden door aanvraag op basis van artikel 23.

Wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning

donderdag 10/01/2019

Neemt u een oudere werknemer, een arbeidsgehandicapte of iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunt u hiervoor subsidie krijgen. Wilt u in aanmerking komen voor deze loonkostenvoordelen (LKV’s), dan heeft u een doelgroepverklaring nodig. Met deze doelgroepverklaring kunt u het LKV aanvragen in uw aangifte loonheffingen.

Bedrijfsmiddelen VAMIL/MIA 2019 zijn bekend

Bedrijfsmiddelen VAMIL/MIA 2019 zijn bekend

donderdag 03/01/2019

Wil je als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Kopie identiteitsbewijs niet in strijd met AVG

donderdag 03/01/2019

In artikel 29 Wet LB staat dat de werknemer zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Hij moet de werkgever toestaan een kopie hiervan in de administratie te bewaren. Als de werknemer de foto en Burgerservicenummer onleesbaar maakt, voldoet hij niet aan deze verplichting. De werkgever moet dan het anoniementarief toepassen.

Verhoging verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%

Verhoging verlaagd btw-tarief van 6% naar 9%

dinsdag 01/01/2019

Met ingang van 1 januari 2019 is het verlaagd btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. De tariefsverhoging heeft vooral gevolgen in de sectoren voeding, horeca, landbouw, recreatie, sport, cultuur en bouw. Zo vallen onder het verlaagd tarief bijvoorbeeld de verkoop van voedingsmiddelen, hotelovernachtingen, boeken en kranten. Ook diensten van een kapper, een fietsenmaker en een bezoek aan de bioscoop vallen onder het verlaagd btw-tarief.

Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers per 1 januari 2019

Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers per 1 januari 2019

vrijdag 28/12/2018

Per 1 januari 2019 treedt de overbruggingsregeling van de transitievergoeding voor kleine ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren in.

Per 1 januari 2020 verwerkingsverbod Burgerservicenummer in btw-nummer

vrijdag 28/12/2018

Vanaf 1 januari 2020 mag de Belastingdienst het Burgerservicenummer niet meer gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen/eenmanszaken. Het Burgerservicenummer van zelfstandigen moet beschermd worden. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een verwerkingsverbod opgelegd.

Keer bonus uit, ook als DGA!

vrijdag 21/12/2018

Als je personeel in loondienst hebt en de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) van dit jaar is niet of niet volledig is benut, dan kunt je de werknemers dit jaar nog een belastingvrije (kerst)bonus geven. Dit geldt ook voor DGA’s.

Tarieven inkomstenbelasting 2019 definitief vastgesteld

vrijdag 21/12/2018

Op 18 december 2018 heeft de eerste kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. Hiermee zijn de schijflengtes en percentages die in het nieuwe jaar gelden voor de loon- en inkomstenbelasting definitief gemaakt.

De fiscale gevolgen van het kerstpakket

De fiscale gevolgen van het kerstpakket

donderdag 13/12/2018

Als je als werkgever je werknemers een kerstpakket wil verstrekken, moet je goed op de hoogte zijn van de fiscale gevolgen. Doe je dit niet, dan loop je als werkgever het risico dat de werknemer over dit geschenk belasting moet betalen.  

Aflossingsblij?

donderdag 13/12/2018

Iedereen heeft de publiekscampagne “Word ook aflossingsblij” voorbij zien komen, maar wat bedoelen ze nu eigenlijk?

Horecakosten in je administratie

Horecakosten in je administratie

donderdag 06/12/2018

Elke ondernemer maakt wel eens kosten voor eten en drinken buiten de deur. Toch is het niet altijd even duidelijk in welke mate je deze kosten zakelijk kunt opvoeren, en op welke manier. Er zijn echter heldere regels ten aanzien van deze kosten.

Uw merk beschermen tegen misbruik of namaak?

donderdag 06/12/2018

Een merknaam van een product is een manier om uw producten en diensten te onderscheiden van de concurrent. In veel gevallen is het verstandig om uw merknaam,  te registreren. Registratie van een merknaam, geeft u of uw bedrijf tevens de juridische mogelijkheid om tegen misbruik door concurrenten of andere partijen op te treden.

Lenen binnen de familie

Lenen binnen de familie

donderdag 29/11/2018

Heeft een familielid geld nodig voor bijvoorbeeld een verbouwing, het kopen van een woning of iets anders? Dan kun je een lening verstrekken, maar je moet wel letten tegen welke voorwaarden de lening wordt verstrekt, zodat de Belastingdienst dit niet als een belaste schenking gaat beschouwen.

De wet AVG en de fiscale bewaartermijnen

donderdag 29/11/2018

Hoe werkt de nieuwe AVG-wetgeving door in het bewaren van documenten?
Is er een verschil met de huidige wetgeving en wat doet dit met het digitaal bewaren van bescheiden?

Wijzigingen gebruikelijk loon DGA

donderdag 22/11/2018

De belastingdienst heeft op 30 oktober 2018 in haar handboekloonheffingen wijzigingen aangebracht met betrekking tot de gebruikelijk-loonregeling in deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden.

De dividendbelasting blijft!

woensdag 14/11/2018

Er is veel over gesproken en er is genoeg ophef over de afschaffing van de dividendbelasting geweest, maar deze voorgestelde maatregel is definitief van tafel. De dividendbelasting blijft en het bedrijfsleven profiteert. Het beschikbare budget wordt nu ingezet voor allerlei maatregelen.

Kom jij ook in aanmerking voor WBSO subsidie?

Kom jij ook in aanmerking voor WBSO subsidie?

vrijdag 09/11/2018

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Van midden- of kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf, het maakt niet uit in welke bedrijfssector je werkt.

Grens nationale hypotheekgarantie per 1 januari 2019 verhoogd

Grens nationale hypotheekgarantie per 1 januari 2019 verhoogd

donderdag 01/11/2018

Hoger garantiebedrag als gevolg van stijgende huizenprijzen

Door verliesverrekening (voormalige) fiscale partner alsnog heffingskorting terugbetalen

donderdag 01/11/2018

Denk je met een definitieve aanslag inkomstenbelasting veilig te zitten? Helaas moet je nog steeds op je tellen blijven passen. Door verliesverrekening met terugwerkende kracht van zijn voormalige fiscale partner kreeg een man alsnog een navorderingsaanslag voor zijn kiezen.

Maaltijden op kosten van de werkgever

Maaltijden op kosten van de werkgever

donderdag 25/10/2018

Als werknemers op kosten van de werkgever ontbijten, lunchen of dineren, kunnen deze kosten niet altijd onbelast blijven. Dit kan alleen als de betreffende maaltijd onderdeel is van tijdelijke verblijfskosten of als er sprake is van zakelijk belang. In alle andere gevallen moet er een bedrag als belast loon verwerkt worden.

Wat is het verschil tussen kas- of factuurstelsel?

donderdag 25/10/2018

Als er vooral producten en diensten aan ondernemers worden geleverd voor de BTW, dan moet het factuurstelsel worden toegepast.
De voorbelasting mag dan in de BTW aangifte opgenomen worden op basis van de factuurdatum op de ontvangen factuur. De uitreikdatum van de factuur bepaalt het moment waarop de BTW afgedragen dient te worden. De factuur moet uiterlijk op de vijftiende dag van de maand na de levering worden uitgereikt aan de klant.

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

donderdag 18/10/2018

Vanaf 2019 zullen er wederom nieuwe regels gaan gelden voor kleine pensioenen. 
Vanaf 1 januari 2018 is het al wettelijk mogelijk voor pensioenfondsen en verzekeraars om kleine pensioenen bij elkaar op te tellen ( vooral tijdelijke krachten en mensen die vaak van baan wisselen bouwen kleine bedragen op bij verschillende pensioenuitvoerders ); vanaf 1 januari 2019 mogen kleine pensioenen niet meer afgekocht worden. Het gaat hierbij om pensioenbedragen tot 474 bruto per jaar.

Uitbreiding verhaalsmogelijkheden op erfgenamen

donderdag 18/10/2018

Erfgenamen kunnen, als zij de erfenis zuiver aanvaarden, met hun hele privévermogen aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de erflater. Deze aansprakelijkheid geldt op grond van het Burgerlijk Wetboek.

U overweegt een huis te kopen?

U overweegt een huis te kopen?

donderdag 11/10/2018

De huizenmarkt is in beweging. Hier komt het één en ander bij kijken, met name het verkrijgen van een hypotheek. Waar dient u rekening mee te houden? Is de hypotheekrente nog aftrekbaar?

Belastingvrije voet box 3-heffing stijgt per 1 januari 2019

vrijdag 05/10/2018

Box 3 van de inkomstenbelasting bestaat uit sparen en beleggen. De belasting die hierover geheven wordt, wordt gebaseerd op een forfaitair rendement en niet op het werkelijk behaald rendement. Het maakt voor de belastingheffing dan ook niet uit hoeveel rendement je werkelijk hebt gerealiseerd met jouw vermogen in box 3.

Gevolgen Prinsjesdag voor bv’s en de dga

Gevolgen Prinsjesdag voor bv’s en de dga

donderdag 27/09/2018

Het kabinet benadrukt in de Prinsjesdag-stukken dat vooral mkb’ers moeten profiteren van de gepresenteerde maatregelen. Echter zijn niet alle plannen gunstig voor bv’s en de dga.

Langer partnerverlof bij geboorte kind?

donderdag 27/09/2018

Partners krijgen 1 week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin net bevallen is. Dit doorbetaalde verlof is momenteel nog 2 dagen.

Prinsjesdagspecial 2018

donderdag 27/09/2018

Wat betekent Prinsjesdag voor u?

De ESF-subsidie kan binnenkort weer worden aangevraagd

De ESF-subsidie kan binnenkort weer worden aangevraagd

donderdag 20/09/2018

Sinds 2014 kunnen werkgevers een ESF-subsidie aanvragen. Dit is een subsidie van het Europees Sociaal Fonds waarmee de overheid activiteiten stimuleert die een positief effect hebben op de arbeidsmobiliteit van de werknemers. Bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een externe adviseur. Er kan in 2018 tweemaal aanspraak worden gemaakt op deze subsidie. Het eerste tijdvak is reeds gepasseerd, maar het tweede tijdvak staat van 12 tot en met 16 november 2018 gepland.

Senioren vragen toeslagen niet aan

donderdag 20/09/2018

Toeslagen worden door de Belastingdienst niet van zelf toegekend en moet u dus zelf aanvragen. Uit onderzoek blijkt echter dat met name senioren die recht hebben op toeslagen deze niet aanvragen.

Vooroverleg Belastingdienst

vrijdag 14/09/2018

Bij twijfel over de interpretatie van belastingrecht is het mogelijk om vooroverleg met de inspecteur van de Belastingdienst aan te vragen. Dit biedt houvast bij het invullen van de belastingaangifte en kan helpen de juiste beslissingen te nemen, zodat je al van tevoren weet waar je aan toe bent.

Moet je een rittenregistratie bijhouden?

Moet je een rittenregistratie bijhouden?

donderdag 13/09/2018

De rechtbank in Den Haag heeft, in een zaak die aangespannen was door een leaserijder inzake het aanleveren van de rittenregistratie, uitspraak gedaan. Indien je géén bijtelling wilt betalen over je lease auto, omdat je privé een gelijkwaardige of luxere auto bezit, ben je toch verplicht tot het aanleveren van een rittenregistratie.

Zijn studiekosten van jouw kind zakelijk?

donderdag 13/09/2018

Voor studerende kinderen is er eventueel studiefinanciering mogelijk. In veel gevallen ontstaat er na afloop van de studie een studieschuld welke jouw kind dient terug te betalen. Wellicht zijn er mogelijkheden voor jou als ondernemer om jouw kind tegemoet te komen in de studiekosten?

Leveringsvoorwaarden wie heeft welk risico

vrijdag 07/09/2018

De leveringsvoorwaarden antwoord geven op de vraag voor wiens rekening en risico de goederen worden vervoerd. De meest gebruikte zijn de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, de Incoterms 2000. EXW / CIF / DDP zijn hier voorbeelden van, maar wat betekenen die nou precies en waar kun je het beste voorkiezen.

Te verrekenen verliezen in de vennootschapsbelasting

Te verrekenen verliezen in de vennootschapsbelasting

donderdag 30/08/2018

Als een bv in een boekjaar verlies maakt, kan dat verlies worden verrekend voor de Vennootschapsbelasting (VPB) met een boekjaar dat er winst wordt gemaakt. Dat kan tegenwoordig tot één boekjaar terug (carry back) of tot negen boekjaren vooruit (carry forward). Om dit te kunnen doen heb je als bv wel een beschikking nodig van de Belastingdienst waarin dit verlies is vastgesteld.

Voorkom fraude met identiteitsbewijs

donderdag 30/08/2018

Hoewel feitelijk maar een aantal instanties op wettelijke basis een kopie van een identiteitsbewijs mogen maken, komt het ook regelmatig voor dat bijvoorbeeld door bedrijven hierom wordt gevraagd. Als het echt niet anders kan, doe het dan veilig, zoals met de KopieID-app.

Vraag vóór 1 oktober 2018 buitenlandse btw terug

Vraag vóór 1 oktober 2018 buitenlandse btw terug

donderdag 23/08/2018

Heb je vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kun je deze btw tot 1 oktober 2018 terugvragen. Dit moet gebeuren vóór 1 oktober 2018, anders loop je het risico dat je het geld waar je recht op hebt niet terugkrijgt.

Bijtelling auto zonder CO2-uitstoot wijzigt vanaf 2019

donderdag 23/08/2018

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum eerste toelating op of na 1 januari 2019 geldt met ingang van 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven 50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.

Voorkom boetes aan het CBS

Voorkom boetes aan het CBS

donderdag 16/08/2018

Ontvang je een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vul deze dan altijd in. Het CBS verzamelt cijfers en voor een groot gedeelte komen die cijfers binnen via de ingevulde enquêtes. 

Salarissen gestolen door hackers

donderdag 16/08/2018

Oplichters hebben een zeer eenvoudige manier gevonden om salarissen te stelen. Er wordt een email account gehackt van een werknemer van meestal een bedrijf van redelijke omvang. Vervolgens sturen zij via dit account een mail naar de salarisadministratie van de werkgever met het verzoek om het loon op een ander bankrekeningnummer te storten in verband met verandering van bank.

Wet waardeoverdracht klein pensioen gaat in op 1 januari 2019

Wet waardeoverdracht klein pensioen gaat in op 1 januari 2019

donderdag 09/08/2018

Per 1 januari 2019 treedt de nieuwe wet waardeoverdracht klein pensioen in werking. In deze wet is bepaald dat pensioenuitvoerders kleine pensioenaanspraken bij uitdiensttreding van een werknemer mogen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. In 2018 geld een pensioenaanspraak als klein als het bedrag niet boven 474,11 uit komt.

Heffingskorting alleen voor werknemers inwoners van Nederland

donderdag 09/08/2018

De loonbelasting en de inkomstenbelasting kennen heffingskortingen. Deze heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. En iedereen die geheel of gedeeltelijk verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft (voor een deel) recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Termijnen deponeren jaarrekening 2017

Termijnen deponeren jaarrekening 2017

donderdag 02/08/2018

Zoals ieder jaar dienen rechtspersonen de jaarrekening over het voorgaande jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In alle gevallen geldt, dat de jaarrekening uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het laatst afgesloten boekjaar gedeponeerd moet zijn bij de Kamer van Koophandel.

Aftrek monumentpand afgeschaft 2019

donderdag 02/08/2018

Met ingang van 2019 wordt de fiscale aftrek monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling.

Aanvraag zwangerschapsuitkering zelfstandigen verloopt binnenkort

Aanvraag zwangerschapsuitkering zelfstandigen verloopt binnenkort

donderdag 02/08/2018

De aanvraagperiode voor de compensatieregeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) sluit op 30 september 2018 wees er dus tijdig bij als je er recht op hebt.

Een alternatief voor financiering van de bank?

donderdag 02/08/2018

Heeft een ondernemer in het MKB een financiering nodig voor een investering of werkkapitaal dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Hoewel het grootste deel van de financieringen nog steeds via de traditionele bancaire vormen gaat, zien we de laatste jaren toch ook een forse groei van alternatieve financieringsvormen.

Een datalek, en nu?

Een datalek, en nu?

donderdag 19/07/2018

Wat moet je nu doen als je een datalek constateert als ondernemer? De AVG, die op 25 mei is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

BTW nummers zelfstandigen moeten worden losgekoppeld van BSN nummers

donderdag 12/07/2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst fiscus terecht

Waar rekening mee te houden per 1 juli 2018?

donderdag 12/07/2018


Per 1 juli zijn er weer zaken waar u als werkgever op moet letten. Waar moet u per 1 juli 2018 rekening mee houden? Wij zetten het voor u op een rijtje.

Stand van zaken werken met zelfstandigen en Wet DBA

Stand van zaken werken met zelfstandigen en Wet DBA

donderdag 12/07/2018

Er is een nieuwe wijze van afbakening nodig om de problemen rondom zelfstandigen op te lossen. Het gaat om onbedoelde concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers en om schijnzelfstandigheid. De VAR leidde tot een toename van schijnzelfstandigen en de Wet DBA heeft niet de beoogde duidelijkheid kunnen bieden. Onlangs hebben de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgstappen m.b.t. het werken met zelfstandigen.

Minder kosten werkgevers bij ontslag na ziekte

donderdag 12/07/2018

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedragen wettelijk minimumloon 1 juli 2018 (WML)

Bedragen wettelijk minimumloon 1 juli 2018 (WML)

donderdag 05/07/2018

Per 1 juli 2018 is het minimumloon verhoogd met 1,03%.

Kleine organisaties steeds vaker de dupe van spookfacturen

donderdag 05/07/2018

In 2017 heeft de Fraudehelpdesk 3.575 meldingen van spookfacturen en nepcontracten ontvangen. Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2016, toen er 2.528 van dit soort meldingen binnenkwamen. De Fraudehelpdesk verwacht zelfs dat het aantal fraudegevallen in werkelijkheid nog hoger ligt, omdat niet alle slachtoffers zich melden.

Energiezuinige investeringen worden minder aantrekkelijk in 2019

Energiezuinige investeringen worden minder aantrekkelijk in 2019

donderdag 28/06/2018

Op dit moment bestaat er een regeling ter aanmoediging van energievriendelijk investeren. Dit is de energie-investeringsaftrek, afgekort EIA. Dit is een fiscale faciliteit die energiebesparing bij ondernemingen beoogt te realiseren door de marktintroducties te versnellen van innovatieve bedrijfsmiddelen, die energie-efficiënter zijn dan de gangbare bedrijfsmiddelen. De investeringen die in aftrek mogen worden genomen staan op de Energielijst (pdf) die jaarlijks wordt herzien door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vanaf 1 juli 2018 verscherpte arbowet

donderdag 28/06/2018

De arbowet is vanaf 1 juli 2018 aangescherpt. Dan moeten alle werkgevers een basiscontract afgesloten hebben.

KOR (KleineOndernemersRegeling)

donderdag 21/06/2018

KOR (KleineOndernemersRegeling) is een Nederlandse belastingregeling die kleine ondernemers onder bepaalde voorwaarden het recht geeft op vermindering van btw-afdracht of vrijstelling van btw-afdracht.
Betaal je niet zo veel btw per jaar? Met de KleineOndernemersRegeling (KOR) kun je je verschuldigde btw nog verder verlagen.

Verhoging BTW 6% naar 9%

Verhoging BTW 6% naar 9%

donderdag 21/06/2018

Het kabinet is van plan om het lage de btw tarief te verhogen van 6 % naar 9%. De verhoging zal staan in het belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag van dit jaar openbaar wordt. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de wijziging.

Meldingsplicht agressieve taxplanning

donderdag 21/06/2018

De Europese Commissie heeft op 21 juni 2017 transparantieregels voorgesteld voor intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten die voor hun cliënten fiscale planningsconstructies opzetten. Het voorstel is opgesteld als een wijziging van de richtlijn betreffende administratieve samenwerking. De nieuwe regels komen neer op een meldingsplicht voor belastingadviezen met bepaalde kenmerken. 

Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren

donderdag 21/06/2018

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Check of je wachtwoord is gehackt

vrijdag 15/06/2018

Veel gebruikers hebben maar een beperkt aantal wachtwoorden en veranderen deze niet al te vaak. Dan kan het heel vervelend worden indien je wachtwoord in handen komt van hackers. Je kunt eenvoudig vaststellen of jouw wachtwoord daar al bekend is.

Geen subsidie op loonkosten voor ex-stagiair(e)

Geen subsidie op loonkosten voor ex-stagiair(e)

donderdag 07/06/2018

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het LKV geldt voor onder andere de doelgroep die valt onder de “scholingsbelemmerden”. Dit zijn werknemers die door ziekte of handicap problemen hebben gehad bij het volgen van onderwijs. Werkgevers krijgen een LKV als zij een scholingsbelemmerde in dienst nemen.

Een vakantiehuisje en de fiscale regels

donderdag 07/06/2018

Nu we geen rendement meer op ons spaargeld maken, is de belangstelling voor vakantiewoningen toegenomen. Een manier om spaargeld beter te laten renderen, kan door middel van het aanschaffen van een vakantiewoning. Het is echter wel belangrijk dat je de fiscale kant hiervan niet onderschat.

Heb je wisselende inkomens?

donderdag 31/05/2018

Mogelijk kom je dan in aanmerking voor middeling!

Heb je de afgelopen jaren wisselende inkomens gehad, dan kun je mogelijk aanspraak maken op een teruggave van inkomstenbelasting op basis van de fiscale regeling voor middeling.

Wat is jouw inkomen wanneer je met pensioen gaat?

Wat is jouw inkomen wanneer je met pensioen gaat?

donderdag 24/05/2018

We snappen dat veel ondernemers tijdens de crisis wel iets anders aan hun hoofd hebben dan sparen voor hun pensioen. Wanneer je bezig bent met overleven is dat zo ongeveer wel het laatste waar je mee bezig wilt zijn.

Vakantiegeld betalen over overuren

donderdag 24/05/2018

Per 1 januari 2018 heeft een wetswijziging plaatsgevonden die verplicht dat er óók vakantiegeld over overuren betaald moet worden. Dit betekent dat de werkgever ook vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

Kabinet verkort looptijd 30%-regeling

donderdag 24/05/2018

Het kabinet gaat de looptijd van de zogenoemde 30%-regeling in de loonbelasting verkorten van acht jaar naar vijf jaar. De maatregel moet ingaan per 1 januari 2019 en gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

ESF subsidie beschikbaar voor stimulering duurzame inzetbaarheid medewerkers

ESF subsidie beschikbaar voor stimulering duurzame inzetbaarheid medewerkers

donderdag 17/05/2018

In juni zal er weer gelegenheid zijn om subsidie aan te vragen voor projecten ter verbetering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Definitieve aanslagen schenkbelasting worden later opgelegd

donderdag 17/05/2018

Als je een aangifte schenkbelasting over 2017 hebt gedaan, dan moet je lang wachten op de definitieve aanslag. De belastingdienst heeft aangegeven dat de definitieve aanslag tussen eind 2019 en 2021 wordt verstuurd.

Wijziging btw-behandeling van vouchers per 2019

Wijziging btw-behandeling van vouchers per 2019

dinsdag 15/05/2018

Vanaf 1 januari 2019 gelden er Europese regels voor de btw-heffing over vouchers. Met deze regelgeving komt er meer duidelijkheid over de definitie van een voucher en wanneer en waarover je btw in rekening moet brengen bij verkoop van vouchers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig en meervoudig gebruik. 

Wij gaan samenwonen!

woensdag 09/05/2018

Als de liefde in de lucht hangt staan veel mensen niet stil bij het feit dat de wet voor samenwoners niets heeft geregeld. Goed om te weten wat je toch moet regelen en de belangrijkste verschillen zijn met trouwen en geregistreerd partnerschap.

MIT-regeling voor 2018 open

MIT-regeling voor 2018 open

donderdag 03/05/2018

Net als in voorgaande jaren is er door de overheid weer subsidie beschikbaar gesteld voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren ( MIT-Regeling ). De regeling is opengesteld per 17 april 2018.

Mijn gegevens openbaar in het UBO-register?

donderdag 03/05/2018

Bent u ondernemer of DGA? En heeft u een direct of indirect belang groter dan 25 procent? Dan krijgt u mogelijk te maken met het UBO-register. In dit register worden gegevens van u opgenomen welke openbaar zijn.

Is uw website wel safe?

Is uw website wel safe?

donderdag 26/04/2018

De beveiliging van websites staat weer volop in de belangstelling. Mede door de invoering van AVG realiseren bedrijven dat indien er bij een hack persoonsgegevens worden gestolen, dat dit naast imagoschade ook kan leiden tot forse boetes. We hebben een aantal eenvoudige tips voor de beveiliging van uw website.

Belastingdienst stopt met IB-47 formulier

donderdag 26/04/2018

Met het formulier IB-47 vraagt de Belastingdienst gegevens op over uitbetalingen door opdrachtgevers aan opdrachtnemers die in de inkomstenbelasting kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden. De belastingdienst stopt met de uitvraag van gegevens omdat de wettelijke basis ontbreekt voor opdrachtgevers om over de BSN nummers van de opdrachtnemers te beschikken.

Meevaller voor de fiscus door uitfasering van het pensioen in eigen beheer

Meevaller voor de fiscus door uitfasering van het pensioen in eigen beheer

donderdag 19/04/2018

Nadat het pensioen in eigen beheer in 2017 is afgeschaft werden de ondernemers voor de keuze gesteld om het pensioen fiscaal voordelig af te kopen, het pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting of de eerder opgebouwde pensioenrechten bevriezen.

Kleineondernemersregeling vanaf 2020 ook voor de BV

donderdag 12/04/2018

Vanaf 2020 zal de kleineondernemingsregeling (KOR) voor alle rechtsvormen gaan gelden. Ook wordt de berekeningswijze van de KOR per 1 januari 2020 gewijzigd. De vrijstellingsregeling zal vanaf die datum namelijk volledig worden gebaseerd op de omzetten van een onderneming. 

Aandachtspunten fiscale bewaarplicht

Aandachtspunten fiscale bewaarplicht

donderdag 12/04/2018

Steeds meer ondernemers stappen over op het digitaal bewaren van hun administratie. Heeft dit nog gevolgen voor de fiscale bewaarplicht. Hieronder een samenvatting van de meest belangrijke punten van de bewaarplicht.

Hoe beoordeelt de Belastingdienst jouw rekening courantpositie?

Hoe beoordeelt de Belastingdienst jouw rekening courantpositie?

donderdag 05/04/2018

Vorige maand is bekend geworden hoe de Belastingdienst omgaat met de lening van de directeur groot aandeelhouder (DGA) bij zijn BV. De hoofdzaak van deze bekendmaking is de beoordelingswijze over wanneer er sprake is van een geldlening en wanneer er sprake is van (verkapte)-dividenduitkering /onzakelijke geldlening. 

Aandachtspunten ondernemingsrecht bij estate planning

donderdag 05/04/2018

Met betrekking tot het ondernemingsvermogen is het van belang goed te kijken naar de afspraken die zijn gemaakt m.b.t de onderneming en of deze nog houdbaar zijn. Houdt hierbij ook rekening met de periode voordat iemand overlijdt, en bijvoorbeeld door ziekte al niet meer kan functioneren. Dat laatste heeft immers al invloed op de onderneming.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging

donderdag 29/03/2018

In de huidige tijd is privacy en informatiebeveiliging ook voor ondernemers een heel belangrijk onderwerp. Net zoals bij fysieke inbraak kan een digitale aanval op uw data voor veel problemen zorgen. Los van de hardwarematige en softwarematige maatregelen die u kunt treffen, kunt u ook op het procedurele vlak veel doen om het slimme inbrekers moeilijk te maken.

Wijziging subsidie energiebesparing eigen huis

donderdag 29/03/2018

Op 4 april wijzigt de subsidie energiebesparing eigen huis. Het subsidiebudget voor energiebesparende maatregelen gaat omhoog. De wijzigingen gelden met name voor Verenigingen van Eigenaren.

De Bijleenregeling

donderdag 22/03/2018

De bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin een eigen woning wordt verkocht met een hogere waarde dan de eigen woningschuld. Dit betekent dat geld overblijft na de aflossing van de eigenwoningschuld. Deze overwaarde wordt ook wel de eigenwoningreserve genoemd.

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

maandag 19/03/2018

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Lenen bij je (stamrecht)-BV? Zorg dat de lening zakelijk is!

Lenen bij je (stamrecht)-BV? Zorg dat de lening zakelijk is!

donderdag 08/03/2018

In het verleden zijn behoorlijk wat Besloten Vennootschappen (BV) opgericht met als doel om daar de verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen. Dit om belasting uit te stellen en voor de toekomst een (aanvulling op het) pensioen uit te betalen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Veel DGA’s hebben na de afstorting van de ontslagvergoeding de in de BV aanwezige gelden weer deels of volledig geleend van de BV.

Dag te vroeg in dienst. Dag subsidie

donderdag 08/03/2018

Eén van de voorwaarden om voor de Loonkostenvoordelen (LKV’s) in aanmerking te komen is dat de werknemer in de kalendermaand voor hij in dienst komt, recht op een uitkering moet hebben.

Verdeling van pensioen bij echtscheiding soms belast

Verdeling van pensioen bij echtscheiding soms belast

vrijdag 02/03/2018

Echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd moeten bij echtscheiding hun gezamenlijk opgebouwde vermogen gelijkelijk verdelen. De tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten behoren niet tot de huwelijksgoederengemeenschap.

BTW correcties 2017 digitaal doorgeven vóór 1 april 2018

vrijdag 02/03/2018

Als blijkt dat er te weinig BTW aangegeven is over 2017, kan de betaling van belastingrente voorkomen worden als er binnen 3 maanden na afloop van het jaar een suppletie aangifte ingevuld wordt. Vanaf 1 januari 2018 kan dit alleen nog digitaal doorgegeven worden.

Ook BTW op “oude” zonnepanelen mogelijk nog terug te vragen bij de belastingdienst

Ook BTW op “oude” zonnepanelen mogelijk nog terug te vragen bij de belastingdienst

vrijdag 02/03/2018

Door een uitspraak van de Hoge Raad is er voor particulieren die zonnepanelen kochten in 2013 of eerder toch uitzicht op BTW teruggaaf.

Betaal niet te weinig vennootschapsbelasting

donderdag 22/02/2018

Belastingplichtigen betalen 8% belastingrente op de (voorlopige) aanslag voor de vennootschapsbelasting. Wanneer achteraf blijkt dat de winst te laag is ingeschat, wordt de rente bij het opleggen van de (voorlopige) aanslag direct ingevorderd. De (hoge) belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

donderdag 15/02/2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

WBSO 2017 ontvangen? Geef tijdig realisatie door

donderdag 15/02/2018

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om uiterlijk 31 maart 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven voor uw S&O-project aan het RVO door te geven.

De AVG in 10 STAPPEN

De AVG in 10 STAPPEN

donderdag 08/02/2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Belastingvrij schenken 2018

dinsdag 06/02/2018

Het jaar 2018 is alweer een maand oud en er komen al regelmatig telefoontjes binnen hoeveel we dit jaar belastingvrij mogen schenken. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor het jaar 2018

Een werkgever mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren

Een werkgever mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren

dinsdag 06/02/2018

Werknemers met kinderen tot 8 jaar hebben het recht om ouderschapsverlof aan te vragen bij hun werkgever. De werkgever mag dit verzoek niet weigeren, wel zijn er voorwaarden aan de aanvraag van het ouderschapsverlof.

Wijzigingen in afkoop van kleine pensioenen

donderdag 25/01/2018

Stel voor, je aanvaardt een nieuwe baan en daardoor neem je niet meer deel aan een pensioenregeling. In dat geval mag jouw pensioenuitvoerder een klein pensioen afkopen.

Gedragscode mkb van banken

Gedragscode mkb van banken "goede handreiking"

donderdag 25/01/2018

De Gedragscode Klein zakelijke Financiering die de Nederlandse Vereniging van Banken op 18 januari 2018 heeft gepresenteerd, is "een goede handreiking" om de verstoorde relatie tussen het mkb en de banken te herstellen. Deze heeft tijdens de crisis een flinke knauw gekregen, zo stelt MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen in de Telegraaf.

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd

dinsdag 23/01/2018

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen ingegaan. Er geldt voortaan een beperkte gemeenschap van goederen als u trouwt u of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris op te laten stellen.

Bitcoins in de IB

Bitcoins in de IB

dinsdag 23/01/2018

Dat de Bitcoin tegenwoordig steeds populairder wordt is algemeen bekend. Het is daarom ook de hoogste tijd om duidelijk te maken hoe deze digitale munt fiscaal aangegeven moet worden.

Voorkom suppletie omzetbelasting

dinsdag 23/01/2018

Als ondernemer ben je verplicht om het aan de Belastingdienst te melden als je in enig jaar teveel of juist te weinig omzetbelasting hebt aangegeven. Doe je dit niet dan kan de Belastingdienst je een boete opleggen en rente in rekening brengen. Onderstaand enkele tips om rekening mee te houden bij de laatste aangifte van het jaar.

Btw terugvragen als je klant niet betaalt!

Btw terugvragen als je klant niet betaalt!

dinsdag 23/01/2018

Tot 1 januari 2017 was het vaak lastig en onduidelijk om te beoordelen of er sprake was van een oninbare vordering. Daarnaast moesten oninbare vorderingen via een apart verzoek worden teruggevorderd. De nieuwe regels maken dit een stuk eenvoudiger.

147 miljoen voor energiezuinige technieken in 2018

donderdag 04/01/2018

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2018 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek.

 

Wettelijk minimumloon 2018 (WML)

Wettelijk minimumloon 2018 (WML)

donderdag 28/12/2017

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2018 verhoogd met 0,8%. Onderstaand een overzicht van de bedragen per maand, week en dag. 

Werk en inkomen: veranderingen in 2018

donderdag 28/12/2017

AOW-leeftijd omhoog
De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog met 3 maanden naar 66 jaar (was 65 + 9 maanden).

Vanaf 2019 andere spelregels voor compensatie overwerk met vrije tijd

Vanaf 2019 andere spelregels voor compensatie overwerk met vrije tijd

vrijdag 22/12/2017

Vaak wordt overwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een cao afspraken zijn gemaakt. 

Verlaging tarieven vennootschapsbelasting

vrijdag 22/12/2017

Eerder dit jaar zouden de schijven van de vennootschapsbelasting verlengd worden. De eerste verhoging zou al in 2018 ingaan, waardoor het lage tarief van 20% zou gelden tot een winst van  250.000 in plaats van 200.000. Maar het nieuwe kabinet haalt een streep door dat voordeel maar gaat de tarieven verlagen. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting blijft dus 200.000.

Wanneer kostenonderzoek bij een vaste kostenvergoeding?

Wanneer kostenonderzoek bij een vaste kostenvergoeding?

vrijdag 22/12/2017

Als een vaste kostenvergoeding betrekking heeft op kosten die onder de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten vallen, moet je voor deze kosten een kostenonderzoek doen. Doe je dat niet, dan komt de vergoeding van deze kosten ten laste van de vrije ruimte wanneer je deze aanwijst als eindheffingsloon. 

Subsidie verwijderen asbestdaken 2018 bekend

vrijdag 15/12/2017

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Belastingrente erfbelasting 2017

Belastingrente erfbelasting 2017

vrijdag 15/12/2017

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Snel laten weten dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht bij aanslagen erfbelasting die zijn gedaan vanwege overlijdens op of na 1 januari 2017.

Schenken op papier

vrijdag 08/12/2017

Wil je schenken aan je kinderen zonder dat er contant geld aan te pas komt en controle over je eigen vermogen houden? Dit kan door een schenking op papier.

Vakantiegeld over overuren

Vakantiegeld over overuren

vrijdag 08/12/2017

Wijziging in de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag zorgt ervoor dat er vanaf 1 januari 2018 in veel gevallen ook over overuren (ook van 2017 die in 2018 nog uitbetaald moeten worden!) vakantiegeld zal moeten worden betaald.

Btw-tips

donderdag 30/11/2017

In de laatste btw-aangifte van het jaar (vierde kwartaal of de maand december) kun je een aantal correcties opnemen over het afgelopen kalenderjaar. Welke correcties kunnen aan de orde komen?

 

Pas op met belegging in digitale valuta

Pas op met belegging in digitale valuta

woensdag 29/11/2017

De AFM waarschuwt voor grote risico’s bij Initial Coin Offerings (ICO’s). Deze uitgifte van digitale tokens om vooral start ups te financieren is momenteel kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s. 

Kan ik iets doen aan de belastingheffing over mijn box III vermogen?

vrijdag 24/11/2017

De peildatum voor de vermogens en rendementsheffing (1 januari 2018) komt weer dichterbij. Met het oog op de naderende peildatum en de nieuwe regelgeving omtrent de vermogens en rendementsheffing reden genoeg om eens stil te staan bij mogelijke maatregelen om de belastingheffing over box III vermogen te verminderen.

Benut de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling

Benut de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling

donderdag 23/11/2017

De werkkostenregeling ook wel WKR genoemd is sinds 1 januari 2015 van kracht. 
Binnen de werkkostenregeling kunnen vergoedingen of verstrekkingen aangewezen worden als eindheffingsbestandsdeel (vrije ruimte). De vrije ruimte beslaat 1,2 % van het totale fiscale loon en is volledig vrij te besteden door de ondernemer. Bij overschrijding van het eindheffingsbestandsdeel dient er echter eindheffing afgedragen te worden over het deel dat de vrije ruimte overschrijdt.

Loonkostenvoordelen (LKV)

donderdag 23/11/2017

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Voorkom naheffingsaanslagen omzetbelasting

Voorkom naheffingsaanslagen omzetbelasting

vrijdag 10/11/2017

December staat voor de deur en dat betekent dat ook de feestdagen eraan komen. Je wilt je leveranciers en vaste klantenkring bedanken voor het afgelopen jaar met een relatiegeschenk. Maar mag de voorheffing wel in aftrek genomen worden?

Uitbreiding minimumloon vanaf 1 januari 2018

Uitbreiding minimumloon vanaf 1 januari 2018

vrijdag 03/11/2017

Vanaf 1 januari 2018 gaat het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt ook gelden voor elke overeenkomst tegen beloning. Check als werkgever tijdig de arbeidscontracten van jouw werknemers.

Kleine ondernemers zoeken vaker alternatief voor banklening

vrijdag 03/11/2017

Ondernemers zijn in Nederland de laatste tijd steeds vaker succesvol met het verkrijgen van een financiering bij de bank. Echter is dit bij kleine ondernemers nog niet altijd vanzelfsprekend. Hierdoor gaan kleine ondernemers steeds vaker op zoek naar alternatieve methodes voor bedrijfsfinanciering.

Vanaf 2018 correcties omzetbelasting alleen digitaal corrigeren

Vanaf 2018 correcties omzetbelasting alleen digitaal corrigeren

vrijdag 03/11/2017

Vanaf 1 januari 2018 kun je een suppletie omzetbelasting alleen nog maar digitaal doorgeven aan de Belastingdienst.

Afschaffing renteaftrek bij restschuldfinanciering

donderdag 02/11/2017

De aftrekbaarheid van de rente van restschuldfinancieringen die vanaf 1 januari 2018 worden afgesloten vervalt volledig.

Factuurdatum verstreken, wat nu?

Factuurdatum verstreken, wat nu?

donderdag 02/11/2017

Iedere ondernemer zal de ergernis herkennen, een klant die niet betaalt. De gedachte van de ondernemer zal vervolgens al snel gaan naar een incassobureau of een deurwaarder, maar is dit altijd de juiste gedachte?

Gescheiden en betaalt u partneralimentatie?

donderdag 02/11/2017

De nieuwe coalitie wil de belastingen op een aantal punten veranderen met als doel de belasting op arbeid te verlagen, waardoor werken meer loont.

Van Luxemborg & de Kok sponsort hockeyteam Were Di JC1

Van Luxemborg & de Kok sponsort hockeyteam Were Di JC1

dinsdag 24/10/2017

Na een succesvol jaar als JD1 in de subtopklasse (2e) zijn 10 jongens uit het oude JD1 samen met 4, 2e jaars C jongens dit seizoen van start gegaan als JC1.

De aantrekkelijke oudere werknemer

maandag 23/10/2017

Er wordt veel over gesproken – de vergrijzing in de samenleving. Dat feit, gekoppeld aan de steeds hoger wordende pensioenleeftijd maakt dat de verhouding jonger / ouder op de werkvloer ook in beweging is. Toch is het als oudere nog altijd lastig om een baan te vinden en te behouden. En dat terwijl er voor werkgevers talloze, zeker ook financiële, voordelen zijn aan het in dienst hebben van oudere werknemers. 

Strengere leennormen hypotheek

Strengere leennormen hypotheek

vrijdag 20/10/2017

Ben je van plan om een eigen woning te kopen en een nieuwe hypothecaire geldlening af te sluiten? Houd dan rekening met de gewijzigde leennormen en inkomensnormen per 1 januari 2018.

Beleggen betekent Legal Entity Identifier (LEI)

vrijdag 20/10/2017

Op 3 januari 2018 wijzigt de wetgeving voor beleggingsondernemingen (MiFID II). Dit betekent dat elke onderneming of rechtspersoon een Legal Entity Identifier (LEI) moet hebben voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs. Het uiteindelijk doel is om de financiële markten transparanter te maken, risico's beter te beheersen en beleggers te beschermen.

Waaraan moet een factuur voldoen?

Waaraan moet een factuur voldoen?

donderdag 12/10/2017

Vreemd genoeg vinden veel startende ondernemers het erg lastig om een factuur te maken. Terwijl dit eigenlijk het leukste onderdeel is. De klus is afgerond, klant is tevreden. En met dit geld kun je je vaste kosten betalen en investeren.

Aanvragen voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017

donderdag 12/10/2017

Mocht je op basis van de huidige inkomensgegevens een aanzienlijk bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen over 2017 dan kun je er voor kiezen een voorlopige aanslag voor 2017 aan te vragen bij de belastingdienst.

Geen schenkingsbelasting betalen in 2018

donderdag 05/10/2017

Als je schenkt binnen de vrijstelling hoef je geen belasting te betalen. Schenken kan op diverse manieren denk aan cash, in aandelen of een woning, en aan diverse personen zoals eigen kind of stiefkind en andere familieleden maar ook aan vreemde.

Per 1 januari 2018 kinderopvangtoeslag ook voor peuterspeelzaal

Per 1 januari 2018 kinderopvangtoeslag ook voor peuterspeelzaal

donderdag 05/10/2017

Je kunt vanaf 1 januari 2018 ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat. De peuterspeelzaal moet dan geregistreerd zijn als kinderopvang. Je moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je recht op de toeslag hebt. Vraag je de toeslag later aan? Dan loop je een deel van de toeslag mis.

Geefwet nog even van kracht

donderdag 05/10/2017

Tot eind 2017 kun je nog met een extra fiscaal voordeel je favoriete culturele instelling steunen. Dit kan dankzij de geefwet die nog enkele maanden van kracht is. 

Voorkom box 3-heffing met banksparen

Voorkom box 3-heffing met banksparen

dinsdag 03/10/2017

Is het vermogen in box 3 aanzienlijk? Dan zal daarover belasting betaald moeten worden. Banksparen biedt een slimme manier om belasting te besparen.

De gemiddelde Whk-premies nagenoeg gelijk in 2018

vrijdag 29/09/2017

De gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) vallen in 2018 iets hoger uit dan in 2017. Dat blijkt uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet (ZW) 2018 die onlangs gepubliceerd zijn door het UWV.

Nieuw besluit verlaagd B.T.W.-tarief

Nieuw besluit verlaagd B.T.W.-tarief

donderdag 21/09/2017

Op 28 augustus 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën een gewijzigd besluit bekend gemaakt over toepassing van het 6% B.T.W.-tarief. Dit besluit bevat een aantal verduidelijkingen en uitbreidingen en beperkingen van de toepassing van het 6% B.T.W.-tarief.

Belastingplan 2018

donderdag 21/09/2017

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2018? De Prinsjesdagspecial 2017, opgesteld in opdracht van de NBA, biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen.

Verlenging WW en WGA aanvulling via privaat fonds krijgt gestalte

Verlenging WW en WGA aanvulling via privaat fonds krijgt gestalte

donderdag 14/09/2017

Ministerraad wijzigt Besluit Fondsen en Spaarregelingen

In het regeerakkoord van 2012 tussen VVD en PvdA werd afgesproken de WW-doorbetalingstermijn van maximaal 38 maanden geleidelijk in te korten naar een termijn van 24 maanden. Volgens het afgesproken schema zal vanaf 1 juli 2019 dit termijn bereikt zijn.

Rekeningnummer doorgeven of wijzigen bij de Belastingdienst

donderdag 14/09/2017

Regelmatig verstuurt de Belastingdienst brieven dat het bankrekeningnummer niet bekend is. Je kunt dit vervolgens gemakkelijk doorgeven door in te loggen via Mijn Belastingdienst of Mijn Toeslagen op de website van de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor particulier als voor de ondernemer.

Denk aan de fiscale deadlines eind september

Denk aan de fiscale deadlines eind september

donderdag 14/09/2017

Buitenlandse BTW

Ben je voor de BTW ondernemer en hebben ondernemers in een ander EU-lidstaat aan jouw in het jaar 2016 buitenlandse BTW in rekening gebracht, dan kun je deze buitenlandse BTW terugvragen.

Gewijzigde BTW-heffing over telecommunicatiediensten per 1 september 2017

donderdag 07/09/2017

Voor een onderneming die telecommunicatiediensten levert aan een andere ondernemer die deze telecommunicatiediensten levert aan zijn afnemers is de BTW-heffing gewijzigd per 1 september 2017. Per deze datum geldt een verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten. Op de factuur dient per heden ‘btw verlegd’ vermeld te worden.

“Mantelzorgboete” van de baan

“Mantelzorgboete” van de baan

donderdag 31/08/2017

De kostendelersnorm voor AOW’ers waarbij alleenstaande ouderen worden gekort op hun AOW-uitkering gaat definitief niet door. De omstreden regeling heeft veel stof doen opwaaien vanwege de negatieve effecten op de mantelzorg en wordt daarom ook wel “mantelzorgboete” genoemd.

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

donderdag 31/08/2017

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

Buitenlands tijdelijk personeel eenvoudiger naar Nederland

Buitenlands tijdelijk personeel eenvoudiger naar Nederland

donderdag 24/08/2017

Werkgevers in het internationale bedrijfsleven kunnen tijdelijk buitenlandse werknemers van buiten de EU in Nederland laten werken via de Regeling Internationaal Handelsverkeer. (Deze regeling vervangt per 1 juli 2017 de pilot Kennisindustrie), hiervoor is toestemming nodig van het UWV.

Vraag vóór 1 oktober 2017 de buitenlandse btw terug

donderdag 24/08/2017

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Is de flatscreen wel groot genoeg?!

Is de flatscreen wel groot genoeg?!

vrijdag 18/08/2017

Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! U bent dolgelukkig samen, de hypotheekrente is historisch laag, de hoekbank zit prima, ofwel: alles top geregeld. Nu nog een tv (hoe groot moet die zijn?) en we zijn er. Of spelen er ook nog andere zaken…

Inkeerregeling stopt per 1 januari 2018

vrijdag 18/08/2017

Alle Nederlandse belastingplichtigen betalen belasting over hun inkomen, erfenissen en vermogen. De meeste belastingplichtigen geven dit vermogen ook correct op. Een klein deel van de belastingplichtigen doet dit echter niet of niet volledig. 

Na 60 maanden geen 22% maar 25% bijtelling

Na 60 maanden geen 22% maar 25% bijtelling

vrijdag 18/08/2017

Vanaf 1 juli 2017 lopen de eerste 60 maandenregelingen af. Dit betekent dat de bijtelling opnieuw moet worden berekend. Dit houdt in dat voor dezelfde auto wellicht méér moet worden bijgeteld.

No More Ransom

vrijdag 11/08/2017

Onder de naam No More Ransom bundelen de onder andere de Nederlandse politie en Europol hun krachten tegen ‘ransomware’. Deze malware vergrendelt computers van slachtoffers om vervolgens hun data te versleutelen. Hierna wordt losgeld geëist om de controle over het getroffen apparaat of de bestanden terug te krijgen. Via het No More Ransom portal kunnen gegevens hersteld worden zonder de criminelen te betalen.

Ook op de camping is de belastingdienst

Ook op de camping is de belastingdienst

vrijdag 11/08/2017

Elk jaar moeten werknemers de belastingdienst een rittenregistratie overhandigen, als de werknemer heeft aangegeven dat hij zijn zakelijke auto voor minder dan 500 kilometer privé gebruikt. Deze kan door een belastinginspecteur gecontroleerd worden. De belastingdienst heeft diverse methoden om deze registratie na te trekken. Dit kunnen ze op verschillende manieren doen, maar welke deze zijn wil de belastingdienst niet vertellen,  omdat ze niet willen dat de belastingplichtigen hierop inspelen.

Dagloon uitkeringen per 1 juli 2017 omhoog

donderdag 03/08/2017

Door de verhoging van het wettelijk minimumloon met 0,89% per 1 juli 2017 is ook het dagloon voor de uitkeringen WAO/WIA WW en ZW met dit percentage gestegen.

Goedkoop tanken op de zaak!

Goedkoop tanken op de zaak!

donderdag 03/08/2017

Nederland staat wereldwijd op de tweede plaats wat betreft het aandeel elektrische auto’s op de totale automarkt. In 2016 was 6,5% van de auto’s in ons land volledig elektrisch aangedreven of een hybride. Diverse autofabrikanten zetten steeds meer in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Ook de overheid stimuleert de aanschaf van elektrische auto’s boven de met fossiele brandstof aangedreven vervoersmiddelen. Dat blijkt niet alleen uit het verlaagde bijtellingspercentage van 4% voor auto’s met een nul-emissie fosfaatuitstoot!

Uitsluitingsclausule of insluitingsclausule?

dinsdag 01/08/2017

Een schenker of erflater kan na 1 januari 2018 kiezen of de schoonzoon- of dochter bij  een schenking of het opmaken van een testament verplicht zal meedelen in het te schenken of te erven vermogen. Het wetsontwerp inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen.

Verlenging VPB-schijf

Verlenging VPB-schijf

dinsdag 01/08/2017

De eerste schijf van de Vennootschapsbelasting is op dit moment 200.000. Over dit bedrag betaal je 20% Vennootschapsbelasting. Winsten boven dit bedrag worden belast tegen 25%. Komende jaren wordt deze eerste schijf verlengd. Zo gaat deze in 2018 en 2019 250.000 bedragen. In 2020 gaat deze naar 300.000 en in 2021 wordt de eerste schijf zelfs verlengd naar 350.000.

ZZP tussen 2004 en 2008 alsnog recht op zwangerschapsuitkering

dinsdag 01/08/2017

ZZP‘ers die tussen 2004 en 2008 bevallen zijn hebben alsnog recht op een zwangerschapsuitkering. De centrale raad van beroep heeft geoordeeld dat UWV op grond van het VN Vrouwenverdrag ten onrechte geweigerd heeft vrouwelijke zelfstandigen een zwangerschaps- en bevallingsuitkering te geven en dat aan de vrouwen alsnog ''passende compensatie'' moeten verstrekken.

Voorkom aansprakelijkheid bij inleen

Voorkom aansprakelijkheid bij inleen

vrijdag 21/07/2017

Tijdens de vakantie wordt er veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Als je medewerkers inhuurt bent u er mede verantwoordelijk voor dat hun uitzendbureau volgens de wet- en regelgeving werkt. De inspectie SZW heeft een checklist ontwikkeld om uw risico te beperken.

Als de kinderen in de vakantieperiode meehelpen in het bedrijf

vrijdag 21/07/2017

De schoolgaande of studerende kinderen hebben vakantie. Misschien is het een idee om ze in je bedrijf te laten meewerken en zo een leuk zakcentje te laten verdienen. Met welke fiscale en andere regels hebben jullie dan te maken?

Aftrek uitgaven scholing en monumenten ongewijzigd in 2018

Aftrek uitgaven scholing en monumenten ongewijzigd in 2018

donderdag 13/07/2017

Per 1 januari 2018 ligt er een Wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing. De invoering van dit voorstel wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2019 waardoor de oude aftrekregelingen voorlopig ongewijzigd blijven bestaan.

Deponeringtermijnen verkort

donderdag 13/07/2017

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Ben je enig aandeelhouder en bestuurder dan is deze termijn 10 maanden en 8 dagen. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Bewijs dat bestelauto op het werk achterblijft!

Bewijs dat bestelauto op het werk achterblijft!

donderdag 06/07/2017

Een werkgever die beweert dat zijn werknemers de bestelauto’s van de zaak niet buiten werktijd kunnen gebruiken, moet dit aannemelijk kunnen maken. 

Grote bedrijven moeten MKB voortaan binnen 60 dagen betalen

donderdag 06/07/2017

Vanaf 1 juli moeten grote ondernemingen een maximale betalingstermijn van zestig dagen gaan hanteren naar bedrijven in het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en ZZP'ers. Dit heeft te maken met het in werking treden van de gewijzigde Wet (uiterste) betaaltermijnen.

Restschuldregeling eigen woning eindigt toch op 31 december 2017

Restschuldregeling eigen woning eindigt toch op 31 december 2017

donderdag 06/07/2017

Eind 2012 werd een crisismaatregel van kracht voor huishoudens die vanaf dat moment een restschuld overhielden bij verkoop van de eigen woning. Afgesproken werd dat de hierover betaalde rente en kosten voor maximaal 15 jaar aftrekbaar bleven in Box 1.

Vaste kostenvergoeding zonder onderbouwing is belasting betalen

donderdag 06/07/2017

Als een vaste kostenvergoeding betrekking heeft op kosten die onder de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten vallen, moet je voor deze kosten een kostenonderzoek doen. Doe je dat niet, dan kan dit leiden tot ongewenste belasting heffing.

Ziekte bij 56-plusser kan leiden tot een compensatie voor de werkgevers

vrijdag 30/06/2017

Op 23 juni jl. heeft het kabinet ingestemd met een wet van demissionair minister Lodewijk Asscher. In deze wet staat dat werkgevers een compensatie krijgen wanneer een werknemer van 56 jaar of ouder vanwege ziekte uitvalt. Deze compensatie geldt alleen bij 56-plussers die zijn aangenomen terwijl zij werkloos waren en een WW-uitkering kregen.

Voorkom boete bij betaling vennootschapsbelasting 2017

Voorkom boete bij betaling vennootschapsbelasting 2017

donderdag 22/06/2017

De Belastingdienst heeft begin 2017 voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting verstuurd met dagtekening 28 januari 2017. Als je geen gebruik maakt van de automatische incasso-mogelijkheid let dan goed op een tijdige maandbetaling. Betaling na de 28e dag van iedere maand is te laat.

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

donderdag 15/06/2017

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Met de wetswijziging komt er onder andere een basiscontract, meer ruimte voor preventie en inspraak van werknemers.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

donderdag 08/06/2017

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Urenverantwoording zelfstandigen

Urenverantwoording zelfstandigen

donderdag 01/06/2017

Geen gedetailleerde urenregistratie is geen ondernemersfaciliteit.

Factsheets veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

donderdag 01/06/2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18 tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog.

Betalingsgedrag afnemers niet veranderd in verbeterde tijden

Betalingsgedrag afnemers niet veranderd in verbeterde tijden

donderdag 01/06/2017

Voor MKB-ondernemers is het betalingsgedrag van afnemers van groot belang. Ook al is de economie de laatste jaren aangetrokken, nog steeds heeft maar liefst 44% van de ondernemers te maken met verlengde betaaltermijnen. Tevens wordt 45% van de ondernemers gevraagd om een langere betaaltermijn te accepteren van hun afnemers.

Ontslag volgens de nieuwe Wet werk en zekerheid

dinsdag 23/05/2017

Onlangs heeft het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid op de eigen site een aantal brochures geplaatst die te maken hebben met het nieuwe ontslagrecht zoals dat geldt sinds de invoering van de Wet werk en Zekerheid. Er zijn zowel brochures specifiek voor werkgevers als voor werknemers welke je via onderstaande link terug kunt vinden.

Belastingdienst en gegevens snelwegcamera’s

Belastingdienst en gegevens snelwegcamera’s

dinsdag 23/05/2017

Belastingdienst krijgt geen gegevens meer uit snelwegcamera's die kentekens van auto's registreren.

Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd

vrijdag 19/05/2017

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend om partneralimentatie eenvoudiger te berekenen en de duur te beperken. Onlangs is dit voorstel aangepast. Wat wordt de voorgestelde duur van de partneralimentatie?

Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

vrijdag 19/05/2017

In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan.

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

vrijdag 19/05/2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Waardering stamrecht en voorkomen schijnwinst

vrijdag 12/05/2017

In verband met fiscale waardering van het loondervingstamrecht (anders dan inbrengstamrecht) met een rekenrente van 4%, in plaats van de lagere commerciële rekenrente van nu, kan sprake zijn van schijnwinst waarover vennootschapsbelasting afgedragen moet worden.

Subsidieregelingen Waterstof, CCUS én DEI openen 1 juli

Subsidieregelingen Waterstof, CCUS én DEI openen 1 juli

vrijdag 12/05/2017

Waterstof, Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) én Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) zijn de 3 subsidieregelingen die op 1 juli openen. Het totale subsidiebudget voor energie-innovatie is dit jaar 130 miljoen.

Helderheid omtrent Wet DBA vóór zomerreces

donderdag 04/05/2017

Staatssecretaris Wiebes hoopt nog voor het zomerreces meer duidelijkheid te kunnen geven aan werkgevers over de handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Deze is namelijk eind vorig jaar uitgesteld tot minimaal januari 2018 met als voornaamste reden dat een herijking van de begrippen “gezagsverhouding” en “vrije vervanging” moet gebeuren.

Moet ik als kleine ondernemer BTW betalen?

Moet ik als kleine ondernemer BTW betalen?

donderdag 04/05/2017

Als je als ondernemer niet zoveel verdient in een jaar, hoef je misschien geen btw af te dragen, indien u gebruik  maakt van de kleine ondernemingsregeling. Hieronder leest u verder aan welke eisen moet voldoen.

Banken voeren IBAN-Naam Check in

dinsdag 25/04/2017

Nederlandse banken komen met een nieuwe dienst, de IBAN-Naam Check. Wanneer een gebruiker tijdens het internetbankieren of mobiel bankieren bij een overboeking de IBAN-code en de naam van de begunstigde heeft ingevoerd, wordt de naam gecheckt voordat de overboeking wordt uitgevoerd.

Zakelijk etentje wordt goedkoper voor eenmanszaak

Zakelijk etentje wordt goedkoper voor eenmanszaak

dinsdag 25/04/2017

Vaak wordt een zakelijke deal afgesloten bij een goed diner en een lekker glas wijn. De kosten hiervan zijn aftrekbaar van de winst, dit jaar in sommige gevallen iets meer.

Belastingdienst verstuurt 650 brieven naar klanten Zwitserse bank

donderdag 20/04/2017

De Belastingdienst heeft deze week ruim 650 brieven gestuurd naar rekeninghouders van een Zwitserse bank. De FIOD startte eerder deze maand onderzoeken naar tientallen personen die worden verdacht van belastingfraude en hun in totaal vele miljoenen euro's buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald op bankrekeningen bij deze bank. In de brieven vraagt de Belastingdienst de klanten hun vermogen – voor zover zij dat nog niet hebben gedaan – op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting 2016. Ook worden zij verzocht hun eerdere aangiften zo nodig te verbeteren.

Vergeet de toeslagen niet!

Vergeet de toeslagen niet!

donderdag 20/04/2017

Voor 1 mei dient de aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst binnen te zijn.

Maar vergeet de toeslagen niet.

Wellicht kom je in aanmerking voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Tips voor beveiliging van uw ICT-omgeving

vrijdag 14/04/2017

Door toenemende risico’s op het gebied van digitalisering komt de beveiliging van bedrijven steeds vaker in het gedrang. Dit levert risico’s op voor zowel uw operationele bedrijfsvoering als voor uw aansprakelijkheid als bestuurder. Het CSR heeft een handreiking opgesteld met handige tips.

 

Belastingtelefoon: fout antwoord, wat nu?

Belastingtelefoon: fout antwoord, wat nu?

vrijdag 14/04/2017

Het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond naar de kwaliteit van de informatie die de belastingtelefoon verstrekt heeft net als voorgaande jaren aangetoond dat er kwalitatief nog veel aan mankeert. Het cijfer (5,3) zegt op zich niet zoveel omdat het een beperkte steekproef betrof waar moeilijk algemene geldigheid aan ontleend kan worden. Het geeft wel aan dat je niet zomaar kunt blindvaren op de informatie die verstrekt wordt. Wat echter als je door de verkeerde informatie niet de juiste aangifte doet, of verkeerde formulieren instuurt of…

Bijverdiengrens kind gebonden budget en kinderbijslag in 2017

dinsdag 11/04/2017

Ouders van jongeren krijgen kinderbijslag en in sommige gevallen kind gebonden budget. Veel van deze jongeren hebben ook een bijbaan of andere bijverdiensten. Het is echter niet zo dat deze jongeren onbeperkt kunnen bijverdienen in combinatie met de kinderbijslag en het kind gebonden budget.

Voorkom verschuldigde belastingrente

Voorkom verschuldigde belastingrente

donderdag 06/04/2017

Belastingrente van 8 procent op de aanslag voor de vennootschapsbelasting en 4 procent op de aanslag inkomstenbelasting. Wanneer achteraf blijkt dat te betalen belasting te laag is ingeschat.

Trouwen met beperking gemeenschap van goederen wordt standaard

donderdag 30/03/2017

Op 27 maart heeft de eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Wat de huwelijkspartners aanbrengen (zowel vorderingen als schulden) ten huwelijk, blijft buiten de huwelijkse gemeenschap. Nalatenschappen en schenkingen tijdens het huwelijk vallen ook buiten de gemeenschap.

Voorstel wijziging Handelsregisterwet

Voorstel wijziging Handelsregisterwet

donderdag 30/03/2017

Zoals bekend dienen alle ondernemingen in Nederland ingeschreven te staan bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via een uittreksel van een onderneming kan bijvoorbeeld nagegaan worden hoe de structuur van een organisatie in elkaar zit en wie binnen een onderneming tekeningsbevoegd is. Alle functies en taken van het Handelsregister zijn vastgelegd in de Handelsregisterwet.

Lekker weer? Tijd voor een motor van de zaak!

donderdag 30/03/2017

Fiscaal kan het heel aantrekkelijk zijn om een motor van de zaak te rijden. De gemaakte kosten en de BTW zijn aftrekbaar, je hebt recht op investeringsaftrek, maar bovenal zijn de bijtellingsregelingen voor privé gebruik veel gunstiger dan voor een auto.

Uitfasering pensioen in eigen beheer definitief. Wat moet u doen?

Uitfasering pensioen in eigen beheer definitief. Wat moet u doen?

dinsdag 28/03/2017

Op 7 maart 2017 zijn de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer” en de aanvulling hierop “Wijziging Wet uitfasering pensioen in eigen beheer” zijn door de eerste kamer aangenomen.”

Regulier boetebeleid weer van toepassing voor omzetbelasting

donderdag 23/03/2017

Op 1 maart 2017 beëindigde de Belastingdienst haar “Actie balansschulden omzetbelasting”, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

Te hoge boeterente bij oversluiten hypotheek

Te hoge boeterente bij oversluiten hypotheek

donderdag 23/03/2017

Veel huizenbezitters hebben de afgelopen tijd vanwege de lage rentestand de hypotheek overgesloten. Hierover moesten zij een vergoeding betalen welke boeterente heet.

Hoofdelijk aansprakelijk voor BTW schuld werkmaatschappij na verkoop!

donderdag 23/03/2017

Een holdingmaatschappij blijft aansprakelijk voor de btw-schulden van haar verkochte werkmaatschappij als deze in de fiscale eenheid btw was opgenomen. De aansprakelijk vervalt pas na de kennisgeving met de belastingdienst en enkel voor de btw-schulden die zijn ontstaan na de kennisgeving.

Succesvolle MIT-regeling open vanaf 11 april

Succesvolle MIT-regeling open vanaf 11 april

donderdag 23/03/2017

Innovatieve mkb-ers kunnen vanaf 11 april weer subsidie aanvragen via de Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT voorziet goed in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren, bleek uit een evaluatierapport.

Onmisbare tips voor uw belastingaangifte 2016

dinsdag 21/03/2017

Slimme adviezen en tips die het invullen van de aangifte een beetje veraangenamen doordat u simpel geld kunt besparen. Jammer genoeg laten te veel mensen belastinggeld liggen simpel weg omdat ze vertrouwen dat de vooringevulde aangifte compleet zou zijn.

Kansen benutten met digitale techniek

Kansen benutten met digitale techniek

donderdag 09/03/2017

De steeds verder gaande digitalisering brengt waardevolle kansen met zich mee om succesvol te ondernemen en innoveren. Onder andere kan zich dit uiten in ‘slimme’ producten, digitale marketing en digitalisering van processen. Hieronder vind je enkele tips.

Voorkom boetes: Verstuur je financiële gegevens via SBR naar je bank

donderdag 09/03/2017

Ondernemers dienen jaarlijks financiële rapportages te verstrekken aan verschillende instanties, zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of hun bank. Vanaf 2017 is SBR voor deze instanties de nieuwe standaard voor het aanleveren van deze financiële gegevens. Bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel is SBR al de verplichte methode om financiële gegevens te versturen en nu gaan de banken deze methode ook toepassen.

Het URENCRITERIUM: het lijstje wat u geld op kan leveren!

Het URENCRITERIUM: het lijstje wat u geld op kan leveren!

donderdag 02/03/2017

Alsof ondernemers al niet genoeg gebukt gaan onder allerlei administratieve verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Het bijhouden van de uren die u besteedt aan uw onderneming levert u geld op!

Btw-aangifte 2016 corrigeren vóór 1 april

donderdag 02/03/2017

Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’ en betaal voor 1 april 2017. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete.

Pas op met fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Pas op met fiscale eenheid vennootschapsbelasting

donderdag 23/02/2017

In een holdingstructuur wordt veel te vaak gekozen voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting omdat ik dan de verliezen verrekend kunnen worden met winsten bij andere bedrijfsonderdelen. Het is echter maar zeer de vraag of dit op lange termijn gunstig is omdat de fiscus verregaande verreken mogelijkheden heeft binnen de fiscale eenheid.

Inkomstenbelasting over aandelen BV bij overlijden

donderdag 23/02/2017

Het overlijden van een directeur grootaandeelhouder is een vervelende gebeurtenis. Wanneer zijn erfgename dan ook nog onverwacht inkomstenbelasting moet betalen over aandelen uit een aanmerkelijk belang is dat extra vervelend.

Vanaf 2017 nieuwe tarieven box 3

Vanaf 2017 nieuwe tarieven box 3

donderdag 16/02/2017

Je betaalt belasting over een deel van je vermogen, de zogenoemde grondslag sparen en beleggen. Dat is de waarde van het vermogen op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet, min het heffingsvrij vermogen

Gemeentelijke leges verbouwingen gemaximeerd

donderdag 16/02/2017

Ga je je pand verbouwen dan is de kans groot dat je te veel gemeentelijke leges betaalt! Vanaf 1 april 2017 zijn deze aan een wettelijk maximum gebonden.

Uitstel indiening aangiften IB / VPB 2016

Uitstel indiening aangiften IB / VPB 2016

donderdag 09/02/2017

De Belastingdienst stuurt momenteel aangiftebrieven inkomstenbelasting (IB) met het verzoek om deze aangifte vóór 1 mei in dienen. Voor de vennootschapsbelasting (VPB) worden deze brieven later verstuurd. Met name als wij voor de eerste keer uitstel IB en/of VPB voor u aanvragen willen wij graag (kopieën van) deze brieven ontvangen.

Mogelijk verlies LIV bij uitbetaling vakantiedagentoeslag

donderdag 09/02/2017

Een werkgever die aan oproepkrachten een toeslag voor vakantiedagen uitbetaalt, verliest mogelijk het recht op het Lage Inkomens Voordeel (hierna LIV genoemd). Dit komt omdat hij geen vakantie uren aan hoeft te geven in de aangifte loonheffingen.

WOZ waarde te hoog? Dien tijdig bezwaarschrift in

WOZ waarde te hoog? Dien tijdig bezwaarschrift in

dinsdag 31/01/2017

Binnenkort ontvangt u de WOZ waarde 2017 van uw gemeente. Mocht deze door de gemeente te hoog zijn vastgesteld dien tijdig het bezwaarschrift in.

Minimumjeugdloon omhoog

dinsdag 31/01/2017

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft op 24 januari het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen.

Werkkostenregeling in de praktijk

Werkkostenregeling in de praktijk

dinsdag 31/01/2017

Ondanks dat de werkkostenregeling (WKR)  al een paar jaar verplicht is merken wij dat er nog onduidelijkheden bestaan rond deze regeling. In dit artikel gaan wij in op meest gestelde vragen over de werkkostenregeling, aangevuld met constateringen en aanbevelingen.

Uitstel handhaving Wet DBA

dinsdag 31/01/2017

Door alle onrust en onduidelijkheid die bij opdrachtgevers en opdrachtnemers ontstond bij de afschaffing van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) en de invoering van de Wet DBA (Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) per 1 mei 2016 is besloten de handhaving hiervan uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit betekent dat aan een opdrachtgever die een zzp’er inhuurt waarvan achteraf door de Belastingdienst wordt gesteld dat er sprake is van loondienst, in ieder geval tot 1 januari 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen worden opgelegd. Enige uitzondering hierop zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers die kwaadwillend zijn.

Gebruikelijk loon DGA stijgt per 1 januari 2017

Gebruikelijk loon DGA stijgt per 1 januari 2017

vrijdag 20/01/2017

Voor het eerst sinds 2014 stijgt het gebruikelijk loon van de DGA in 2017 weer en wel naar 45.000,-. Dit betekent een stijging van 1.000,- ten opzichte van 2016.

Lage inkomensvoordeel

vrijdag 13/01/2017

Met ingang van 2017 kunnen werkgevers gebruik maken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV). De werkgever kan met deze regeling in aanmerking komen voor een verlaging van de loonkosten.

Nieuwe percentages bijtelling privégebruik auto 2017

Nieuwe percentages bijtelling privégebruik auto 2017

vrijdag 13/01/2017

In tegenstelling tot de afgelopen jaren is voor 2017 de CO2-grens voor wat betreft de uitstoot van auto’s niet bijgesteld. Wel zijn, in vergelijking met 2016, het aantal categorieën teruggebracht van vier naar twee.

Verwerking BTW suppletie

vrijdag 13/01/2017

De meeste ondernemingen hebben opbrengsten welke belast zijn voor de omzetbelasting en dienen per maand of per kwartaal een aangifte BTW in te dienen en af te dragen. Dit geschiedt over het algemeen op basis van de financiële administratie van de onderneming.

Teruggaaf door oninbare vorderingen gewijzigd

Teruggaaf door oninbare vorderingen gewijzigd

vrijdag 13/01/2017

In oktober hebben we het al een keer aangegeven, maar omdat de regels vanaf 1 januari 2017 in zijn gegaan, onderstaand nogmaals de gewijzigde regels voor de teruggaaf van oninbare vorderingen (ontleend aan de site van de belastingdienst).

BTW niet betaalde facturen terugbetalen

vrijdag 13/01/2017

Als je een factuur ontvangt van je leverancier, mag je de btw daarover direct aftrekken. Dit mag je doen voordat je de factuur hebt betaald. Betaal je de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijg je het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet je de btw terugbetalen die je te veel hebt afgetrokken.

Schenkingsvrijstelling vanaf 2017 weer verruimd

Schenkingsvrijstelling vanaf 2017 weer verruimd

vrijdag 06/01/2017

In 2013 en 2014 was er de mogelijkheid om belastingvrij een schenking van maximaal 100.000 te doen als het bedrag werd besteed aan een eigen woning. Deze regeling is weer terug en geldt vanaf 1 januari 2017. Er gelden nu wel wat andere regels voor.

Subsidie duurzame energie 2017 open

vrijdag 06/01/2017

Vanaf 2 januari 2017 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 2017 weer open.  De totale subsidie post is beperkt dus let op Op = Op. Zowel particulieren als zakelijke gebruikers ontvangen met de ISDE een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Overzicht wetswijzigingen in het arbeidsrecht 2017

Overzicht wetswijzigingen in het arbeidsrecht 2017

vrijdag 06/01/2017

Een nieuw jaar betekent nieuwe regels. Wat zijn de wetswijzigingen per 1 januari 2017? Zijn er nog relevante wetswijzigingen gedurende 2017? Wij zetten de relevante wijzigingen voor u op een rijtje.

Stemming wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld, hoe nu verder?

vrijdag 06/01/2017

Staatssecretaris Wiebes heeft op de valreep de Eerste Kamer gevraagd niet te stemmen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer. Reden voor het uitstel is de ophef die ontstond naar aanleiding van een opmerking van de staatssecretaris over indexatielasten in de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer.

Testnieuws 1

zondag 01/01/2017

Korte inhoud tekst

Kop 1

Kop 2

Kop 3

Kop 4

dik

schuin

onderstreept

link

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

vrijdag 30/12/2016

Het kabinet wil dat het recht op kraamverlof voor werknemers wordt uitgebreid om de band tussen de partner en het kind van het begin af aan te versterken. Met dit wetsvoorstel wordt daaraan uitvoering gegeven.

Bewaartermijn en bewaarvorm van administratie

donderdag 29/12/2016

De meeste administraties moeten tenminste 7 jaar bewaard worden. Zorg ervoor dat je bepaalde papieren niet te vroeg weggooit. Hieronder staat een overzicht van de bewaartermijn en bewaarvorm van alle onderdelen van de administratie.

Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

dinsdag 27/12/2016

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Compensatie rentederivaten definitief

vrijdag 23/12/2016

Op 19 december 2016 is het herstelkader voor de herbeoordeling van rentederivaten gepubliceerd. De banken zullen alle dossiers van verkochte rentederivaten binnen de scope van het herstelkader herbeoordelen. Had je dus bijvoorbeeld een renteswap dan kom je in aanmerking voor compensatie.

Subsidie warmtepompen

Subsidie warmtepompen

donderdag 22/12/2016

Tot 2021 kun je subsidie krijgen als je een volledig elektrische of hybride warmtepomp koopt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort apparaat en het vermogen. In 2017 krijg je voor een hybride warmtepomp op buitenlucht (5 kW) 2.000. Met deze subsidie wordt duurzame verwarming nog aantrekkelijker!

Benut de investeringsaftrek optimaal

dinsdag 20/12/2016

Als je in 2016 een bedrag tussen 2.300 en 311.242 investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Vanaf 2.300 tot 56.024 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Schenken: doe het nu

Schenken: doe het nu

vrijdag 16/12/2016

Bent u van plan een (reguliere) schenking te doen? Regel dit dan vóór 31 december. Dit verlaagt uw vermogen in box 3.

8% belastingrente op de aanslag vennootschapsbelasting

vrijdag 16/12/2016

Ondernemers betalen 8% belastingrente op de aanslag voor de vennootschapsbelasting. Wanneer achteraf blijkt dat de winst te laag is ingeschat, wordt de rente bij het opleggen van de definitieve aanslag direct ingevorderd.

Vanaf 2019 compensatie van transitievergoeding

vrijdag 09/12/2016

Werkgevers kunnen vanaf 2019 compensatie krijgen voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Minister Asscher heeft dit bekend gemaakt in de derde voortgangsbrief van de Wet werk en zekerheid.

Bedragen minimumloon 2017

Bedragen minimumloon 2017

donderdag 08/12/2016

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Modelverklaringen in de ijskast

donderdag 24/11/2016

Staatssecretaris Wiebes schort handhaving wet DBA op na ernstige bezwaren VNO/NCW.

Verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden

Verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden

vrijdag 18/11/2016

In 2015 is de wetgeving rond de AOW aangepast, waarbij is afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 automatisch omhoog gaat naar mate de gemiddelde leeftijdsverwachting stijgt. Hierbij wordt gekeken naar de basisregel dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen.

Pensioensparen Zzp’er wordt onvoldoende gebruikt

donderdag 17/11/2016

Zzp’ers laten het fiscaal voordeel voor pensioensparen liggen. Ze maken onvoldoende gebruik van deze regeling die sparen voor pensioen aantrekkelijk maakt. Hierdoor laten ze ongemerkt honderden tot duizende euro’s aan belastingvoordeel liggen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Pensioen.

Geen pdf-facturen meer voor de overheid

donderdag 10/11/2016

Doet u zaken met de Rijksoverheid? Dan kunt u vanaf 1 januari 2017 geen pdf-facturen meer sturen naar de Rijksoverheid. Bij nieuwe opdrachten vanaf 1 januari 2017 zal de overheid de verplichting opnemen om facturen aan te leveren als UBL-bericht.

Eindejaarstips vennootschapsbelasting

Eindejaarstips vennootschapsbelasting

donderdag 10/11/2016

Het einde van het jaar nadert weer en wellicht heeft u al een redelijk inzicht in de te verwachten resultaten van uw vennootschap. Misschien zijn deze resultaten boven verwachting, misschien vallen ze u tegen. Onderstaand enkele tips om fiscale resultaten te optimaliseren.

Zelfstandigen mogen huur werkruimte toch niet aftrekken

Zelfstandigen mogen huur werkruimte toch niet aftrekken

donderdag 03/11/2016

In een uitspraak van de Hoge Raad van 12 augustus eerder dit jaar werd bepaald dat als zelfstandigen een woning huren, zij de volledige huurkosten als fiscale aftrekpost voor hun onderneming mochten opvoeren als zij 10% van de huurwoning als werkruimte gebruikten. Deze uitspraak wordt aan de kant geschoven.

Begin voor jezelf: zo doe je dat!

woensdag 02/11/2016

Voordat je definitief besluit om voor jezelf te beginnen loop dan de volgende stappen goed door.

Eenvoudiger BTW terugvragen van oninbare debiteuren

Eenvoudiger BTW terugvragen van oninbare debiteuren

donderdag 27/10/2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt het eenvoudiger om de BTW terug te vragen van oninbare debiteuren. Als je op dit moment een oninbare debiteur hebt, moet je de BTW die is afgedragen via een schriftelijk verzoek terugvragen bij de Belastingdienst.

Belastingdienst opent DBA-meldpunt voor ZZP’ers

donderdag 27/10/2016

Sinds deze week kunnen problemen met de overstap van de VAR naar modelovereenkomsten gemeld worden bij een nieuw internetmeldpunt van de Belastingdienst.

Wordt geen slachtoffer van BTW carrousel

Wordt geen slachtoffer van BTW carrousel

vrijdag 21/10/2016

U kunt als ondernemer ongemerkt en ongewild bij BTW-fraude betrokken raken en daarvan financiële schade ondervinden. Zo kan u onder andere de geclaimde BTW-voorbelasting worden teruggevorderd. Dit verschijnsel is bekend als “BTW-fraudecarrousel”.

Actie nodig bij pensioen in eigen beheer

vrijdag 21/10/2016

Het pensioen in eigen beheer van Directeur-grootaandeelhouders wordt, of beter gezegd uit gefaseerd, dit blijkt uit de pensioenbrief van Wiebes en de presentie op Prinsjesdag. De DGA kan tussen drie varianten kiezen: Afkoop, omzetting in een spaarvariant of handhaven huidige regeling zonder opbouw. U moet nu actie ondernemen om na te gaan wat voor u de mogelijkheden zijn.

WOZ-waarden openbaar

WOZ-waarden openbaar

donderdag 13/10/2016

Voor de aangifte inkomstenbelasting dient de WOZ-waarde opgegeven te worden, welke niet altijd bij iedereen voorhanden is. Deze gegevens kunnen vanaf nu digitaal worden opgevraagd.

Boxhoppen nog interessant vanaf 1 januari 2017?

donderdag 13/10/2016

Op basis van het wetsvoorstel wat met prinsjesdag gepresenteerd is wijzigt per 1 januari 2017 de zogenaamde box 3 heffing. Wat zijn die wijzigingen en wordt het ‘boxhoppen’ (vermogen van box 3 naar 2 of 1) nu nog minder interessant?

Verklaring identificatieplicht nieuwe werknemer

Verklaring identificatieplicht nieuwe werknemer

donderdag 06/10/2016

In het Handboek Loonheffingen 2016 is duidelijker uiteengezet hoe de identiteit van nieuwe werknemers moet worden vastgesteld bij indiensttreding. Er staat nu zwart op wit welke pagina’s van het identiteitsbewijs gekopieerd en bewaard moeten worden door de werkgever.

Vanaf 2017 tegemoetkoming voor werknemers met lage lonen

donderdag 29/09/2016

Het kabinet wil meer mensen aan het werk krijgen. Het is voor sommige mensen nog steeds moeilijk om een baan te vinden. Om werkgevers te stimuleren om ook deze groep werknemers aan een baan te helpen, zijn er financiële voordelen in het leven geroepen. 

Haal het maximale uit je lage bijtelling

Haal het maximale uit je lage bijtelling

donderdag 22/09/2016

De afgelopen jaren hebben veel mensen gebruik kunnen maken van de lagere bijtellingstarieven die voor relatief milieuvriendelijke auto’s toegepast mochten worden. Dit jaar is er de laatste mogelijkheid om nog voor een lager percentage (15%) een nieuwe schone auto op fossiele brandstof te gaan rijden. Vanaf 2017 krijgen alleen nieuwe elektrische auto’s nog een laag bijtellingspercentage (4%) toegekend.

Werkgevers minder snel transitievergoeding verschuldigd

donderdag 22/09/2016

De rechtbank in Eindhoven heeft beslist dat de voorwaarden waaronder een kleine werkgever een transitievergoeding verschuldigd is soepel moeten worden uitgelegd.

Dienstbetrekking voor de stagiaire fictief of niet?

Dienstbetrekking voor de stagiaire fictief of niet?

donderdag 22/09/2016

Veel bedrijven hebben te maken met stagiaires en vaak ontvangen deze stagiaires daar ook een stagevergoeding voor. Een vergoeding die al dan niet marktconform is, bepaald of de werkgever ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd is of juist niet.

Vraag voor 1 oktober buitenlandse BTW terug

donderdag 15/09/2016

U kunt btw terugvragen uit een EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

Openbaar WOZ-register ultimo 2016 in de lucht

Openbaar WOZ-register ultimo 2016 in de lucht

donderdag 15/09/2016

In maart 2013 stemden de Eerste en Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken via een online register. Vanaf 1 oktober 2016 moeten de WOZ-waarden van de woningen in alle 390 Nederlandse gemeenten openbaar zijn en te raadplegen via een WOZ-viewer. Het project is bekend onder de naam ‘Gluren bij de buren’.

Tenaamstellingsregels rekeningen box 3

Tenaamstellingsregels rekeningen box 3

donderdag 08/09/2016

De meeste mensen zijn wel bekend met de zogenoemde en/of rekening bij de bank. Deze rekeningvorm komt veel voor bij echtparen, maar je kunt een dergelijke rekening ook samen met je kind of een derde openen.

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden

donderdag 08/09/2016

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden, doordat er een wijziging in het erfrecht is doorgevoerd. Hierdoor hebben erfgenamen, die na het aanvaarden van de erfenis, worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de overledene, drie maanden de tijd om de nalatenschap alsnog beneficiair, in plaats van zuiver te aanvaarden. Wanneer de erfgenamen hiervoor kiezen, dan zijn zij niet verplicht om de eventuele schulden in de nalatenschap uit eigen middelen aan te zuiveren. Voor erfgenamen, die een nalatenschap al zuiver hebben aanvaard en na 1 september 2016 met een onvoorziene schuld geconfronteerd worden, geldt deze regeling ook.

In 2017 meer opties voor inloggen bij overheid

In 2017 meer opties voor inloggen bij overheid

vrijdag 02/09/2016

Burgers kunnen in de loop van volgend jaar ook met een identiteitskaart, rijbewijs, app of bankpas inloggen op websites van de overheid. Deze mogelijkheden moeten identiteitsfraude moeilijker maken. Dat schrijft minister Stef Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Te hoge rekening courant met de BV

vrijdag 02/09/2016

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA) hebben in het verleden vaak extra geld opgenomen uit de BV. Dit extra geld is dan geboekt op de rekening courant positie die de DGA schuldig is aan de BV. De BV heeft dan een vordering op de DGA. Vaak is daarna jaarlijks rente bijgeboekt, zodat na jaren de BV een behoorlijke vordering heeft op de DGA.

Steeds vaker DigiD nodig

Steeds vaker DigiD nodig

donderdag 25/08/2016

DigiD staat voor digitale identiteit en is een strikt persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met je DigiD kun je inloggen op websites van de overheid. De DigiD is 3 jaar geldig nadat je deze voor het laatst gebruikt hebt. Eigenlijk kun je niet zonder, als je informatie wilt hebben van de belastingdienst, zorgverzekering, pensioenfonds of gemeente.

Bedrijfsopvolgingsregeling en overdrachtsbelasting

donderdag 25/08/2016

Volgens recente rechtspraak is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de overdrachtsbelasting ook van toepassing op de overdracht van aandelen in een onroerende zaaklichaam.

Geen boete op extra aflossing hypotheek

Geen boete op extra aflossing hypotheek

donderdag 18/08/2016

Goed nieuws voor huiseigenaren. Bij nieuwe hypotheken mogen banken geen boetes meer opleggen bij vervroegde aflossing. Dit volgt uit nieuwe Europese regelgeving. Het is nog niet duidelijk of dit ook invloed heeft op bestaande hypotheken.

Voorkom betrokkenheid btw-carrouselfraude

donderdag 18/08/2016

Als u goederen of diensten afneemt met btw, dan kunt u volgens de normale regels de door u betaalde btw aftrekken als voorbelasting. Echter, indien u wist of had moeten weten dat u door uw aankoop deelneemt aan btw-carrouselfraude, kan het recht op btw-aftrek door de belastingdienst worden geweigerd.

Zelfstandigen mogen huur woning aftrekken

donderdag 18/08/2016

Als Zelfstandigen een woning huren, mogen zij de volledige huurkosten als fiscale aftrekpost voor hun onderneming opvoeren. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in de uitspraak van 12 augustus. Mogelijk dat dit voor u als ondernemer ook voordelen op kan leveren.

Tekenbevoegdheid, is dit goed geregeld binnen uw bedrijf?

Tekenbevoegdheid, is dit goed geregeld binnen uw bedrijf?

donderdag 11/08/2016

Kan iedereen binnen uw bedrijf stukken ondertekenen? Staan de tekenbevoegde personen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Medewerkers met een tekenbevoegdheid, mogen namens de onderneming rechtshandelingen uitvoeren en/of contracten ondertekenen. Welke als rechtsgeldig worden aangemerkt. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd goed geregeld is, met de mogelijke consequenties van dien.

BV’s naast elkaar: als dat maar goed gaat…

donderdag 11/08/2016

Piet houdt alle aandelen in Verhuur BV en Hotel BV. Verhuur BV verhuurt een hotel aan Hotel BV. Piet overlijdt. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (=BOF) kan niet worden toegepast op de waarde van de aandelen Verhuur BV. De structuur blijkt fiscaal niet helemaal optimaal te zijn…

Welke leeftijdsgroepen mag je benoemen in jouw vacatures?

Welke leeftijdsgroepen mag je benoemen in jouw vacatures?

donderdag 04/08/2016

Ook in 2016 mag je in jouw vacature aangeven dat je op zoek bent naar 50-plussers of jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Deze groepen komen moeilijker aan werk, daarom heeft de overheid voor hen een speciaal beleid opgesteld.

Afkoop pensioen eigen beheer bij echtscheiding

donderdag 04/08/2016

Waarschijnlijk zal per 1 januari 2017 de reeds veelbesproken “uitfasering pensioen eigen beheer” in werking treden. Van belang is hierbij de rol van de partner van de directeur-grootaandeelhouder. Zal hij/zij bereid zijn om, eventueel in het kader van een aanstaande echtscheiding, bereid zijn om af te zien van partnerpensioen?

Wetsvoorstel vereenvoudiging teruggaaf BTW oninbare vorderingen

Wetsvoorstel vereenvoudiging teruggaaf BTW oninbare vorderingen

donderdag 28/07/2016

Per 1 januari 2017 ligt er een wetsvoorstel om de teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen te vereenvoudigen. De belangrijkste voorgenomen wijziging betreft het eerder terug kunnen vragen van de omzetbelasting op de vergoeding als deze binnen één jaar na opeisbaarheid geheel of gedeeltelijk nog niet is ontvangen.

Uiterlijk 30 september verzoeken om teruggaaf buitenlandse BTW 2015

donderdag 28/07/2016

Heb je in 2015 BTW betaald in een ander EU-land? Dan kun je als ondernemer die BTW bij de Nederlandse belastingdienst terugvragen. Doe dit uiterlijk 30 september 2016, anders kan het zijn dat je de BTW niet meer terugkrijgt.

Bijtelling auto’s vanaf 2017

Bijtelling auto’s vanaf 2017

donderdag 21/07/2016

Met de goedkeuring van de Autobrief 2.0 onlangs in de Eerste Kamer is er nu eindelijk zekerheid omtrent de belasting van personenauto’s vanaf 2017.

Huizenkopers beter beschermd met nieuwe hypotheekregels

donderdag 21/07/2016

Consumenten die een huis willen kopen worden vanaf 14 juli beter beschermd met de invoering van nieuwe hypotheekregels. Met deze nieuwe hypotheekregels zet Nederland een in 2014 aangenomen Europese hypothekenrichtlijn om in eigen wetgeving, die inmiddels door de Tweede en Eerste kamer is aangenomen.

Van Luxemborg en De Kok sponsort hockeyteam Were Di JD1

Van Luxemborg en De Kok sponsort hockeyteam Were Di JD1

vrijdag 15/07/2016

Hockeyteam Were Di JD1 is een club enthousiaste, sportieve en zeer gemotiveerde jongens. De jongens zijn zichtbaar blij met de nieuwe teamsponsor.

Invoer producten buitenland na vakantie

Invoer producten buitenland na vakantie

donderdag 14/07/2016

Op vakantie worden vaak souvenirs e.d. gekocht, welke vanzelfsprekend mee naar huis genomen gaan worden. Daarnaast is ook de tax free afdeling op de luchthaven populair.

Zoals u wellicht wel weet, zijn er regels gebonden aan wat er vanuit het buitenland meegenomen mag worden zonder dit aan te hoeven geven bij de douane ofwel zonder er belasting over te hoeven betalen. Er wordt in dit verband onderscheid gemaakt tussen reizen vanuit een EU-land en reizen vanuit buiten de EU.

Vakantie in feiten en cijfers

donderdag 14/07/2016

Met de vakantie in het vooruitzicht een overzicht van de regelgeving rondom vakantiedagen van werknemers. Alle werknemers hebben er recht op, maar hoe zit het nu precies? Wanneer vervallen ze, kunnen ze verplicht worden opgenomen? De feiten en bijbehorende cijfers op een rijtje:

Verhuur vakantiewoning

Verhuur vakantiewoning

vrijdag 08/07/2016

Heb je een vakantiewoning en verhuur je deze regelmatig? Dan kun je aangemerkt worden als ondernemer voor de btw. Dat geldt niet als je de woning hebt gekocht voor alleen privégebruik. Als je ondernemer bent, is de verhuur belast met 6% btw. Het maakt hierbij niet uit of je de vakantiewoning rechtstreeks aan de gasten verhuurt of via een tussenpersoon.

Vergoeding rentederivaten voor het MKB?

vrijdag 08/07/2016

Afgelopen dinsdag werd de compensatieregeling gepresenteerd, door de onafhankelijk derivatencommissie. ABN Amro, ING, SNS en Van Lanschot schaarden zich direct achter de regeling. De Rabobank schaart zich inmiddels ook achter de regeling. Deze banken gaan een passende compensatie bieden aan mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten. Ga na of je voor vergoeding in aanmerking komt.

De Rijksoverheid verplicht E-facturatie voor leveranciers met ingang van 1 januari 2017.

De Rijksoverheid verplicht E-facturatie voor leveranciers met ingang van 1 januari 2017.

donderdag 30/06/2016

Binnen de rijksoverheid zijn er afspraken gemaakt over e-facturatie tussen vertegenwoordigers van overheden en bedrijven. Overheden eisen van hun leveranciers dat ze actief per 1 januari 2017 e-facturen gaan versturen.

MKB bijna 1 miljard uit innovatiesubsidies

donderdag 30/06/2016

Meer ontwikkeling, en onderzoek naar innovaties. Ondernemers in staat stellen deze innovaties als succesvolle producten op de markt te brengen. Dit zijn speerpunten van de innovatieregelingen van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Dat blijkt uit de jaarrapportage ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2015’ die minister Kamp van EZ heeft gepubliceerd.

Wat betekent een Brexit fiscaal?

Wat betekent een Brexit fiscaal?

donderdag 30/06/2016

Bij het referendum van 23 juni heeft het Verenigd Koninkrijk (UK) besloten de EU te verlaten, maar wat betekent dat nu fiscaal? De fiscale EU wetten en regels blijven ongewijzigd van toepassing zolang de UK de EU formeel nog niet heeft verlaten. Wat zal er naar verwachting gaan veranderen?

Werkkostenregeling Holding BV

donderdag 23/06/2016

Heb je een werkmaatschappij met daarboven een Holding BV, dan heb je een keuze voor wat betreft de Werkkostenregeling (WKR). Je kunt in je eigen Holding BV gebruik maken van de vrije ruimte van de WKR, of je maakt gebruik van de concernregeling.

EU-landen pakken belastingontwijking aan

EU-landen pakken belastingontwijking aan

donderdag 23/06/2016

De 28 landen van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een omvangrijk pakket maatregelen tegen belastingontwijking.

De zomer komt er weer aan; fiscaal genieten voor u en uw kind

donderdag 16/06/2016

Dat het fiscaal gunstig kan zijn als de partner meewerkt in uw onderneming weten veel mensen, maar wist u dat er ook voordelen kunnen zitten aan het laten meewerken van uw kinderen? Als u opgroeiende kinderen heeft kan dit iets zijn om eens met één van onze adviseurs te bespreken.

Geld lenen van de eigen BV, fiscale consequenties?

Geld lenen van de eigen BV, fiscale consequenties?

donderdag 16/06/2016

Leen je geld van jouw bv, dan kun je dit doen in de hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, want de fiscale gevolgen zijn in beide situaties anders. We gaan hier in op de situatie dat je als werknemer van de bv leent.

Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

vrijdag 10/06/2016

Op 7 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen. Hierin zijn betere waarborgen opgenomen voor de erfgenamen dat zij niet ongewenst moeten instaan met hun privé vermogen voor schulden vanuit de erfenis.

Eén Garantieverklaring voor eigenrisicodrager per 1 januari 2017

Eén Garantieverklaring voor eigenrisicodrager per 1 januari 2017

donderdag 09/06/2016

Met ingang van 2017 moeten werkgevers die eigenrisicodrager voor de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WGA willen worden, één garantieverklaring, via bank of verzekeraar, overleggen die het WGA-vast en WGA flex risico dekt.

Minder vaak samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

donderdag 09/06/2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft gemeld dat de samenloopvrijstelling van overdrachtsbelasting bij samenloop met omzetbelasting wordt verruimd. Het voorgenomen beleidsbesluit gaat in op de ongewenste samenloop van de heffing van overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Het besluit bevat goedkeuringen voor een aantal situaties waarin sprake is van een ongewenste heffing van overdrachtsbelasting.

Bedragen minimumloon per 1 juli 2016

Bedragen minimumloon per 1 juli 2016

donderdag 02/06/2016

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Vakantiegeld en andere bijzondere beloningen in 2016 anders dan gewend

donderdag 02/06/2016

Vanaf 2016 moet uw werkgever of uitkeringsinstantie op een andere manier belasting inhouden op bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand. Hierdoor houdt u een ander bedrag over dan u gewend was.

Wel eens aan een youngtimer gedacht?

Wel eens aan een youngtimer gedacht?

donderdag 26/05/2016

Onlangs mochten we in het nieuws vernemen dat ons wagenpark gemiddeld steeds ouder wordt. Als reden hiervoor werd opgegeven dat in de loop van de jaren de kwaliteit van de auto’s dermate beter is geworden dat ze veel langer meegaan. Waar vroeger met “een ton op de teller” het einde in zicht was, is dat nu pas het begin van de volwassenheid in het leven van de auto.

Wijzigingen in de Wet werk en zekerheid

donderdag 26/05/2016

Het kabinet heeft met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid. Vooral de transitievergoeding die moet worden betaald aan werknemers die al twee jaar ziek zijn, blijkt een zware dobber voor werkgevers.

Accountants kiezen voor beroepseed

donderdag 19/05/2016

Accountants leggen voortaan een eed af om te benadrukken dat zij hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. De Ledenvergadering van beroepsorganisatie NBA stemde in grote meerderheid in met de invoering van de eed, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.

Wijziging regelgeving identificatieplicht loonadministratie

Wijziging regelgeving identificatieplicht loonadministratie

donderdag 19/05/2016

Voor een nieuwe werknemer in uw organisatie aan de slag gaat, dient zijn/haar identificatie vastgesteld te worden. Dit gebeurt meestal via het paspoort. Tot op heden was het voldoende om alleen de voorkant van het paspoort te kopiëren en te bewaren in de loonadministratie.

Overbrengen privé eigendommen naar de zaak bij starten onderneming

donderdag 19/05/2016

Wanneer u voornemens bent om een eigen onderneming op te starten, zult u ook bepaalde zaken als computers, gereedschap en dergelijke moeten gaan aanschaffen. Nu kan het natuurlijk voorkomen, dat u dergelijke spullen eerder al in privé hebt aangeschaft, bijvoorbeeld omdat er nog geen zakelijke bankrekening aanwezig was.

Rentemiddeling wat is het?

Rentemiddeling wat is het?

donderdag 19/05/2016

De hypotheekrente blijft maar dalen. Dat is fijn als je nu een huis wilt kopen. Maar heb je een aantal jaren geleden een hypotheek afgesloten tegen een hogere rente, dan is de kans groot dat je een paar procent meer betaalt in vergelijking met de huidige rentestand. Om de maandelijkse uitgaven te beperken kan Rentemiddeling een goede optie zijn. Dat is tenminste wat er gezegd wordt. Maar wat levert rentemiddeling op en wat is nu eigenlijk rentemiddeling?

Geen VAR meer, wel modelovereenkomsten

Geen VAR meer, wel modelovereenkomsten

donderdag 12/05/2016

De VAR is verdwenen per 1 mei 2016. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen.

Spookfactuur CJIB

dinsdag 10/05/2016

Er zijn spookfacturen in omloop van het CJIB.

Criminelen proberen u wijs te maken dat u nog een bedrag heeft openstaan. Vaak gaat het om een betaling voor een telecomaanbieder, een incassobureau of een verkeersboete.

Aanpassingen minimumloon

woensdag 04/05/2016

Het wettelijk minimumloon wordt vastgesteld per dag, per week of per maand. De hoogte van het minimumloon per uur hangt af van de gebruikelijke arbeidsduur per week in een sector. Voor werknemers in sectoren waar 36 uur de gebruikelijke arbeidsduur per week is, ligt het minimumloon per uur hoger dan voor werknemers in sectoren waar 38 of 40 uur per week gebruikelijk is. Het kabinet onderzoekt daarom de mogelijkheid om een minimumuurloon in te voeren. Daardoor wordt de hoogte van het minimumloon per gewerkte tijdseenheid voor iedereen gelijk. Dit kan tot gevolg hebben dat het minimumloon in een aantal sectoren naar beneden gaat.

Aangifte omzetbelasting, leuker kunnen we het niet maken

Aangifte omzetbelasting, leuker kunnen we het niet maken

woensdag 04/05/2016

Heeft u plannen om te verbouwen of te investeren? De voorheffing hierop mag u verrekenen. Zit u dan ook op uw voorheffing te wachten? Wist u dat het mogelijk is om onder voorwaarden tijdelijk te kiezen voor een ander aangiftetijdvak, waardoor u sneller uw voorheffing terugkrijgt?

Elektronische deponering jaarrekening

woensdag 04/05/2016

Ingang van 1 juli 2016 treedt de wet in werking die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. De Algemene maatregel van Bestuur en de nota toelichting ‘Elektronische deponering Handelsregister’ zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 25 april 2016. Daarmee is het exclusief elektronisch deponeren in het Handelsregister een feit.

Eerder verrekenen van verliezen

donderdag 28/04/2016

De regels voor de verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting zijn als volgt:  als je dit jaar verlies maakt, kun je dit verrekenen met de winst uit het voorgaande kalenderjaar. Als dit niet kan, mag je het verlies van dit jaar verrekenen met de winsten uit de negen opvolgende kalenderjaren.

Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken

donderdag 21/04/2016

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Afhankelijke van de situatie kan het zijn dat het datalek ook aan de betrokkenen gemeld moet worden (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Overdracht in het familiebedrijf gaat ook vaak mis

donderdag 21/04/2016

Uit onderzoek van de Rotterdam School of Management in samenwerking met adviesbureau BDO en de Rabobank blijkt dat de overdracht van familiebedrijven in bijna 7 van de 10 gevallen niet volgens planning verloopt.

Box 3: Kan die 1,2% nog wel?

donderdag 14/04/2016

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de discussie over de vermogensrendementsheffing. Een update.

SBR - Digitaal aanleveren financiële gegevens

SBR - Digitaal aanleveren financiële gegevens

donderdag 07/04/2016

Per 1 januari 2017 wordt SBR, ofwel Standaard Bedrijfsrapportages, de nieuwe standaard waarbinnen ondernemers gegevens aan dienen te leveren bij diverse instanties. Hieronder zijn begrepen kredietinstellingen als banken, maar ook de Kamer van Koophandel, het CBS en de Belastingdienst.

Het gaat hierbij onder meer om jaarrekeningen en de diverse belastingaangiften.

Ketenbepaling in de agrarische sector

donderdag 07/04/2016

Onder bepaalde voorwaarden mag u afwijken van de zogenoemde “ketenbepaling”. De ketenbepaling regelt wanneer tijdelijke, elkaar opvolgende contracten overgaan in een vast contract. Hoofdregel van de bepaling is, dat als er minder dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten zit, deze als opvolgend worden gekwalificeerd.

Forse stijging (werkgeverslasten) pensioenpremie i.v.m. lage rentestand

Forse stijging (werkgeverslasten) pensioenpremie i.v.m. lage rentestand

donderdag 07/04/2016

Als gevolg van de dalende rente komen pensioenfondsen in de problemen en worden de pensioenpremies voor zowel werkgever als werknemer fors verhoogd. Deze stijging kan oplopen tot 100%, waardoor de financiële situatie van uw onderneming onder druk kan komen te staan. Als werkgever heeft u verschillende alternatieven om deze effecten te beperken.

Wet versterking aanpak faillissementsfraude

donderdag 07/04/2016

De Eerste Kamer heeft deze week met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aanvaard van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. De beide maatregelen, die naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden, maken deel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’.

Pensioen in eigen beheer op de schop!

donderdag 31/03/2016

Staatssecretaris Wiebes heeft eindelijk openheid van zaken gegeven inzake het pensioen in eigen beheer van Directeur-grootaandeelhouders: hij wil ervan af!!

Schenken van aandelen aan een werknemer onder de BOF?

Schenken van aandelen aan een werknemer onder de BOF?

donderdag 31/03/2016

De heer Rijk is 100% aandeelhouder van een bv. Hij heeft geen kinderen om zijn bedrijf aan over te dragen. Privé heeft hij zijn zaakjes voor elkaar en hij wil zijn aandelen schenken aan een werknemer waar hij het goed mee kan vinden. Kan hierbij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) worden toegepast, of is sprake van een arbeidsbeloning?

Commissaris geen fictieve dienstbetrekking

donderdag 31/03/2016

De staatssecretaris van Financiën heeft een goedkeuringsbesluit opgesteld dat de arbeidsverhouding van een commissaris niet is aan te merken als fictieve dienstbetrekking. Dit hangt samen met het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie en de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Per 1 april afwijkende loonbelastingtabellen!

donderdag 24/03/2016

Vanaf 1 april gaan nieuwe tabellen voor de premie- en loonbelastingheffing gelden. Deze zijn opnieuw niet exact in lijn met de tarieven voor 2016, maar hiervoor is bewust gekozen.

Meld uiterlijk 31 maart de WBSO-realisatie over 2015

Meld uiterlijk 31 maart de WBSO-realisatie over 2015

donderdag 17/03/2016

Heeft u in 2015 gebruikgemaakt van de WBSO? Geef dan uiterlijk 31 maart 2016 uw gerealiseerde speur- en ontwikkelingsuren (S&O) door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Heeft u in 2015 ook gebruikgemaakt van de RDA voor kosten en uitgaven? Dan moet u naast uw gerealiseerde S&O-uren ook de gemaakte kosten en uitgaven doorgeven.

Gemak dient de mens!

donderdag 17/03/2016

Wist je bijvoorbeeld dat bankafschriften inlezen in de financiële administratie als ondernemer heel eenvoudig is?

Dien vóór 1 april suppletie-aangifte BTW 2015 in

donderdag 10/03/2016

Als u over 2015 te veel of te weinig omzetbelasting heeft afgedragen, moet dit verplicht worden gecorrigeerd (gesuppleerd). Als deze correctie met een suppletie-aangifte wordt aangegeven, doe dit dan vóór 1 april 2016. Er wordt dan door de Belastingdienst geen belastingrente over de te weinig betaalde omzetbelasting berekend.

Subsidies beschikbaar voor innovatie

Subsidies beschikbaar voor innovatie

donderdag 10/03/2016

Heeft u plannen om te innoveren en zoekt u daarvoor financiële ondersteuning? Kijk dan of de MKB Innovatiestimulering iets voor u is. Vanaf 10 mei 2016 kunnen innovatieve MKB’ers subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (hierna: MIT). Hierin zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Let op met zakelijke appjes

Let op met zakelijke appjes

donderdag 03/03/2016

WhatsApp wordt door velen gezien als informele communicatie, echter door de rechter worden WhatsApp-berichten gezien als een schriftelijke overeenkomst. Let dus op welke beloftes je doet via WhatsApp aan medewerkers, klanten en leveranciers.

Komt uw investering in aanmerking voor MIA - VAMIL?

donderdag 03/03/2016

Binnen 3 maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van het bedrijfsmiddel, een melding voor MIA\Vamil in moet dienen. Voor welke investeringen dat dit kan staat op de Milieulijst 2016. Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen, hieronder enkele opvallende wijzigingen van de lijst ten opzichte van 2015. Heeft u dus in begin januari geinvesteerd dan heeft u tot 30 maart om hier melding van te maken.

Onvoldoende voor belastingtelefoon

Onvoldoende voor belastingtelefoon

donderdag 03/03/2016

Een vraag aan de Belastingdienst? Die wordt vaak niet goed beantwoord, concludeert de Consumentenbond. De belastingtelefoon krijgt daarom een dikke onvoldoende.

Sneller maandelijks opgaaf ICP indienen

donderdag 25/02/2016

Vanaf 1 januari 2016 is de grens voor het indienen van een maandelijkse opgaaf ICP naar beneden gebracht. Als je vanaf dit jaar meer dan 50.000 euro aan goederen of diensten levert in een kwartaal, dan ben je verplicht om per maand een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen. Als je in januari al boven deze nieuwe grens komt, moet je opgaaf ICP over januari eind februari al bij de Belastingdienst binnen zijn.

Rekening courant schuld DGA

donderdag 18/02/2016

Zoals we in december ook al hebben gemeld gaat de belastingdienst in 2016 bij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) extra controleren op het buitensporig renteloos lenen en onttrekken van geld aan de eigen BV.  De DGA die een te hoge niet zakelijke rekening-courant schuld heeft, loopt het risico dat de belastingdienst deze rekening-courant als niet-zakelijk zal bestempelen en dus zal stellen dat er sprake is van een verkapte dividenduitkering. Zakelijke voorwaarden hanteren bij het afsluiten van een lening met de eigen BV is daarom van groot belang.

Zzp en de deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA): De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

Zzp en de deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA): De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

donderdag 18/02/2016

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. De belastingdienst heeft daarom de belangrijkste vragen en antwoorden hieronder voor u op een rij gezet.

Belastingdienst verstuurt ten onrechte brieven geen aangifte inkomstenbelasting 2015

donderdag 18/02/2016

De Belastingdienst meldt dat zij wellicht ten onrechte brieven aan mensen heeft gestuurd waarin staat dat zij over 2015 geen aangifte inkomstenbelasting hoeven te doen.

Meldingsplicht voor grote buitenlandse bedrijven in Nederland

donderdag 18/02/2016

Met uitzondering van kleine bedrijven krijgen buitenlandse bedrijven een meldingsplicht als zij tijdelijk werk doen in Nederland. Door invoering van deze plicht kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben en daarmee voldoen aan de Europese detacheringrichtlijn.

Subsidie MKB MIT-regeling 2016

donderdag 11/02/2016

Veel mkb-ers komen in aanmerking voor innovatiesubsidie. Het is van belang dat u nu reeds de voorbereidingen treft zodat u bij de vrijgave van de subsidie gelijk kunt inschrijven. Binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

De VAR verdwijnt definitief: en nu?

De VAR verdwijnt definitief: en nu?

donderdag 04/02/2016

De Eerste Kamer stemde in; per 1 mei a.s. treedt de voorbeeldovereenkomst in werking, gevolgd door nog een volledig jaar overgangsregeling. Hoe ziet de opvolger van de Verklaring Arbeids Relatie er uit?

Acquisitiefraude, trap er niet in!

donderdag 04/02/2016

Sinds dit jaar is acquisitiefraude strafbaar. Vaak houdt deze vorm van fraude niet veel meer in dan het sturen van spooknota’s, in de hoop dat ondernemers ondoordacht betalen. Wat kun je er tegen doen?

De regels rondom plastic tasjes per 1 januari 2016

De regels rondom plastic tasjes per 1 januari 2016

donderdag 04/02/2016

Met ingang van 1 januari 2016 bent u als ondernemer verplicht om kosten in rekening te brengen voor het verstrekken van plastic tasjes aan uw klanten. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor uw BTW aangifte.

Vernieuwde website Belastingdienst online

donderdag 28/01/2016

Sinds vorige week staat de nieuwe website van de Belastingdienst online. Niet alleen het uiterlijk van Belastingdienst.nl is veranderd, ook is in de nieuwe opzet actuele en veelgevraagde informatie makkelijker dan voorheen vindbaar en komen bezoekers sneller bij de voor hen belangrijke acties.

Schriftelijk verbod op privégebruik alleen niet voldoende

Schriftelijk verbod op privégebruik alleen niet voldoende

donderdag 28/01/2016

Legt u met werknemers schriftelijk een verbod vast op privégebruik van de zakelijke auto, dan moet u ook toezien op dat verbod. Het is blijkens een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag onvoldoende als u het verbod alleen schriftelijk vastlegt.

Bankrekening verplicht voor iedere werknemer

donderdag 21/01/2016

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) schrijft voor dat het minimumloon giraal aan de werknemers overgemaakt dient te worden. Er kan dus niet meer gewerkt worden met werknemers zonder bankrekeningnummer, waarbij enkel een contante uitbetaling plaatsvindt.

Alleen voor fiets nog onbelaste personeelslening

Alleen voor fiets nog onbelaste personeelslening

donderdag 21/01/2016

Zoals medio 2015 reeds aangekondigd valt de personeelslening voor de eigen woning niet meer onder de nihil waarderingen in de werkkostenregeling. Deze lening is namelijk uit de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 geschrapt.

Opdrachtgevers goederenvervoer over de weg aansprakelijk bij onderbetaling

donderdag 21/01/2016

Opdrachtgevers worden ook aansprakelijk bij onderbetaling in het goederenvervoer over de weg. Door een aanvulling op de Wet aanpak schijnconstructies kan de werknemer bij onderbetaling naast zijn eigen werkgever ook andere partners in de keten van het goederenvervoer over de weg, zoals de uiteindelijke opdrachtgever, aanspreken op betaling van achterstallig loon.

Nettoloon 2016 hoger voor meeste werknemers, werkgeverslasten stijgen

Nettoloon 2016 hoger voor meeste werknemers, werkgeverslasten stijgen

donderdag 14/01/2016

Positief nieuws voor werknemers: door lagere belastingen gaat vrijwel heel werkend Nederland er dit jaar op vooruit. Helaas minder positief nieuws voor werkgevers: de lasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. 

Let op verzekeringsplicht van dga in 2016

donderdag 14/01/2016

De nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is vanaf 1 januari 2016 van kracht. In deze regeling wordt vastgesteld of een DGA verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De regeling was nodig vanwege de invoering van de flex B.V.  in 2012 en is nu definitief opgenomen in de nieuwsbrief loonheffingen van de Belastingdienst.

Gebruikelijk loon in 2016 ongewijzigd: 44.000 euro

Gebruikelijk loon in 2016 ongewijzigd: 44.000 euro

donderdag 07/01/2016

Het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders bedraagt voor 2016 44.000 euro, dit blijft dus ongewijzigd ten opzichte van 2015. In 2014 is het gebruikelijk loon voor het laatst aangepast.

Nieuwe subsidie stimuleert energiebesparing bij sportclubs

donderdag 07/01/2016

Sportstichtingen en -verenigingen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor maatregelen voor energiebesparing of toepassen van duurzame energie. Het gaat om investeringen van meer dan 3.000 euro. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Jaarlijks is er een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.

Netto loon op de loonstrook in 2016

Netto loon op de loonstrook in 2016

donderdag 07/01/2016

Voor de loonstrook in 2016 geldt dat de meeste werknemers erop vooruit zullen gaan ten opzichte van 2015. Dit komt door het pakket van 5 miljard euro aan lastenverlichtingen. De aanpassingen die op het laatste moment nog zijn doorgevoerd in het Belastingplan 2016 zullen nog niet in de loonstrook van januari 2016 verwerkt zijn. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit wordt per april 2016 wanneer de nieuwe loonbelastingtabellen komen, in de tabellen gecompenseerd. Het netto loon zal dan dus weer wat veranderen.

Vraag om voorlopig verrekenen van verliezen

Vraag om voorlopig verrekenen van verliezen

donderdag 07/01/2016

Heeft uw onderneming verliezen geleden, dan kan het tijden duren voordat de verrekening van het verlies met eventuele winsten uit het verleden plaatsvindt. Uitbetaling van het belastinggeld door de Belastingdienst laat hierdoor ook op zich wachten. Echter, met een voorlopige verliesverrekening kan uw onderneming het belastinggeld (grotendeels) al eerder terug krijgen.

Fusie Van Luxemborg & De Kok en Verspeek & Mutsaers

Fusie Van Luxemborg & De Kok en Verspeek & Mutsaers

maandag 04/01/2016

Vanaf 2016 is de fusie van Van Luxemborg & De Kok en Verspeek & Mutsaers een feit. De accountantskantoren uit Tilburg en Berkel-Enschot gaan samen verder en trekken twee jaar voor een volledige integratie uit.

In 2016 pensioen eigen beheer op de schop?

donderdag 31/12/2015

Wanneer het aan onze Staatssecretaris van Financiën ligt zou hij het pensioen in eigen beheer het liefste afschaffen om tot vereenvoudiging van de DGA pensioenen te komen. In een brief aan de tweede Kamer welke deze maand is verstrekt over het pensioen in eigen beheer pleit Staatssecretaris Wiebes voor het volledig uit faseren van het DGA-pensioen. Dit zou een aanzienlijke vereenvoudiging op moeten leveren voor de DGA en zijn B.V., maar ook voor de Belastingdienst. Hij hoopt dat hierover in 2016 de knoop definitief kan worden doorgehakt zodat hij met een wetsvoorstel kan komen.

Laat uw voorlopige aanslag controleren

Laat uw voorlopige aanslag controleren

donderdag 24/12/2015

De meeste mensen hebben inmiddels hun of haar voorlopige aanslag/teruggaaf inkomstenbelasting 2016 en eventueel in aanmerking komende voorschotbeschikking toeslag 2016 digitaal ontvangen van de Belastingdienst. Dit betreft een schatting vanuit de Belastingdienst.

Bescherming met 1 octrooi in 26 EU lidstaten

donderdag 24/12/2015

Ondernemers die met innovatieve producten de Europese markt op willen, kunnen hun uitvindingen vanaf 2017 met één octrooi beschermen in uiteindelijk 26 landen. De deelnemende landen van het Europees Octrooibureau hebben op 15 december de laatste drempel voor invoering weggenomen met het vaststellen van de hoogte van de vergoedingen.

Lening van de B.V. is speerpunt Belastingdienst 2016

Lening van de B.V. is speerpunt Belastingdienst 2016

donderdag 24/12/2015

Elk jaar heeft de Belastingdienst wel een speerpunt in de aangifte inkomstenbelasting waar zij extra aandacht aan besteden. Voor 2016 is dat het onzakelijk lenen door de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de B.V. De fiscus gaat in 2016 extra controleren op het buitensporig renteloos lenen en onttrekken van geld uit de B.V. voor onzakelijke doeleinden en de hoogte van de rekening courant lening van de dga.

Belastingdienst let extra op contante geldopnamen einde jaar

donderdag 24/12/2015

De belastingdienst gaat extra letten op contante opnamen aan het einde van het jaar die mogelijk als doel hebben om het box 3 vermogen te verlagen en daarmee te voorkomen dat over dit vermogen belastingheffing moet worden betaald. De kans bestaat dan ook dat de belastingdienst vragen gaat stellen wanneer je kort voor het einde van het jaar nog een groot bedrag aan contant geld van de bankrekening opneemt.

Nog snel schenken aan de kinderen

donderdag 17/12/2015

Doet u nog vóór 1 januari 2016 een schenking aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling welke voor 2015 5.277 euro (kinderen) of 2.111 euro (kleinkinderen) bedraagt.

Maak bezwaar tegen belasting  verkoop tweede huis in Frankrijk

Maak bezwaar tegen belasting verkoop tweede huis in Frankrijk

donderdag 10/12/2015

Frankrijk heeft te veel belasting geheven bij de verkoop van tweede woningen. Dit was in strijd met Europese regelgeving en kan worden teruggedraaid indien u bezwaar maakt.

Is uw financiële administratie WKR proof?

donderdag 10/12/2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht voor alle werkgevers. Dit betekent niet alleen een andere fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, maar ook andere administratieve verplichtingen. Niet voldoen aan deze administratieve verplichtingen kan leiden tot belastingheffing.

Krijgt u nog geld terug op uw rentederivaat?

Krijgt u nog geld terug op uw rentederivaat?

donderdag 10/12/2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat herbeoordelingen van rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Wellicht kan de herbeoordeling van uw renteswap of rentecap u nu geld opleveren.

Boeterente eigenwoningschuld aftrekbaar eigen woning

donderdag 10/12/2015

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat boeterente bij eigenwoningschuld, al dan niet in het kader van rentemiddeling, niet wordt aangemerkt als kosten van geldleningen maar als rente van schulden. Het besluit gaat in per 8 december 2015.

Huishoudens en bedrijven krijgen bijdrage voor sanering asbestdaken

donderdag 03/12/2015

Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

Sinterklaas en de werkkostenregeling

Sinterklaas en de werkkostenregeling

donderdag 03/12/2015

Ook Sinterklaas ontkomt dit jaar niet aan de werkkostenregeling (WKR). Graag leggen wij u de verschillende opties voor met de bijbehorende categorisering in de WKR. Hierbij dient nog wel rekening gehouden te worden met het volgende fiscale onderscheid: Enerzijds zijn er de kosten van het bezoek/ de locatie en de bijbehorende consumpties, anderzijds zijn er de kosten van de presentjes voor de kinderen.

Aangeven privégebruik zakelijke auto in de aangifte omzetbelasting

donderdag 03/12/2015

Nu het einde van het jaar nadert, dient u ook het privégebruik van de zakelijke  auto weer te berekenen en aan te geven in uw aangifte omzetbelasting. U doet dit in de laatste BTW aangifte van het jaar.

Top 10 tips voor zzp’ers

Top 10 tips voor zzp’ers

donderdag 26/11/2015

Met deze tips kunnen zelfstandigen zonder personeel optimaal voordeel behalen. Helder en eenvoudig en voor bijna elke zzp’er van toepassing. Laat geen onnodig geld liggen.

Belastingontwijking box 3, “Spaargeld-BV” nog interessanter

donderdag 26/11/2015

De Belastingdienst zal zich in 2016 richten op constructies die speciaal ontworpen worden om de nieuwe vermogensrendementsheffing te ontlopen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zal hierbij mede kijken naar een overbrenging van vermogen van box 3 naar de BV.

Nog een nieuwe VAR voor 2016 aanvragen?

Nog een nieuwe VAR voor 2016 aanvragen?

maandag 23/11/2015

Het is verstandig dat een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er), als dat nodig is, tijdig een VAR 2016 aanvraagt om te voorkomen dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen moet afdragen.

Controleer premiebeschikking Whk 2016 goed!

donderdag 19/11/2015

Het is belangrijk om de beschikking Werkhervattingskas (Whk), die u binnenkort van de Belastingdienst ontvangt, goed te controleren. Dit om te voorkomen dat uw onderneming in 2016 te veel gedifferentieerde premie Whk betaalt.

Premiekorting oudere werknemers maximaal 21.000 euro

Premiekorting oudere werknemers maximaal 21.000 euro

donderdag 19/11/2015

U kunt een premiekorting (mobiliteitsbonus) van maximaal 7.000 euro krijgen als u een werknemer van 56 jaar of ouder met een uitkering of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt.

Alternatieve bedrijfsfinanciering tot 250.000 euro

donderdag 19/11/2015

Bent u een startende of bestaande ondernemer en heeft u krediet nodig voor bijvoorbeeld investeringen in machines en voorraad, dan kunt u in aanmerking komen voor microkrediet tot 50.000 euro of een MKB-krediet van maximaal 250.000 euro.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Schenkingsvrijstelling eigen woning

donderdag 12/11/2015

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (opnieuw) verruimd tot 100.000 euro. De verruimde vrijstelling is zowel binnen als buiten de familiesfeer van toepassing en geldt voor schenkingen aan begiftigden van 18 tot 40 jaar.

Minimumloon eerste helft 2016 weer iets hoger

Minimumloon eerste helft 2016 weer iets hoger

donderdag 12/11/2015

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon voor de eerste helft van 2016 bekendgemaakt. Werknemers van 23 jaar en ouder die fulltime werken, hebben per 1 januari 2016 ten minste recht op 1.524,60 euro bruto per maand. Het minimumloon is in de eerste helft van volgend jaar 1,11% hoger dan het huidige minimumloon.

Dubbele vrijstelling kapitaalverzekering

donderdag 05/11/2015

De kapitaalverzekering eigen woning (KEW) – en daarmee ook de spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) – kent een vrijgestelde uitkering, mits die uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Partners die op hun KEW de dubbele vrijstelling willen benutten, moeten beiden (mede)gerechtigd zijn tot de uitkering bij leven. In veel polissen ontbreekt zo’n dubbele begunstiging en dat kan er toe leiden dat een deel van de KEW-uitkering wordt belast.

Auto in gebruik nemen vóór of in 2017?

Auto in gebruik nemen vóór of in 2017?

woensdag 04/11/2015

De bijtelling voor het privégebruik van de auto is al jaren een geliefd onderwerp van discussie in Den Haag. Komend jaar verandert de bijtelling voor zakelijke auto’s en in 2017 volgen wederom hervormingen. Wat is wijsheid: nu een auto kopen of juist wachten?

Meer ondernemers in 2016 aan de maandelijkse opgaaf ICP

donderdag 29/10/2015

Per 1 januari 2016 gaat de drempel om per kwartaal een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen omlaag van 100.000 euro naar 50.000 euro. Vanaf 2016 zullen dus meer ondernemers maandelijks hun opgaaf ICP moeten inzenden.

Afscheid blauwe envelop

Afscheid blauwe envelop

dinsdag 27/10/2015

De blauwe envelop van de Belastingdienst gaat verdwijnen. De fiscus stapt over naar volledig digitaal berichtenverkeer met burgers en bedrijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt. De Belastingdienst is nu een campagne gestart die het afscheid van de blauwe envelop inluidt.

Parttime DGA moet ook gebruikelijk loon krijgen

donderdag 22/10/2015

Werkt u slechts parttime voor uw B.V. maar zijn de taken die u uitvoert wel essentieel, bijvoorbeeld door uw ervaring en kundigheid? Dan moet uw B.V. u toch een volledig gebruikelijk loon uitbetalen, zelfs als u om wat voor reden dan ook slechts één dag in de week werkzaam bent voor uw B.V. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald.

VAR blijft geldig tot 1 april 2016

VAR blijft geldig tot 1 april 2016

donderdag 22/10/2015

Staatssecretaris Wiebes heeft bekendgemaakt dat de VAR pas op 1 april 2016 verdwijnt, dat was 1 januari 2016. De belastingdienst krijgt hierdoor meer tijd om overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen. De belastingdienst heeft al 19 voorbeeldovereenkomsten op haar website gepubliceerd.

Afschaffing pensioen in eigen beheer?

vrijdag 16/10/2015

De fiscale tegemoetkoming voor ondernemers die in eigen beheer een oudedagsvoorziening opbouwen moet volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën verdwijnen. In plaats van het huidige pensioen in eigen beheer stelt Wiebes een belastingkorting voor. Dit voorstel deed hij tijdens overleg met de vaste kamercommissie voor Financiën.

Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt

Rechtstreeks storten op WKA-depot vervalt

vrijdag 16/10/2015

Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots. Vanaf die datum heffen zij de WKA-depots op.

Terugbetaling agio belastingvrij?

donderdag 15/10/2015

Terugbetaling van agio aan de dga is belastingvrij enkel als aan de formele vereisten en in de juiste volgorde wordt voldaan. Wordt niet aan de formele vereisten voor terugbetaling agio aan de dga voldaan, dan is deze belast met 25% belasting.

Optimaal gebruik vrije ruimte in de WKR

Optimaal gebruik vrije ruimte in de WKR

donderdag 15/10/2015

Onder de werkkostenregeling (WKR) mag in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon, zijnde de vrije ruimte, besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor personeel. Veel bedrijven benutten de beschikbare vrije ruimte in de WKR (voorzichtigheidshalve?) echter niet optimaal en dat is zonde. Weet jij hoeveel de vrije ruimte van jouw bedrijf is en zo ja weet je of je nog ruimte over hebt dit jaar? Maak daar dan gebruik van. Ook als DGA in je holding.

Toch kortere loondoorbetaling voor kleinbedrijf

donderdag 08/10/2015

De loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers wordt mogelijk voor ondernemingen met tien of minder werknemers teruggebracht naar één jaar. Het tweede jaar van de loondoorbetaling wordt collectief verzekerd, waarvoor u als werkgever een sectorale premie gaat betalen. De wijziging gaat waarschijnlijk niet in vóór 2017.

ESF Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

ESF Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

vrijdag 02/10/2015

Er is een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van Duurzame Inzetbaarheid, van maximaal 10.000 euro welke voor vele bedrijven aantrekkelijk is. Vanaf 19 oktober kunt u de subsidie aanvragen. Duurzame inzetbaarheid is erop gericht om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij werknemers in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW

donderdag 01/10/2015

Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel hierover.

Digitaal aangifte inkomstenbelasting doen

Digitaal aangifte inkomstenbelasting doen

donderdag 01/10/2015

Momenteel ligt er bij de Eerste Kamer een wetsvoorstel waarin geregeld wordt, dat particulieren met ingang van 2017 alleen nog digitaal aangifte inkomstenbelasting kunnen doen (Wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst). De Tweede Kamer heeft reeds ingestemd met het wetsvoorstel.

Prinsjesdag en de (bijtelling van de) auto

donderdag 01/10/2015

De afgelopen jaren zijn er diverse wijzigingen geweest met betrekking tot de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Ook dit jaar is dit niet anders. Ver voor Prinsjesdag gingen er al geruchten, dat er flink gekort zou worden op de autobelastingen en inmiddels heeft de Miljoenennota dit bevestigd: Per 1 januari 2019 zijn er nog twee bijtellingscategorieën voor de auto (tegenover vijf nu). Er komt een laag tarief van 4% voor volledig elektrische auto’s en een hoog tarief van 22% voor alle overige auto’s.

Ondernemerscampagne MKB-Nederland tegen cybercrime

Ondernemerscampagne MKB-Nederland tegen cybercrime

donderdag 24/09/2015

In samenwerking met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie start MKB-Nederland een campagne om ondernemers te helpen zich beter te wapenen tegen cybercrime.

Hof vernietigt renteswapcontract

donderdag 24/09/2015

Het Hof heeft een swapcontract tussen een ondernemer en een bank vernietigd, vanwege dwaling omdat de ondernemer niet goed was voorgelicht. De informatieverplichting was tekort geschoten met betrekking tot de verhoging van de risico opslag en de werking van de allowence faciliteit.

Bij btw-fraude mag rechter verjaringstermijn negeren

Bij btw-fraude mag rechter verjaringstermijn negeren

donderdag 17/09/2015

In het kader van de bestrijding van btw-fraude, mogen nationale rechters verjaringstermijnen negeren. Zo heeft het Europese hof beslist, indien dat de fraude vaststaat alleen door de verjaringsregels geen straf zou kunnen worden opgelegd.

Herkansing voor bezwaar tegen de WOZ-waarde

donderdag 10/09/2015

Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw eigen woning vastgesteld. Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van deze WOZ-waarde, moet u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Bent u te laat, dan kunt u mogelijk een herkansing krijgen.

Minimumloon beter beschermd

Minimumloon beter beschermd

donderdag 10/09/2015

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies worden sinds 1 juli stappen genomen om de rechten op loonbetaling van  werknemers te versterken om daarmee oneerlijke concurrentie op de arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Verdere invoering leidt vanaf 1 januari 2016 tot betere handhaving van minimumloon eis. Ook wordt contante betaling van het loon tegen gegaan.

Kan ik nog een aflossingsvrije eigenwoninglening met renteaftrek afsluiten?

donderdag 10/09/2015

In juni 2015 heb ik mijn woning verkocht voor een bedrag van 300.000. Ik heb deze woning gekocht in 2010 en destijds een aflossingsvrije lening afgesloten van 300.000 euro. Tot de verkoop van mijn woning was er nog niets afgelost op de lening. De lening is dan ook afgelost met de opbrengst van de verkoop van de woning. Ik ben van plan om in 2016 een nieuwe eigen woning te kopen voor 500.000 euro. Kan ik nog steeds een aflossingsvrije eigenwoninglening afsluiten of verlies ik dan mijn renteaftrek?

De scholen zijn weer begonnen, maar wie gaat die studie eigenlijk betalen?

De scholen zijn weer begonnen, maar wie gaat die studie eigenlijk betalen?

donderdag 03/09/2015

Het verdwijnen van de basisbeurs in het hoger onderwijs plaatst veel ouders voor de vraag of extra bijspringen nodig is. Stel, uw zoon studeert aan de universiteit en woont op kamers. Hoeveel kunt u uw zoon geven zonder dat hij schenkbelasting moet betalen?

Minder belasting over box 3 vermogen per 2017

donderdag 03/09/2015

Als het aan het kabinet ligt, gaan de kleine spaarders per 2017 minder belasting over hun vermogen betalen. Deze plannen over het nieuwe stelsel voor box 3 moeten nog wel worden goedgekeurd.

Benaming 'accounting' voorbehouden aan accountants

Benaming 'accounting' voorbehouden aan accountants

vrijdag 28/08/2015

Op 27 januari 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de term 'accounting' beschermd is en uitsluitend voorbehouden is aan hen die ingeschreven staan in het accountantsregister. Dit betekent dat alleen accountants de benaming 'accounting' mogen voeren.

Vraag buitenlandse btw terug vóór 30 september 2015

vrijdag 28/08/2015

Hebt u in 2014 btw betaald in een ander EU-land? U kunt als ondernemer die btw terugvragen. Doe dit vóór 30 september 2015, anders kan het zijn dat u de btw niet meer terugkrijgt.

BTW op kassabon aftrekbaar

BTW op kassabon aftrekbaar

vrijdag 28/08/2015

Om btw in aftrek te brengen heb je een factuur nodig die aan de factuureisen voldoet. Een kassabon voldoet in aantal gevallen ook aan de eisen die verplicht zijn om de btw toch in aftrek te mogen nemen.

WW-sectorpremie omlaag in 2016

vrijdag 28/08/2015

Door het economisch herstel kunnen veel werkgevers in 2016 een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien. Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van 6,9 miljard euro in 2014 naar 6,2 miljard euro in 2016.

Checklist voor na een overlijden

Checklist voor na een overlijden

donderdag 20/08/2015

Komt een dierbare te overlijden, dan breekt er niet alleen een verdrietige periode aan, maar komen er ook veel zaken op u af die geregeld moeten worden.

Transitievergoeding valt onder groene tabel

donderdag 20/08/2015

Met ingang van 1 juli 2015 bent u verplicht om aan vertrekkende werknemers altijd een transitievergoeding te betalen als ze minimaal twee jaar in dienst zijn geweest en het initiatief van beëindiging of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst genomen is door uw onderneming. Bij de verloning van deze transitievergoeding dient u hierop de groene tabel voor bijzondere beloningen toe te passen.

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

donderdag 13/08/2015

Als uw klant onverhoopt (gedeeltelijk) niet betaalt, kunt u de btw terugvorderen. Deze BTW mag u niet als voorbelasting in aftrek brengen in de aangifte omzetbelasting. Hiervoor dient u een afzonderlijk verzoek om teruggaaf in te dienen bij de Belastingdienst.

Teruggaafverzoek omzetbelasting uit EU

donderdag 06/08/2015

Als u als ondernemer belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht, dan kunt u de aan u gefactureerde Nederlandse omzetbelasting voor zakelijke uitgaven in uw aangifte omzetbelasting verrekenen als voorbelasting. Hebt u facturen ontvangen van een leverancier uit een andere EU-lidstaat met vermelding van omzetbelasting uit het betreffende EU-lidstaat, dan kunt u deze voorbelasting niet in uw reguliere aangifte verrekenen. U moet voor de teruggaaf van deze voorbelasting een separaat verzoek bij de Belastingdienst indienen.

Lenen van familie (elk nadeel heeft zijn voordeel)

Lenen van familie (elk nadeel heeft zijn voordeel)

donderdag 30/07/2015

Binnen de familie kan wellicht optimaal gebruik gemaakt worden van de lage rentestand van dit moment. Heb je op dit moment als ouders wat geld achter de hand dan heb je het nadeel dat je over dat tegoed nauwelijks rente ontvangt op een spaarrekening. Omgekeerd is de huidige lage rentestand voor kopers van een woning juist erg gunstig (voordelig) omdat tegen een lage rente geleend kan worden.

U kunt nog tot 31 augustus uw voorstel voor de EIA indienen!

donderdag 30/07/2015

Om van de Energie Investeringsaftrek (EIA) gebruik te kunnen maken, moet uw energiezuinige investering op de Energielijst staan. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat niet op de Energielijst staat, dan kunt u nog tot eind augustus uw voorstel indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Transitievergoeding vervalt na drie maanden

Transitievergoeding vervalt na drie maanden

donderdag 23/07/2015

Als u een ontslagen werknemer geen transitievergoeding betaalt terwijl hij hier wel recht op heeft, moet hij dit zelf tijdig opeisen. Er geldt namelijk een vervaltermijn van drie maanden na de datum waarop het dienstverband is geëindigd. Daarna vervalt zijn mogelijkheid om de transitievergoeding bij u op te eisen.

Papa mag ik meehelpen?

donderdag 23/07/2015

De zomervakantie is weer begonnen en veel kinderen gaan dan in de zaak van hun ouders meewerken. Naast het feit dat deze hulp praktische voordelen heeft, zijn er ook fiscale voordelen te behalen. Als er kinderen meewerken zijn vader of moeder ineens ‘werkgever’ en kunnen zij gebruik maken van de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Samenvoegen regelingen WBSO en RDA

Samenvoegen regelingen WBSO en RDA

donderdag 16/07/2015

Met ingang van 1 januari 2016 zullen de regelingen voor Afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd.
Vanaf dan is er nog maar één fiscale regeling voor al uw kosten voor Research & Development.

Uitbetalingen stoppen na 1 juli als u geen rekeningnummer doorgeeft

donderdag 09/07/2015

Ontvangt u een toeslag, een teruggaaf inkomstenbelasting of teruggaaf bijdrage Zvw? De belastingdienst stopt uitbetalingen vanaf 1 juli 2015 als zij niet kunnen vaststellen dat het rekeningnummer op uw naam staat.

Alternatief VAR goedgekeurd

Alternatief VAR goedgekeurd

donderdag 09/07/2015

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor een alternatief voor de VAR. Als de Eerste Kamer na het zomerreces ook akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 2016. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten aan de belastingdienst voorleggen, die zij vervolgens beoordelen en dan kan besluiten dat er geen loonheffing behoeft te worden ingehouden.

Afschaffing extra verhoging heffingsvrij vermogen ouderen

donderdag 09/07/2015

Vanaf 2016 vervalt de extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag). Dit heeft gevolgen voor de belasting die u betaalt. Het kan ook gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

donderdag 02/07/2015

Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent dat u bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning moet aanvragen bij UWV.

Wet aanpak schijnconstructies is definitief

donderdag 02/07/2015

De Eerste Kamer heeft de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers moet tegengaan, op 2 juni 2015 aangenomen.

Help, mijn kind gaat studeren!

Help, mijn kind gaat studeren!

donderdag 25/06/2015

Na de vreugde van het behalen van het diploma de realiteit. Zorg ervoor dat belastingen, verzekeringen en andere financiële zaken op tijd geregeld zijn.

ANBI? Maak tijdig jaarcijfers openbaar!

donderdag 25/06/2015

De ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee, maar hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Een belangrijke voorwaarde is dat de jaarcijfers binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt moeten worden. Indien uw ANBI hier niet aan voldoet, kan de Belastingdienst de ANBI-status intrekken.

Prioriteit overheid voor elektrische auto

Prioriteit overheid voor elektrische auto

donderdag 25/06/2015

Het kabinet komt met een nieuw plan om de fiscale stimulering van plug-in auto’s die vaak nog grotendeels op benzine rijden te gaan afbouwen. Volledig elektrische auto’s worden dan fiscaal gezien relatief aantrekkelijker. De bijtelling voor elektrische auto’s blijft 4 procent, alle andere (lease-)auto’s krijgen een bijtelling van 22 procent. Het hoogste tarief zakt daarmee wel van 25 naar 22%. Er is sprake van dat deze maatregelen vanaf 2017 helemaal zouden moeten zijn doorgevoerd.

Serviceberichten Aanslag voor IB en Vpb automatisch uitgebreid naar 2016

donderdag 25/06/2015

Om als kantoor uw kopie aanslagen (SBA) te kunnen ontvangen, moeten wij van iedereen een machtiging krijgen per jaar en per soort belasting. Voor de registratie van bepaalde machtigingen neemt de Belastingdienst nu echter zelf het initiatief. Ze starten zelf met het registratieproces van de machtigingen voor het aangiftejaar 2016 (‘automatisch uitbreiden’).

Mogelijk einde nihilwaardering bij lening voor woning

vrijdag 19/06/2015

Op dit moment kunt u werknemers een lening geven voor de aankoop of verbetering van hun eigen woning. U hoeft het rentevoordeel dan niet bij het loon te tellen of in de vrije ruimte op te nemen. In de werkkostenregeling bestaat hier namelijk een nihilwaardering voor. Het ziet er echter naar uit dat deze mogelijkheid komt te vervallen. In de Fiscale verzamelwet 2015 wordt namelijk voorgesteld om de nihilwaardering te schrappen.

Intensieve controle belastingdienst op btw-afdracht

Intensieve controle belastingdienst op btw-afdracht

vrijdag 19/06/2015

De Belastingdienst controleert intensiever op te weinig afgedragen BTW om eventuele BTW-fraude op te sporen. Tot en met mei 2015 heeft de fiscus bij ruim honderdduizend ondernemers aanslagen opgelegd voor circa 210 miljoen aan achterstallige BTW.

Opletten bij verkoop bedrijfspand

vrijdag 19/06/2015

Een herinvesteringsreserve (HIR) kan worden gevormd  voor de behaalde boekwinst bij verkoop van een bedrijfspand. Dit is echter niet mogelijk als het pand geen bedrijfsmiddel meer is, maar voorraad. Als u op onjuiste wijze juridisch / fiscaal herstructureert kan dat leiden tot ongewenste belastingheffing.

Voor schilderen blijft laag BTW tarief gelden

Voor schilderen blijft laag BTW tarief gelden

donderdag 11/06/2015

Tot 1 juli 2015 kan er nog geprofiteerd worden van het lage BTW tarief van 6% voor de arbeidskosten bij verbouwing en renovatie van bestaande woningen. Vanaf 1 juli geldt weer het oude BTW tarief van 21%.

Teruggaafregeling BPM bij export van motorrijtuigen aangepast

donderdag 11/06/2015

De regeling voor de teruggaaf van BPM bij export wordt aangepast. Wanneer een motorrijtuig wordt geëxporteerd, wordt slechts teruggaaf van BPM verleend indien het motorrijtuig duurzaam wordt ingeschreven in een EU-lidstaat of in Liechtenstein, Noorwegen of IJsland (de EER).

Dit zijn de regels rondom vakantiedagen

donderdag 04/06/2015

Veel werknemers boeken in het voorjaar hun zomervakantie. Daardoor stapelen de vakantieaanvragen zich op. Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen?

Vervanger VAR komt in zicht

Vervanger VAR komt in zicht

donderdag 04/06/2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een Nota van wijziging ingediend, waarin is opgenomen hoe het nieuwe alternatief voor de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) eruit zal komen te zien. De Belastingdienst streeft ernaar om in oktober ongeveer veertig voorbeeldovereen-komsten te publiceren.

Bijtellings % hybride auto’s op de schop?

donderdag 04/06/2015

De huidige vijf bijtellingstarieven voor het privégebruik van de auto van de zaak moeten vervangen worden door nog slechts twee tarieven. Alleen volledig elektrische auto’s zouden onder het lage tarief van 7% moeten vallen. De overige voertuigen betalen dan het hoge tarief van 20%. Verschillende belangenorganisaties hebben dit als voorstel ingediend bij staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Vanaf 1 juli 2015 houden aan scholingsplicht

Vanaf 1 juli 2015 houden aan scholingsplicht

donderdag 28/05/2015

Vanaf 1 juli 2015 bent u, volgens de Wet werk en zekerheid (WWZ), als werkgever verplicht uw werknemers in staat te stellen om scholing te volgen. Deze scholing dient noodzakelijk te zijn voor de uitoefening van de functie.

Digitaal doorgeven rekeningnummer belastingteruggave

Digitaal doorgeven rekeningnummer belastingteruggave

vrijdag 22/05/2015

Indien u zelf uw rekeningnummer voor (zakelijke) belastingen wilt wijzigen bij de Belastingdienst, dan kan dit voortaan digitaal.

Toch aansprakelijk voor BTW na verbreken fiscale eenheid

donderdag 21/05/2015

Na het verbreken van de fiscale eenheid BTW kunt u nog steeds aansprakelijk zijn voor de BTW-schulden van die fiscale eenheid. U bent echter niet aansprakelijk voor de boete, heffingsrente, invorderingskosten en invorderingsrente, omdat u geen schuld heeft aan het ontstaan van de belastingschulden.

Netto vakantiegeld valt mogelijk lager uit

Netto vakantiegeld valt mogelijk lager uit

vrijdag 15/05/2015

De Belastingdienst heeft laten weten dat mensen die dit jaar vakantiegeld, maar ook bijvoorbeeld een bonus of een 13e maand (hierna bijzondere beloningen genoemd) in 1 keer uitbetaald krijgen, er rekening mee moeten houden dat dit bedrag misschien lager is dan ze gewend zijn uit voorgaande jaren.

Mogelijke registratieplicht aandeelhouders

vrijdag 15/05/2015

Het Europees Parlement gaat binnenkort stemmen over het aannemen van een nieuwe richtlijn, waarin het registreren van de aandeelhouders in een openbaar register verplicht wordt gesteld. In het verlengde daarvan wordt in Nederland gewerkt aan een centraal aandeelhoudersregister.

Themapagina Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bijgewerkt

Themapagina Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bijgewerkt

donderdag 07/05/2015

Onze thema pagina Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is bijgewerkt met de presentatie van 23 april door Kamerbeek Advocaten.

Erfgenamen de klos bij schenken aan onbekende

woensdag 06/05/2015

Er kan volgens de rechter sprake zijn van een belaste schenking (vrij van recht) als de verkrijger onbekend is. Bij het overlijden van de schenker moeten de erfgenamen dan voor de schenkbelasting opdraaien.

Rittenadministratie nodig na overstap naar elektrische auto

Rittenadministratie nodig na overstap naar elektrische auto

woensdag 06/05/2015

Indien u gedurende het kalenderjaar op een elektrische auto bent overgestapt en u wilt voor beide auto’s geen bijtelling dan dient u het gehele kalenderjaar een kilometeradministratie bij te houden.

Gebruik kinderopvangtoeslag blijft ongeveer constant

donderdag 30/04/2015

Het aantal ouders dat gebruik maakt van kinderopvangtoeslag blijft ongeveer constant. Wel maakten ouders met een inkomen tot 1,5 keer modaal in 2014 15 procent minder gebruik van kinderopvangtoeslag. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2015

donderdag 30/04/2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2015.

Google plaatst niet-mobiele websites lager

vrijdag 24/04/2015

Google is deze week begonnen met de uitrol van een nieuw algoritme op zijn mobiele zoekmachine. Websites die geschikt zijn voor kleine schermen, verschijnen hoger in de zoekresultaten; websites die dat niet zijn, worden voortaan lager geplaatst.

Internet op thuiswerkplek kan onder WKR

Internet op thuiswerkplek kan onder WKR

vrijdag 24/04/2015

Werknemers kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding voor een internetaansluiting op de thuiswerkplek. Dit is mogelijk via de gerichte vrijstelling van het noodzakelijkheidscriterium.

Zekerheid vooraf voor opdrachtgevers en zzp’ers

vrijdag 24/04/2015

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht.

Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

donderdag 16/04/2015

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Quotumwet) op 31 maart 2015 aangenomen. Hierdoor treedt er vanaf 2017 een quotum in werking, als werkgevers en de overheid nog onvoldoende banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten op basis van de banenafspraak.

Als hobby een bron van inkomen wordt...

donderdag 16/04/2015

Begint uw hobby zo langzaam aan uit de hand te lopen? Dan zou het zomaar kunnen dat u dit moet gaan opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt er dan verplichtingen bij, maar ook voordelen.

Akkoord voor versnelde verhoging AOW-leeftijd

Akkoord voor versnelde verhoging AOW-leeftijd

donderdag 09/04/2015

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Door dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog dan het huidige plan. Hierdoor komt de AOW-leeftijd uit op 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Verder wordt de overbruggingsregeling verlengd en verruimd.

Pensioenaftopping opnemen in arbeidsvoorwaarden

donderdag 09/04/2015

De fiscale aftopping van de bedrijfspensioenregeling tot 100.000 euro moet op korte termijn ook in de arbeidsvoorwaarden opgenomen worden. De voorlopige dekking die de meeste verzekeraars verleend hebben, is namelijk reeds per 1 april 2015 beëindigd.

Foto’s KLPD ook voor bewijslast fiscus

Foto’s KLPD ook voor bewijslast fiscus

donderdag 09/04/2015

Camerabeelden van de KLPD mogen voor het controleren van een rittenadministratie gebruikt worden, zo blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Pensioenontslagbeding

vrijdag 03/04/2015

In veel arbeidsovereenkomsten is een pensioenontslagbeding opgenomen. Gezien de wijzigingen in het ontslagrecht op grond van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 valt het te betwijfelen of het pensioenontslagbeding nog gewenst is.

Ander standpunt fiscus over feestje in de WKR

Ander standpunt fiscus over feestje in de WKR

vrijdag 03/04/2015

De fiscale behandeling van bedrijfsuitjes in de werkkostenregeling is de laatste tijd een hot item. Recent heeft de Belastingdienst op vragen naar aanleiding van een webinar van de Belastingdienst zelf, aangegeven toch een ander standpunt te hebben over het bedrijfsfeest na een studiedag. Het consumptieve karakter overheerst bij een bedrijfsfeest en dus zijn de kosten dan loon voor uw werknemers.

Wet aanpak schijnconstructies aangenomen

vrijdag 03/04/2015

De Wet aanpak schijnconstructies is onlangs door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Wel moet de Eerste Kamer zich eerst nog over de wet buigen. Deze Wet dient er toe de rechten van werknemers beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers tegen te gaan. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een aantal strenge maatregelen nemen in zijn strijd tegen frauderende ondernemingen.

Lage btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen vervalt per 1 juli

Lage btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen vervalt per 1 juli

vrijdag 03/04/2015

Per 1 juli 2015 vervalt het lage btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Mensen die nog willen profiteren van het lage tarief van 6% moeten ervoor zorgen dat de werkzaamheden vóór 1 juli zijn afgerond. Het lage btw-tarief blijft wel van toepassing voor het schilderen, stukadoren en isoleren van de woning.

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex uitgesteld

vrijdag 03/04/2015

Standaard is iedere werkgever verplicht verzekerd voor de Werkhervattingskas (Whk) via UWV. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie wordt de premie, die u via  de afdracht werknemersverzekeringen moet betalen, vastgesteld. Grote werkgevers betalen een individuele premie, kleine werkgevers een sectorpremie en middelgrote werkgevers moeten een combinatie van deze twee afdragen. Sinds 1 januari 2014 betaalt elke werkgever drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas:

Zit je op school en heb je een bijbaan? Mogelijk geld terug van de Belastingdienst.

Zit je op school en heb je een bijbaan? Mogelijk geld terug van de Belastingdienst.

donderdag 26/03/2015

Zit je nog op school en had je in 2014 een vakantiebaan of (bij)baan? Dan kan het zijn dat de werkgever belasting in heeft gehouden op je loon. Mocht de ingehouden belasting meer zijn dan je verschuldigd bent dan kun je teveel ingehouden belasting via de Belastingdienst terugkrijgen.

Overgangsregeling transitievergoeding seizoensarbeiders

donderdag 26/03/2015

Er komt een overgangsregeling met betrekking tot de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie- en tuinbouwsector niet meer opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan.

Aanpassen voorlopige aanslag voorkomt rente

Aanpassen voorlopige aanslag voorkomt rente

donderdag 19/03/2015

Als de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd betaald wordt, kunt u te maken krijgen met belastingrente. Deze belastingrente kan voorkomen worden door tijdig een aanvullende voorlopige aanslag aan te vragen.

Voor 1 april BTW suppletie 2014 indienen

donderdag 19/03/2015

Bent u er achter gekomen dat u in 2014 te weinig of te veel BTW heeft afgedragen? Corrigeer dit dan voor 1 april 2015 met een suppletieaangifte omzetbelasting. Als u de BTW binnen drie maanden na afloop van het jaar waarin u BTW moet betalen herstelt, betaalt u namelijk geen belastingrente.

Presentatie arbeidswetgeving 23 april 2015

Presentatie arbeidswetgeving 23 april 2015

dinsdag 17/03/2015

De Wet Werk en Zekerheid is in werking getreden, hierdoor gaan de regels rondom flexcontracten en ontslag per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 ingrijpend wijzigen. Anticipeer nu al op deze nieuwe regelgeving en schrijf u in voor een uniek middagseminar.

Scheiden, leuker kunnen we het niet maken

Scheiden, leuker kunnen we het niet maken

donderdag 12/03/2015

Welke praktische zaken spelen bij een echtscheiding en wat voor invloed heeft een scheiding op uw belastingen? De Belastingdienst heeft een aparte website geïntroduceerd, waar specifieke informatie over dit onderwerp te vinden is.

Aankomende subsidie voor sportcomplexen

donderdag 12/03/2015

Op 1 januari 2016 gaat de subsidiekraan open voor sportverenigingen die hun kantines of sportcomplex willen verduurzamen. De subsidie is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer, echter de exacte uitwerking van de regeling is nog niet duidelijk.

NBA heeft opnieuw koninklijk predicaat

NBA heeft opnieuw koninklijk predicaat

donderdag 12/03/2015

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants mag zich vanaf nu ‘Koninklijke NBA’ noemen. De NBA heeft het recht gekregen tot het voeren van het predicaat Koninklijk. De officiële naam van de beroepsorganisatie wordt daarmee ‘Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants’.

Besluit inbreng in bv vóór 31 maart doorgeven

donderdag 12/03/2015

Overweegt u of u uw activiteiten in een bv wilt voortzetten in plaats van in een eenmanszaak of vof dan heeft u voor een ruisende inbreng nog tot 31 maart 2015 de tijd om een intentieverklaring op te stellen en te registreren bij de fiscus. Voldoet u hieraan dan mag u doen alsof u de bv al per 1 januari 2015 bent gestart.

Bepaalde thema’s krijgen extra aandacht fiscus

Bepaalde thema’s krijgen extra aandacht fiscus

donderdag 05/03/2015

Bij de controle van uw aangifte inkomstenbelasting van 2014 zal de Belastingdienst bepaalde onderwerpen meer aandacht geven. Zo zal de post ‘levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar’ extra aandacht krijgen bij de controle van de aangifte.

G-rekening blijft bestaan

donderdag 05/03/2015

Inleners- en ketenaansprakelijkheid is te voorkomen door op een geblokkeerde rekening (g-rekening) te betalen. Het depotstelsel moest het systeem van g-rekening vervangen, maar het ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat het depotstelsel definitief van tafel is.

Wederom fout in aangifteprogramma fiscus

Wederom fout in aangifteprogramma fiscus

woensdag 04/03/2015

Voor de tweede keer is een fout geconstateerd in het gloednieuwe online aangifteprogramma van de Belastingdienst over 2014. Oudere werknemers krijgen door  een fout in het programma ten onrechte geen fiscaal voordeel toegekend.

Aangifte inkomstenbelasting 2014: mis geen aftrekposten

vrijdag 27/02/2015

Vanaf 1 maart staat de vooraf ingevulde belastingaangifte 2014 voor je klaar. Tijd om uw administratie weer op orde te brengen en uw aangifte in te vullen. Waar moest je ook alweer op letten? Welke aftrekposten kun je dit jaar inzetten?

Versoepeling regels bedrijfsuitjes in de werkkostenregeling

Versoepeling regels bedrijfsuitjes in de werkkostenregeling

donderdag 26/02/2015

Zo het er naar uitziet gaat de belastingdienst de regels voor bedrijfsuitjes en personeelsfeestjes versoepelen. Bij een evenement in het kader van de dienstbetrekking, gaat er een gerichte vrijstelling voor de reis- en tijdelijke verblijfskosten gelden. Hierdoor gaan de reiskosten van en naar het uitje evenals een overnachting niet van de vrije ruimte af. Ook eten en drankjes hoeven niet ten laste van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom gebracht te worden.

Premiekorting straks ook voor kleine werkgevers

donderdag 26/02/2015

De premiekortingsregeling voor de werkgever die een werkloze jongere, een oudere of een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt kan in voorkomende situaties oplopen tot een premiekorting van 7.000 per jaar per in aanmerking komende werknemer. Die premiekorting wordt verrekend als korting op verschuldigde premie in de aangifte loonheffingen.  Kleine werkgevers kunnen daardoor niet altijd optimaal profiteren omdat het bedrag van de premiekorting niet meer kan zijn dan de premies werknemersverzekeringen die de werkgever betaalt.

Boetes rittenadministratie

Boetes rittenadministratie

donderdag 19/02/2015

Als blijkt dat de “verklaring geen privégebruik auto” onterecht is aangevraagd en afgegeven, kan de Belastingdienst een forse boete opleggen. De boete wegens het onterecht achterwege laten van de bijtelling of een onvolledige en/of onjuiste rittenadministratie kan in het meest ernstige geval oplopen tot 100%.

Nieuwe regelgeving verkeersboetes buitenland

donderdag 19/02/2015

In het verleden wilde het wel eens voorkomen dat een in het buitenland gemaakte verkeersovertreding zonder gevolgen bleef. Omdat de overheid van het betreffende land geen werk maakte van het innen van dergelijke boetes vanwege de moeite om de adresgegevens te achterhalen van de overtreder.

Hebt u in 2014 een schenking ontvangen? Doe voor 1 maart 2015 aangifte!

Hebt u in 2014 een schenking ontvangen? Doe voor 1 maart 2015 aangifte!

vrijdag 13/02/2015

Hebt u in 2014 een schenking ontvangen, dan moet u mogelijk aangifte schenkbelasting doen. De aangifte over 2014 moet uiterlijk 1 maart 2015 worden ingediend.

S&O-uren melden voor 1 april 2015

donderdag 12/02/2015

Als uw onderneming in 2014 een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft gekregen zodat u de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen, moet u vóór 1 april 2015 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als u dit niet doet, krijgt u een boete.

Horeca en allergenendeclaratie

Horeca en allergenendeclaratie

donderdag 12/02/2015

Als een gast een allergische reactie krijgt in een horecabedrijf, kan een ondernemer aansprakelijk worden gesteld wanneer de ondernemer  geen goed allergenenbeleid heeft gevoerd. Tevens ben je mogelijk niet meer verzekerd bij eventuele letselschade of aansprakelijkheidsstelling.

Frauduleuze beleggingsaanbieders

donderdag 05/02/2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft nieuwe aanbieders toegevoegd aan de waarschuwingslijst van frauduleuze personen en organisaties die potentiële beleggers waardeloze- en/of nepaandelen proberen te verkopen (boiler rooms). Boiler rooms brengen hun ‘slachtoffers’ het hoofd op hol met overtuigende verkooppraatjes dat er grote winsten zijn te behalen.

Modernisering verlof en arbeidstijden

Modernisering verlof en arbeidstijden

donderdag 05/02/2015

Op 24 december 2014 is de aanpassing van de Wet arbeid en zorg, betreffende de  modernisering van de regelingen verlof en arbeidstijden (in werking getreden op 1 januari 2015), gepubliceerd.

Terugkeer uit de BV?

donderdag 05/02/2015

Veel ondernemingen worden in een BV-vorm gevoerd. Door achterblijvende resultaten is de BV mogelijk niet langer de gewenste vorm. Over uw salaris bent u belasting verschuldigd, met het verlies van de vennootschap kunt u daarentegen niets. Mogelijk is een terugkeer naar een eenmanszaak interessant.

Voorlopige aanslag 2015

Voorlopige aanslag 2015

donderdag 29/01/2015

Sommigen van u zullen het al gemerkt hebben, maar de belastingdienst gaat sneller een voorlopige aanslag inkomstenbelasting opleggen. Ongeveer 2 miljoen mensen zullen in 2015 een te betalen voorlopige aanslag ontvangen waar dat er in 2014 nog ongeveer 1,5 miljoen waren. Voor behoorlijk wat mensen is het dus nieuw dat ze deze voorlopige aanslag ontvangen.

Aanpassing gebruikelijk loon-regeling DGA

donderdag 29/01/2015

Het loon van DGA’s wordt door de fiscus getoetst aan het zogenaamde gebruikelijk loon-begrip. Hier wordt allereerst gekeken naar de ondergrens van 44.000 euro per jaar, eventueel gerelateerd aan de omvang van de dienstbetrekking en beschikbare middelen in de onderneming. Daarnaast werd tot en met 2014 gesteld dat het salaris niet minder mocht zijn dan het loon van de meest verdienende werknemer van de (verbonden) onderneming en tevens minimaal 70% moest bedragen van het loon bij soortgelijke werkzaamheden in dienstbetrekking.

Bij nieuwe werknemers identiteit vaststellen

Bij nieuwe werknemers identiteit vaststellen

donderdag 29/01/2015

Om illegale te werkstelling van vreemdelingen te voorkomen zijn werkgevers verplicht om de identiteit van nieuwe arbeidskrachten vast te stellen. Om fraude met premies en belastingen tegen te gaan moet dit zowel bij  binnen- als buitenlandse arbeidskrachten gebeuren.

Normbedragen in de WKR

donderdag 29/01/2015

Onder de werkkostenregeling moet u voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen rekening houden met een normbedrag. Blijft de vergoeding of verstrekking onder dit bedrag dan is het onbelast. Onder de WKR is net als in de oude regeling nog sprake van bepaalde normbedragen voor bijvoorbeeld zakelijke kilometers en maaltijden.

Peeters Belastingadviseurs gaat verder met Van Luxemborg & De Kok B.V.

donderdag 22/01/2015

Pieter Peeters heeft besloten om per 1 januari 2015 Peeters Belastingadviseurs onder te brengen bij Van Luxemborg & De Kok . Voor de opvolging door Van Luxemborg & De Kok is gekozen omdat beide partijen werken volgens dezelfde principes: kwaliteit en service leveren met een persoonlijke benadering. Hierdoor kan de goede dienstverlening voor haar klanten gewaarborgd blijven.

Witte en groene tijdvaktabellen 2015 online

Witte en groene tijdvaktabellen 2015 online

donderdag 22/01/2015

De witte en groene tabellen voor 2015 zijn onlangs door de Belastingdienst gepubliceerd. Deze tabellen zijn nodig om een beloning apart uit te rekenen. In 2015 hebben de tabellen voor bijzondere beloningen een nieuwe kolom te weten: het verrekeningspercentage loonheffingskorting.

Aangifte inkomstenbelasting pas vanaf 1 maart

donderdag 15/01/2015

Vanaf 1 maart 2015 kan de aangifte inkomstenbelasting 2014 worden ingediend. De Belastingdienst laat weten dat de aangifte nog niet gedaan kan worden in januari of februari. U moet wachten tot de vooraf ingevulde aangifte per 1 maart beschikbaar is.

De belangrijkste wijzigingen voor de woning vanaf 1 januari 2015

De belangrijkste wijzigingen voor de woning vanaf 1 januari 2015

donderdag 08/01/2015

De rente over de financiering van restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn ontstaan, is tot maximaal 15 jaar voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Dat was 10 jaar. Deze restschulden tellen niet mee in de berekening van de Loan to Value ratio (LTV).

Geen sprake van dubbele bestraffing MRB

donderdag 08/01/2015

Voor het rijden op de openbare weg met een auto uit de bedrijfsvoorraad zonder handelaarskenteken staat een naheffing van 12 maanden voorafgaand aan de constatering plus een boete. Volgens Hof Den Bosch zou er sprake zijn van dubbele bestraffing, echter de Hoge Raad is een andere mening toegedaan.

Loonstrookje 2015: nettoloon zegt minder, let op compensatie bij belastingaangifte

Loonstrookje 2015: nettoloon zegt minder, let op compensatie bij belastingaangifte

donderdag 08/01/2015

Wat gebeurt er met de loonstrookjes in 2015? Optisch gezien gaan veel werknemers er in januari op vooruit. Maar de invloed van nieuwe fiscale regelingen zorgt ervoor dat het maandelijkse loonstrookje niet alles zegt.

Blijven profiteren van de elektrische auto

donderdag 08/01/2015

Heeft u een elektrische of semi-elektrische auto van de zaak, dan betaalt u minder bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting en minder motorrijtuigenbelasting.

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst aangepast

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst aangepast

donderdag 08/01/2015

Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2015 is gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het bewust onjuist aanleveren van gegevens aan de belastingdienst voor toeslagen en voorlopige aanslagen inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting en op onjuiste kilometer administraties.

Nieuw klachtenloket rentederivaten

donderdag 08/01/2015

Kleine ondernemers uit het MKB die in het verleden rentederivaten (bijvoorbeeld renteswaps) hebben gekocht bij hun bank, kunnen vanaf 26 januari met hun klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit klachtenloket is tijdelijk en sluit eind 2016. Als de minister van Financiën de reglementen goedkeurt, is het nieuwe klachtenloket een feit.

Vervanger VAR (BGL) laat langer op zich wachten

Vervanger VAR (BGL) laat langer op zich wachten

dinsdag 30/12/2014

De bedoeling is dat in 2015 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen wordt door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Meer hierover kon u lezen in ons artikel van 2 oktober 2014 (VAR wordt BGL).

Particulieren kunnen vanaf 1 januari 2015 online woning kopen

dinsdag 30/12/2014

Particulieren hebben vanaf 1 januari 2015 de mogelijkheid bij de gedwongen verkoop van een huis een bod te doen via internet. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht en krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden, om onder gunstige condities een huis te kopen.

Vraag WBSO en RDA subsidie aan voor 31 december 2014

Vraag WBSO en RDA subsidie aan voor 31 december 2014

dinsdag 23/12/2014

Nederlandse bedrijven die ook in 2015 gebruik willen maken van de fiscale voordelen van de WBSO en RDA voor hun R&D-projecten, moeten snel zijn. Bedrijven kunnen nog tot en met 31 december 2014 een aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die starten op 1 februari 2015 of later in het jaar. Zelfstandigen kunnen nog tot en met 31 december 2014 een aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die beginnen op 1 januari 2015.

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

maandag 22/12/2014

Wij danken alle relaties voor het in ons gestelde vertrouwen in 2014 en wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Nieuwe themapagina: Belastingtips 2015

maandag 22/12/2014
Neptelefoontjes belastingdienst

Neptelefoontjes belastingdienst

woensdag 17/12/2014

Bij de belastingdienst komen meldingen binnen van neptelefoontjes aan burgers en bedrijven. Daarin wordt geëist dat er een belastingschuld wordt betaald. U herkent een neptelefoontje als de beller afwijkt van de regels die de belastingdienst aanhoudt.

Rente rekening courant B.V.

woensdag 17/12/2014

Wanneer de B.V. geen rente in rekening brengt over de rekening courant vordering die zij heeft op de directeur grootaandeelhouder (DGA) dan kan de belastingdienst de niet betaalde rente kwalificeren en belasten als een verkapte dividenduitkering op basis van een rentepercentage van 4%. Dat is bevestigd door de rechtbank Gelderland nadat de DGA naar de rechter was gestapt.

Meer tijd voor indienen aangifte inkomstenbelasting 2014

Meer tijd voor indienen aangifte inkomstenbelasting 2014

donderdag 11/12/2014

Net als in andere jaren bent u verplicht om over 2014 aangifte inkomstenbelasting te doen als u hiervoor uitgenodigd wordt door belastingdienst ( middels de aangiftebrief ). Een groot verschil met andere jaren is echter, dat u komend jaar een maand langer de tijd hebt om de aangifte in te dienen.

Heffingskortingen 2015

donderdag 11/12/2014

In 2015 zullen er een flink aantal veranderingen gaan plaatsvinden in de zogenaamde “heffingskortingen”. Een aantal heffingskortingen zal komen te vervallen, terwijl andere kortingen aangepast zullen gaan worden.

Qredits lanceert zakelijk hypothecair krediet voor mkb

Qredits lanceert zakelijk hypothecair krediet voor mkb

dinsdag 02/12/2014

Voor ondernemers is het vanaf begin december mogelijk om bij Qredits een hypothecair krediet aan te vragen tot 250.000 euro. Het hypothecair krediet wordt verstrekt voor de financiering van de aankoop van zakelijk onroerend goed.

Voorkom hoge kosten voor onnodige registratie btw-nummer

dinsdag 02/12/2014

Veel ondernemers krijgen de laatste tijd een aanbod om hun btw-nummer te laten registreren op Europees niveau (EU-VAT Registration) tegen hoge kosten die soms oplopen tot meer dan 700 euro. Een dergelijke registratie is onnodig.

Fiets van de zaak, dit jaar nog fiscaal extra aantrekkelijk

Fiets van de zaak, dit jaar nog fiscaal extra aantrekkelijk

maandag 01/12/2014

De aanschaf van een fiets tot een bedrag van 749 euro (inclusief btw) wordt niet belast als de fiets voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht gesteld voor bedrijven, aangezien de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers daardoor aan banden worden gelegd. Als u een fiets nog belastingvrij wilt verstrekken hou er dan wel rekening mee dat de fiets in 2014 geleverd moet zijn.

Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen

donderdag 27/11/2014

Als u kinderen heeft die jonger dan 21 jaar zijn welke niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dan mag u op dit moment vaste bedragen voor uitgaven voor levensonderhoud van deze kinderen in de belastingaangifte aftrekken. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze forfaitaire aftrek afgeschaft.

WBSO en RDA in 2015

WBSO en RDA in 2015

donderdag 20/11/2014

Via de fiscale regeling WBSO en RDA stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.NL) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Grens premiekorting van 50 naar 56 jaar

donderdag 20/11/2014

Bij indiensttreding van een oudere uitkeringsgerechtigde, kunt u gedurende drie jaar een premiekorting (mobiliteitsbonus)  toepassen. De korting bedraagt maximaal 7.000 euro per werknemer per jaar. Deze korting wordt op de premies werknemersverzekeringen die uw onderneming moet betalen in mindering gebracht.

Veranderingen voor pensioenregelingen

Veranderingen voor pensioenregelingen

donderdag 20/11/2014

In 2014 is de maximale pensioenopbouw (fiscaal) beperkt in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd (richtleeftijd). Dit kan gevolgen hebben gehad voor de pensioenregeling van uw werknemers. Per 1 januari 2015 komen daar een aantal maatregelen bij.

Wijzigingen AOW’ers en dienstbetrekking

donderdag 20/11/2014

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het per 1 juli 2015 mogelijk om zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter werknemers bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd te ontslaan, ook al is dat niet reeds op voorhand in de arbeidsovereenkomst of CAO vastgelegd.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ): Ingangsdatum 01-01-2015

donderdag 20/11/2014

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Wat deze wet betekent voor u als werkgever en ondernemer zal hieronder worden beschreven. Middels deze themapagina zullen de belangrijkste en meest voorkomende artikelen nader worden uiteengezet en toegelicht.

Nieuwe minimumlonen per 1 januari 2015

Nieuwe minimumlonen per 1 januari 2015

donderdag 13/11/2014

Per 1 januari en 1 juli wordt steeds het wettelijk minimumloon bijgesteld. De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn onlangs bekendgemaakt.

Crisisheffing definitief afgeschaft

donderdag 13/11/2014

De pseudo-eindheffing hoge lonen, beter bekend als crisisheffing, komt definitief niet terug in 2015. De heffing werd eenmalig ingevoerd voor 2013 maar kwam toch nog een keer terug in 2014. De maatregel staat definitief niet in het Belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

Aanpassing bijtelling en wijziging BPM en MRB

Aanpassing bijtelling en wijziging BPM en MRB

maandag 10/11/2014

Op 4 november zijn de nieuwe CO2-uitstootgrenzen en bijtellingpercentages voor het privégebruik van de auto van de zaak in het belastingplan 2015 opgenomen. Daarnaast is in het wetsvoorstel een verhoging van de hoogste CO2-tarieven in de BPM opgenomen. Tot slot is een aanpassing van de vrijstelling voor elektrische voertuigen in de MRB voorgesteld. Hoewel het wetsvoorstel is opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 zullen de wijzigingen pas ingaan per 1 januari 2016.

Publicatie jaarrekening 2013 vóór 8 december 2014

donderdag 06/11/2014

Door de invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012, is er een onbedoelde bijwerking ontstaan met betrekking tot de termijn voor de publicatie van de jaarrekening. Enig aandeelhouders die tevens bestuurder zijn, (een belangrijk deel van de DGA’s in het MKB), dienen de jaarrekening 2013 uiterlijk 8 december te deponeren bij het Handelsregister, in plaats van uiterlijk 31 januari 2015. Niet tijdige deponering kan leiden tot bestuursaansprakelijkheid.

Naheffing voor 5 tot 6 miljoen Nederlanders voor het belastingjaar 2014

Naheffing voor 5 tot 6 miljoen Nederlanders voor het belastingjaar 2014

woensdag 05/11/2014

Heel Nederland is vorige week “opgeschrikt” door de bovenstaande kop in alle media. Naar schatting krijgen tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 te maken met een lagere teruggave van belasting of een (hogere) bijbetaling van gemiddeld 150 euro. Dit komt neer op in totaal circa 800 miljoen euro.

Controle op privé gebruik auto wordt scherper

donderdag 23/10/2014

De Belastingdienst heeft een convenant gesloten met de politie over het medegebruik van camera’s met automatische kentekenherkenning, ook wel bekend als anpr-camera’s. Met deze camera’s wil de fiscus onder meer bekijken of er privé gereden wordt met een zakelijke auto en of er wegenbelasting is betaald.

Schenkingsvrijstelling coulant toegepast voor nieuwbouwwoning

Schenkingsvrijstelling coulant toegepast voor nieuwbouwwoning

donderdag 23/10/2014

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.

ZZP'er in de thuiszorg blijft mogelijk

donderdag 16/10/2014

Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheden voor zzp'ers om in de zorg aan de slag te gaan, goed geregeld worden.

Inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Inlenersbeloning voor uitzendkrachten

woensdag 15/10/2014

De bonden en de ABU  zijn onlangs overeengekomen dat vanaf 30 maart 2015 nagenoeg alle uitzendkrachten recht hebben op inlenersbeloning (Equal Pay). Hierdoor hebben uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag recht op dezelfde beloning als de werknemers die rechtsreeks in dienst zijn bij u. 

Doe nu de Horeca- en Bouwscan

donderdag 09/10/2014

Hoe staat uw onderneming er voor ten opzichte van andere ondernemers? Deze scan kijkt zowel naar het verleden maar ook naar de toekomst. Hoe zien uw branchegenoten de kansen en bedreigingen voor komend jaar?

Vergunningvrij bouwen wordt makkelijker

Vergunningvrij bouwen wordt makkelijker

woensdag 08/10/2014

Het wordt voor burgers en bedrijven gemakkelijker aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. Ook wordt het eenvoudiger tot een duur van tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken.

Einde kantonrechtersformule

woensdag 08/10/2014

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is?

Dan betaalt u uw medewerker vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding. Uw medewerker kan deze vergoeding gebruiken voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

VAR wordt BGL

VAR wordt BGL

donderdag 02/10/2014

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat, wanneer alles volgens plan verloopt, in 2015 plaats maken voor de ‘Beschikking geen loonheffing’ (BGL). De Staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel hiervoor inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verdien geld met energie- en milieu-investeringsaftrek

donderdag 02/10/2014

Met de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek kunt u respectievelijk 41,5% en 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving en de kleinschaligheids-investeringsaftrek.

Voorkoming dubbele belastingen

Voorkoming dubbele belastingen

donderdag 02/10/2014

Het ministerie van financiën publiceert vanaf 1 oktober 2014 een keer per kwartaal een overzicht met alle landen waar Nederland een belastingverdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting).

Acquisitiefraude via de telefoon

donderdag 25/09/2014

De meest voorkomende vorm van acquisitiefraude is die via telefonische misleiding. Telefonische acquisitiegesprekken blijken door medewerkers van acquisitiebureaus uiterst geraffineerd te worden gevoerd: op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd de ondernemer een handtekening te ontfutselen of een telefonisch akkoord.

Boffen met ondernemingsvermogen!

Boffen met ondernemingsvermogen!

donderdag 18/09/2014

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen. Uw bedrijfspand in eigen gebruik kwalificeert natúúrlijk als ondernemingsvermogen. Toch?

Hypotheeklening bij eigen BV interessant?

donderdag 11/09/2014

Een bestaande of nieuw op te richten BV kan prima fungeren als bankier. Een hypotheeklening bij je eigen BV kan voor zowel de directeur grootaandeelhouder (DGA) als de BV fiscaal aantrekkelijk zijn.

Tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning wordt niet verlengd

Tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning wordt niet verlengd

donderdag 11/09/2014

De tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning zal niet worden verlengd.

Buitenlandse BTW vóór 1 oktober terugvragen

donderdag 11/09/2014

Indien u BTW heeft betaald in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), mag u deze buitenlandse BTW niet in aftrek brengen in de Nederlandse BTW aangifte. Om de BTW toch terug te krijgen kunt u zich in dat land aanmelden als BTW ondernemer en daar BTW aangifte doen. Het is echter ook mogelijk om de BTW terug te vragen via de Nederlandse Belastingdienst. U moet daarvoor een apart verzoek indienen via een speciale internetsite van de Belastingdienst. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden die hieronder worden toegelicht. Het verzoek moet u in ieder geval vóór 1 oktober bij de fiscus indienen.

De eerste digitale nieuwsbrief is een feit

De eerste digitale nieuwsbrief is een feit

donderdag 04/09/2014

We gaan u vanaf nu minimaal één keer per maand informeren via een digitale versie. We houden u op deze wijze regelmatig op de hoogte van actualiteiten.

Is uw bestelauto geschikt voor privé-gebruik?

Is uw bestelauto geschikt voor privé-gebruik?

maandag 01/09/2014

“Nee!” Is het stellige antwoord van veel ondernemers en werknemers die een bestelauto van de zaak rijden. “Mijn auto ligt immers vol met materialen en is veel te vies om privé te gebruiken. Bovendien staat er een veel geschiktere auto op mijn oprit”.

Uitstel VAR webmodule tot 2015

donderdag 28/08/2014

De huidige methode om een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen, blijft voorlopig bestaan. De VAR webmodule, waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer zelf online hun arbeidsrelatie moeten toetsen, wordt niet eerder ingevoerd dan 2015.

Lage BTW op verbouwing tot 1 juli 2015

Lage BTW op verbouwing tot 1 juli 2015

woensdag 27/08/2014

Het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties wordt met zes maanden verlengd tot 1 juli 2015.

Fiscale compensatie bij Russische boycot

dinsdag 26/08/2014

Bij de invoering van de steunmaatregelen voor bedrijven die door de Russische boycot worden getroffen, geeft de overheid aan dat bedrijven gebruik kunnen maken van belastingfaciliteiten om de liquiditeitspositie te verbeteren. Ook versoepelt de Belastingdienst haar invorderingsbeleid in bepaalde schrijnende situaties.

Bankloket voor erfgenamen geopend

Bankloket voor erfgenamen geopend

maandag 25/08/2014

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in augustus een digitaal loket geopend voor 'slapende tegoeden'.

Parkeergegevens naar Belastingdienst

vrijdag 22/08/2014

De Belastingdienst krijgt steeds meer controlemiddelen om kilometeradministratie van leaserijders te controleren. Naast de gegevens van camera’s naast de weg, verkeersovertredingen en keuringsgegevens, kan zij nu ook gebruik maken van parkeergegevens.

Recht op herziende btw bij leegstand pand

Recht op herziende btw bij leegstand pand

donderdag 14/08/2014

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan inzake een arrest waarbij een ondernemer recht op aftrek btw heeft van het geleverde pand, dat na ingebruikname met vrijgestelde omzetbelasting is verhuurd.

Goedkeurend beleid over verruimde carry-back uitgebreid

donderdag 07/08/2014

Het fiscale beleid met betrekking tot de achterwaartse verliesverrekening is op twee punten uitgebreid. Enerzijds vervalt de beperking van voorwaartse verliesverrekening bij het abusievelijk toepassen van de regeling en anderzijds zijn de mogelijkheden om achteraf een verzoek in te dienen verruimd.

Privégebruik onbelast voor zakelijke deelauto

Privégebruik onbelast voor zakelijke deelauto

donderdag 31/07/2014

Wanneer uw werknemers gebruik maken van een zakelijke auto voor tijdelijk privégebruik, bijvoorbeeld in het weekend, dan kan dit in het vervolg onbelast.

Serviceberichten Aanslag; Wat betekent dit? En wat moet u doen?

donderdag 31/07/2014

Rond deze tijd kunt u een brief van de Belastingdienst ontvangen inzake Serviceberichten Aanslag. Dit is een initiatief van de Belastingdienst om uw intermediair, bijvoorbeeld Van Luxemborg en de Kok B.V., te machtigen uw aanslagen in te zien. Daardoor kan uw intermediair u nog beter van dienst zijn.

Gratis werkkostenscan voor ondernemers

Gratis werkkostenscan voor ondernemers

donderdag 24/07/2014

Ons kantoor heeft een werkkostenscan beschikbaar, gebaseerd op de meest recente aanpassingen en vereenvoudigingen zoals staatssecretaris Wiebes die heeft aangekondigd.

Bent u klaar voor IBAN? U heeft nog tot 1 augustus a.s.!

woensdag 23/07/2014

Bedrijven zijn nog niet altijd klaar voor IBAN. De invoering werd zes maanden uitgesteld, maar 1 augustus 2014 is het zover. Iedereen stapt dan over op het 18 tekens lange Europese IBAN-rekeningnummer. Voor ondernemers is het van belang dat zij op tijd hun administratie en betaalorganisatie hebben aangepast.

Premiekorting jongeren nog onbekend?

Premiekorting jongeren nog onbekend?

woensdag 23/07/2014

Er wordt dus nog maar weinig gebruikgemaakt van de premiekorting die het kabinet heeft ingesteld om werkloze jongeren sneller aan een baan te helpen.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

woensdag 23/07/2014

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bereidt wetswijzigingen voor om schijnconstructies te voorkomen en beter te kunnen bestrijden. Met deze wet wil de overheid eerlijke concurrentie tussen ondernemingen en een eerlijke beloning voor werknemers bevorderen.

De VAR vanaf 2015

De VAR vanaf 2015

donderdag 17/07/2014

Het aanvragen van de Verklaring arbeidsrelatie ofwel de VAR-verklaring gaat vanaf 1 januari 2015 behoorlijk veranderen.

ANBI status 2.200 goede doelen ingetrokken

dinsdag 08/07/2014

De Belastingdienst heeft van 2.200 goede doelen de belastingaftrek voor donateurs geschrapt. Uiterlijk 31 december 2013 moesten alle goede doelen meer openheid geven op een eigen website.

Betere groeikansen voor de bedrijven van de toekomst

Betere groeikansen voor de bedrijven van de toekomst

vrijdag 04/07/2014

Het kabinet maakt 50 miljoen euro vrij om innovatieve ondernemers te helpen hun bedrijf succesvol in de markt te zetten. De Regeling Vroegefasefinanciering moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken. De regeling is maandag 30 juni 2014 door minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt.

MijnOverheid.nl

donderdag 03/07/2014

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U ziet hier welke gegevens bij de overheid bekend zijn over u, uw werk, AOW-pensioen, huis, auto en studie. Op MijnOverheid vindt u ook uw persoonlijke Berichtenbox. Hiermee kunt u post van de overheid digitaal ontvangen.

ZZP'ers krijgen een eigen pensioenfonds

ZZP'ers krijgen een eigen pensioenfonds

donderdag 26/06/2014

ZZP'ers kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een nieuw, collectief pensioenfonds. Met de pensioenregeling van dit ZZP Pensioenfonds kunnen zij belastingvrij sparen voor hun oude dag, net als werknemers.1 Juli vervallen wettelijke vakantiedagen

woensdag 25/06/2014

Door de nieuwe vakantiewet welke is ingegaan per 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar van opbouw opnemen. Wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2013 en welke nog niet zijn opgenomen vervallen per 1 juli 2014.

Bijverdiengrenzen voor studenten en scholieren

donderdag 19/06/2014

Indien er deze zomer studenten of scholieren in uw bedrijf aan het werk gaan, zou u ze kunnen wijzen op het maximumbijverdienloon.

Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer

Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer

donderdag 19/06/2014

We informeerden u hier al eerder over, maar nu heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Daarmee is de wet een feit. Bij de behandeling van de wet is wel afgesproken dat een aantal maatregelen die al in zouden gaan per 1 juli 2014, uitgesteld worden naar 1 januari 2015.

Kwijtschelding kan noodzakelijke uitkoop vennoot zijn

vrijdag 13/06/2014

De rechtbank in Zeeland heeft onlangs bepaald dat indien een uitkoop van een vennoot plaatsvindt in het belang van het bedrijf, de daarmee gemoeide kosten in beginsel aftrekbaar zijn. Deze kosten kunnen ook bestaan uit een kwijtschelding van het negatieve kapitaal van de uit te kopen vennoot.

Ook met de dood verdwijnen vakantiedagen niet

Ook met de dood verdwijnen vakantiedagen niet

donderdag 12/06/2014

Vakantiedagen blijven gelden ook na de dood van een werknemer. Nabestaanden hebben het recht de openstaande verlofdagen te gelde te maken.

Vanaf 1 juli eHerkenning voor S&O-aanvraag

donderdag 05/06/2014

Voor het aanvragen van een S&O-verklaring bij RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heb je vanaf 1 juli 2014 eHerkenning nodig. De S&O-verklaring is nodig om de afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) toe te mogen passen.

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

dinsdag 27/05/2014

Per 1 januari en 1 juli wordt steeds het wettelijk minimumloon bijgesteld. De bedragen die gelden voor de tweede helft van 2014 zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant.

Opteren voor belaste verhuur goed vastleggen

maandag 26/05/2014

De verhuur van een onroerende zaak is in principe vrijgesteld van BTW. Onder voorwaarden kun je er echter voor kiezen om de verhuur van een onroerende zaak te belasten met BTW. Het is daarbij wel van belang om de keuze goed vast te leggen. Blijkt achteraf dat je niet aan de voorwaarden voldoet, dan loop je het risico dat je achteraf een naheffingsaanslag ontvangt.

Aandachtspunten bij verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Aandachtspunten bij verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

donderdag 22/05/2014

In 2014 geldt een verruiming van de schenkingsvrijstelling tot 100.000 euro. Het moet gaan om een schenking voor de eigen woning (hoofdverblijf). Bijvoorbeeld voor de aankoop, verbouwing van de woning of voor de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld.Kan ik als erfgenaam een erfenis aanvaarden of weigeren?

donderdag 22/05/2014

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Crisisheffing in 2015 op de schop

Crisisheffing in 2015 op de schop

donderdag 22/05/2014

In 2015 komt de pseudo-eindheffing hoog loon van 16% niet meer terug. Deze pseudo-eindheffing moest in 2013 en 2014 betaalt worden als er in uw B.V. mensen werkzaam waren met een salaris (inclusief bonussen) dat het voorafgaande kalenderjaar hoger was dan 150.000 euro.

Premiekorting jonge werknemers in werking vanaf 1 juli 2014

donderdag 22/05/2014

Indien u in 2014 een jonge werknemer in dienst neemt, die onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding recht had op een WW uitkering of een bijstandsuitkering, kunt u vanaf 1 juli 2014 de premiekorting Jonge werknemers toepassen.

Flexwerkers worden beter beschermd

donderdag 15/05/2014

Op 1 juli 2014 worden een aantal maatregelen uit de wet flexibiliteit en zekerheid van kracht. Er komen een maatregelen die flexwerkers meer rechten geven en voor werkgevers nadelig kunnen uitwerken.

Bijdrage Alpe d’HuZes of Roparun

Bijdrage Alpe d’HuZes of Roparun

donderdag 08/05/2014

Begin juni worden twee grote wervingsacties voor het goede doel gehouden. Alpe d’HuZes om het onderzoek naar kanker te ondersteunen en de Roparun om het leven van kankerpatienten te veraangenamen. Mochten er werknemers meedoen aan een van deze evenementen, dan kunt u als werkgever hen daar fiscaal vriendelijk bij ondersteunen.

Geen btw-aftrek over kosten door bank ingeschakelde adviseur

woensdag 07/05/2014

Een bank die een reddings- en herfinancieringsplan opstelt voor een noodlijdend bedrijf, mag geen btw factureren met betrekking tot deze dienst. De dienst kwalificeert dat als een vorm van kredietbemiddeling en hiervoor geldt geen recht op btw aftrek.

Regels voor ouders die huis hebben overgedragen aan kinderen is aangepast

Regels voor ouders die huis hebben overgedragen aan kinderen is aangepast

dinsdag 06/05/2014

De overheid heeft een overgangsregeling ingesteld voor de heffing van erfbelasting op vruchtgebruik van woningen. De regeling geldt voor situaties waarbij ouders een woning overdragen aan hun kinderen, maar daar zelf tot hun overlijden in blijven wonen.

Betalingstermijnen, incassokosten en wettelijke rente

donderdag 01/05/2014

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Overgangsregeling voor 0% bijtelling tot 1 januari 2018

Overgangsregeling voor 0% bijtelling tot 1 januari 2018

donderdag 24/04/2014

Een belangrijke fiscale stimulans voor zakelijke autorijders is een lagere bijtelling voor het privégebruik bij energiezuinige auto’s . De bijtelling van 0% voor auto’s welke in 2013 op kenteken zijn en een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer hebben, is vervallen per 1 januari 2014.

ZZP’er of verkapt dienstverband?

ZZP’er of verkapt dienstverband?

dinsdag 15/04/2014

De Belastingdienst loopt jaarlijks veel geld mis door schijnzelfstandigheid en wil dat nu hard aan gaan pakken. Veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) profiteren namelijk van fiscale voordelen, maar hebben eigenlijk een verkapt dienstverband. Daar wil de Belastingdienst nu iets aan gaan doen.

Verduidelijking uitstel betaling belastingen

Verduidelijking uitstel betaling belastingen

maandag 14/04/2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft aan wat de voorwaarden zijn voor ondernemers om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Wiebes meldt dat er drie vormen van uitstel van betaling zijn: regulier, bijzonder en kortlopend.

 

Nieuw besluit gepubliceerd over de investeringsaftrek

vrijdag 11/04/2014

Het is een actualisatie van een besluit uit 2009 en het bevat nieuwe versoepelingen. Met name over de aanschaf van milieu vriendelijke auto’s en de vervanging van asbesthoudende daken.

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 17 maart 2014 BLKB 2014/106M, Stcrt. 2014, 8550

Overzicht RVO van financiële, fiscale en duurzame regelingen

donderdag 10/04/2014

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Ook met informatie over hoe u uw nieuwe product of proces kunt beschermen.

In één avond je eigen businessplan met Van Luxemborg & De Kok

In één avond je eigen businessplan met Van Luxemborg & De Kok

donderdag 03/04/2014

Loop je met het plan om een bedrijf te starten, of ben je net gestart?

Kom naar onze workshop Business Model Canvas en breng je businessplan op 1 A4-tje in beeld.

  • Donderdag 1 mei 19.30 – 21.30 uur
  • Locatie: De Cammeleur Dongen
  • Je eigen businessplan op 1 A4
  • Deelname is gratis

Aanmelden via deze link.

Ken je ondernemers die pas gestart zijn of willen starten dan zouden wij het op prijs stellen wanneer je hen ook wijst op deze avond.

Invoering depotservice per 1 juli 2014 uitgesteld

donderdag 27/03/2014

De geplande invoering van het depotstelsel per 1 juli 2014 wordt niet gehaald. Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd de G-rekeningen langer te ondersteunen. Het ministerie neemt het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het depotstelsel.

Lening voor eigen woning in de familiesfeer

Lening voor eigen woning in de familiesfeer

donderdag 20/03/2014

De verschuldigde rente over een hypotheek is aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting wanneer deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De Belastingdienst hanteert in 2013 bij de aangiften inkomstenbelasting weer verschillende service- en controlethema's

donderdag 20/03/2014

Net als vorig jaar heeft de Belastingdienst bij de aangiften inkomstenbelasting verschillende service- en controlethema's. Wat de thema's zijn voor de aangifte inkomstenbelasting 2013 leest u in dit artikel.

Subsidie Duurzame Energieproductie

Subsidie Duurzame Energieproductie

donderdag 13/03/2014

Ook in 2014 kunt u Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) aanvragen bij het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf 3 maart 2014 kunt u in het eLoket uw aanvraag voorbereiden. De subsidie is ter stimulering van windenergie, zonne-energie en bio-energie. Aanvragen kunt u digitaal verzenden zodra de regeling open is. De Subsidieregeling Duurzame Energieproductie is geopend vanaf 1 april 2014.

De Belastingdienst gaat scherp controleren op de VAR wuo

donderdag 13/02/2014

De Belastingdienst gaat kritischer controleren wat voor soort VAR (Verklaring arbeidsrelatie) wordt afgegeven aan de aanvrager hiervan. Mocht de belastingdienst bij een controle constateren dat een verkeerde VAR is afgegeven, dan kan dat vervelende consequenties hebben. Niet alleen de zzp’er, maar ook de opdrachtgever moet steeds de feitelijke situatie voor ogen houden. Wanneer blijkt dat in de arbeidsrelatie eigenlijk sprake is van loondienst kan de opdrachtgever met terugwerkende kracht loonbelasting, bijdrage ZVW en premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn voor iemand die hij als zzp’er met een VAR wuo (winst uit onderneming) dacht in te zetten. De Belastingdienst kijkt namelijk slechts beperkt naar wat op papier is afgesproken, maar beoordeelt ook de feitelijke arbeidsrelatie.

Regeling voor onverwachte schuld uit een erfenis

donderdag 13/02/2014

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn.

Wijzigingen in dagloonvaststelling

donderdag 13/02/2014

Als u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zelf het dagloon gaat berekenen, dan moet u rekening houden met een aantal wijzigingen op het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. De wijzigingen hebben betrekking op het voorkomen van nul-daglonen en wijzigingen rondom uitzendkrachten. De wijzigingen gelden sinds 1 februari 2014 voor alle Ziektewet-dagloonberekeningen.

Een vrijwillige pensioenregeling voor ZZP’ers

donderdag 06/02/2014

Er wordt al jaren over gesproken en er lijkt nu eindelijk vorm gegeven te worden aan een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen gaan het initiatief nemen om de regeling verder vorm te geven. Het belangrijkste kenmerk van deze pensioenregeling is vrijwilligheid.

(Tijdelijke) betalingsonmacht melden bij belastingdienst of pensioenfonds

(Tijdelijke) betalingsonmacht melden bij belastingdienst of pensioenfonds

donderdag 06/02/2014

Als uw B.V. de belastingen en premies niet kan betalen, moet u dit schriftelijk melden bij de ontvanger van de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds. U loopt anders het risico als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden voor de openstaande schuld. 

Geen Aangiftebrief omzetbelasting meer

donderdag 30/01/2014

Zoals we in oktober ook al hebben gemeld, stuurt de belastingdienst vanaf 1 januari 2014 niet meer voor ieder tijdvak een aangifte met acceptgiro. Een ondernemer moet  voortaan zelf de inleverdatum in de gaten houden en zorgen dat bij een te betalen bedrag  op tijd wordt betaald

Giften aan verenigingen makkelijker aftrekbaar

donderdag 30/01/2014

Bij giften wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften moeten zijn gedaan aan een 'algemeen nut beogende instelling', of aan een 'steunstichting sociaal belang behartigende instelling'. De giften zijn slechts aftrekbaar tussen de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Slim investeren met energiebespaarlening

Slim investeren met energiebespaarlening

donderdag 23/01/2014

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen. Vanaf 21 januari is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel.

Overheid 24 uur per dag bereikbaar voor ondernemers

donderdag 23/01/2014

Door de website ondernemersplein.nl is het voor ondernemers vanaf  20 januari 2014 nu 24 uur per dag mogelijk toegang te verkrijgen tot alle relevante informatie, transacties en diensten van de hele overheid.

Meer tijd voor overgang SEPA

donderdag 16/01/2014

Bedrijven in het eurogebied krijgen een halfjaar langer de tijd om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA. Dat heeft Europees commissaris Michel Barnier laten weten. Formeel gezien blijft de huidige deadline van 1 februari staan, maar er komt een extra overgangsperiode van 6 maanden waarin toch nog betalingen kunnen worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen.

Regels voor toepassen van 6 procent tarief bij isolatiewerkzaamheden aan woningen gewijzigd

maandag 13/01/2014

De regels voor het toepassen van het 6%-tarief bij isolatiewerkzaamheden aan woningen zijn per 1 januari 2014 gewijzigd. Daarnaast is de toepassing van het 6%-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 januari 2015.

Fiscaal voordeel bij duurzaam ondernemen

Fiscaal voordeel bij duurzaam ondernemen

maandag 13/01/2014

De milieulijst 2014 met 310 duurzame maatregelen is eind 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. Bedrijven die investeren in deze technieken kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

De NieuweWetten-app

De NieuweWetten-app

maandag 13/01/2014

Als ondernemer weten wat er voor u verandert? U kunt nu op uw mobiele apparaat de NieuweWetten-app installeren van Antwoord voor bedrijven. Deze gratis app attendeert u op wetswijzigingen en nieuwe regels. Belastingzaken, personeel of verkoop? U kiest zelf de onderwerpen die voor u relevant zijn. De app geeft u een melding op maat.

De dienstverlening van de nieuwe Kamer van Koophandel

maandag 13/01/2014

De nieuwe Kamer van Koophandel moderniseert haar dienstverlening. De KvK blijft registreren, informeren en ondersteunen maar geeft daar vanaf 2014 een andere invulling aan. Het bestaande aanbod van producten en diensten wordt nog beter afgestemd op de behoeften van ondernemers.

De beste wensen

De beste wensen

woensdag 01/01/2014

Janssen Accountants wenst iedereen een voorspoedig en ondernemend 2014 toe!

Eenmalige teruggaaf basispremie WAO WIA 2013 voor werkgever

dinsdag 24/12/2013

In het belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit betekent dat een werkgever een eenmalige teruggaaf krijgt van 28,82% van de basispremie WAO/WIA die deze per de peildatum 30 september 2013 heeft aangegeven over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013.

Belastingplan 2014 en overige fiscale maatregelen 2014.

dinsdag 24/12/2013

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, de Wet aanpak fraude en fiscaliteit en de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

Jaaraangifte btw en kleine ondernemersregeling

Jaaraangifte btw en kleine ondernemersregeling

donderdag 12/12/2013

Met ingang van 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de jaaraangifte BTW.

Wanneer u tot 1.883 euro op jaarbasis aan omzetbelasting moet afdragen, komt u in aanmerking voor een korting op de omzetbelasting. Uw onderneming dient dan wel aan de administratieve verplichtingen te voldoen om de regeling te mogen toepassen.

Toeslagen en belastingteruggaven op een bankrekeningnummer

donderdag 12/12/2013

Per 1 december 2013 mag de Belastingdienst alleen nog maar bankrekeningnummers accepteren die op naam staan van degenen die recht hebben op uitbetaling van Toeslagen en belastingteruggaven. Dit is een belangrijke maatregel in het antifraudebeleid van de Belastingdienst waardoor fraudeurs niet langer misbruik kunnen maken door bankrekeningnummers te wijzigen in een eigen nummer. Dit werkt veel efficiënter, voorkomt foutieve betaling en het geld komt terecht bij de rechtmatige ontvanger.

Eindejaarstips voor de ondernemer

Eindejaarstips voor de ondernemer

donderdag 12/12/2013

Geschenkenregeling, over op IBAN, dividenduitkering, wettelijke rente belastingdienst.

Bewaartermijn en bewaarvorm van administratie

donderdag 12/12/2013

De meeste administraties moeten tenminste 7 jaar bewaard worden. Zorg ervoor dat je bepaalde papieren niet te vroeg weggooit, verkeerd of juist te lang bewaart. Hieronder staat een overzicht van de bewaartermijn en bewaarvorm van alle onderdelen van de administratie.

Aangifte bijtelling privégebruik auto

donderdag 05/12/2013

Zoals ieder jaar dient u bij de laatste btw-aangifte van het boekjaar ( 4e kwartaal / december ) de bijtelling voor het privégebruik van de auto aan te geven.

Minimumloon eerste helft 2014

donderdag 28/11/2013

Per 1 januari 2014 wijzigen de wettelijk minimum lonen met 0,53% ten opzichte van het huidige wettelijk minimum. Aan werknemers vanaf 23 jaar dient vanaf dat moment ten minste 1.485,65 euro per maand bruto loon betaald te worden bij een fulltime werkweek. Dit minimum geldt tot en met 30 juni 2014.

Veranderingen toeslagen in 2014

Veranderingen toeslagen in 2014

donderdag 28/11/2013

Veranderingen Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag, Kindgebonden budget en Huurtoeslag 2014

Wijziging motorrijtuigenbelasting voor oldtimers

Wijziging motorrijtuigenbelasting voor oldtimers

donderdag 21/11/2013

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.

Fiscale maatregelen 2014 zeer zuinige of elektrische auto

dinsdag 19/11/2013

Bijtelling 2014 volledig elektrische auto naar 4%.

Op dit moment bedraagt de bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gr/km nog 0%. Bekend was al, dat het percentage voor zeer zuinige auto’s met ingang van 2014 zou gaan wijzigen.

Overige fiscale maatregelen 2014.

Momenteel kunnen zeer zuinige auto’s ook nog profiteren van de vrijstelling voor de BPM, motorrijtuigenbelasting.

Depotstelsel i.p.v. G-rekening per 1 juli 2014

maandag 18/11/2013

Bij het inhuren van personeel kan de belastingdienst uw onderneming aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en BTW van een uitlener zoals uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer. Tot op heden moest het gebruik van een geblokkeerde-rekening (G-rekening) deze aansprakelijkstelling voorkomen. Dit systeem van de G-rekening is inmiddels echter behoorlijk verouderd.

Premiekorting aannemen jong personeel

Premiekorting aannemen jong personeel

maandag 18/11/2013

Het kabinet heeft afspraken gemaakt over het stimuleren van de werkgelegenheid voor jongeren en daarvoor een premiekorting opgenomen in het Belastingplan voor 2014. Indien dit plan goedgekeurd wordt door de Tweede en Eerste Kamer kan een onderneming daarom volgend jaar een premiekorting toepassen als een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst wordt genomen. De totale korting kan oplopen tot 7.000 euro in twee jaar.

Verruiming borgstellingskrediet tot 31 december 2014

maandag 18/11/2013

Het ministerie van economische zaken heeft bekend gemaakt dat de borgstelling van de overheid voor nieuwe leningen onder de borgstellingsregeling wordt verhoogd van 45% naar 67,5% (tot 266.667 euro) en dat het maximum is verhoogd  van 1,0 miljoen tot 1,5 miljoen euro voor een bedrijfsfinanciering.

Tarief dividendbelasting naar 22% in 2014

Tarief dividendbelasting naar 22% in 2014

donderdag 14/11/2013

Het box 2 tarief voor de dividendbelasting wordt in 2014 verlaagd van 25% naar 22%. Het wordt voor een DGA dus in 2014 voordeliger om dividend uit te keren uit de BV. Het is een tijdelijke maatregel die alleen voor 2014 geldt. Na 2014 betaalt u weer 25% belasting.

Dien voor eind november aanvraag WBSO in

dinsdag 05/11/2013

Uw aanvraag voor WBSO moet eind november zijn ingediend. De WBSO (wet bevordering speur en ontwikkelingswerk), is een lucratieve fiscale regeling voor innovatieve bedrijven om te besparen op hun loonkosten. Veel bedrijven dienen een pro forma-aanvraag in, maar het is beter direct een complete WBSO-aanvraag in te dienen. De aanvraagprocedure loopt dan sneller en makkelijker. Hiermee profiteren deze aanvragers al van de voordelen in het begin van 2014. De aftrek bedraagt voor de eerste 250.000 euro 35% (voor starters zelfs 50%).

Pensioenbrief Directeur grootaandeelhouder aanpassen voor 2014

Pensioenbrief Directeur grootaandeelhouder aanpassen voor 2014

donderdag 31/10/2013

Zoals u ongetwijfeld de afgelopen tijd zult hebben meegekregen, gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. Vanaf 1 januari 2014 verandert de pensioenwet op het gebied van de maximale opbouwpercentages en de pensioenleeftijd.

Stamrecht op de helling

donderdag 24/10/2013

Per 1 januari 2014 wordt de belastingvrijstelling voor ontslagvergoedingen afgeschaft en wordt de mogelijkheid geboden om met 20% vrijstelling bestaande stamrechtgelden op te nemen.

De eerste digitale nieuwsbrief is een feit

donderdag 24/10/2013

Na jaren gebruik gemaakt te hebben van een papieren versie, is de afgelopen periode gebleken dat we regelmatig ingehaald werden door de tijd. Plannen worden door onze regering na lancering vaak weer net zo gemakkelijk afgeschoten. Daardoor bleken artikelen in de papieren versie van onze nieuwsbrief niet altijd meer zo actueel te zijn als dat wij wilden. We gaan u vanaf nu minimaal één keer per maand informeren via een digitale versie.

Tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

donderdag 24/10/2013

Per 1 oktober 2013 is een nieuwe tijdelijke vrijstelling in werking getreden voor schenkingen. De maatregel heeft een tijdelijk karakter en zal, indien de regeling niet wordt verlengd, gelden tot eind 2014. Het gaat om vrijstelling tot een bedrag van 100.000 euro waarbij het wel voorwaarde is dat het bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning.

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

dinsdag 22/10/2013

Hebt u ook een aangifte loonbelasting dan bent u er waarschijnlijk al aan gewend, maar ook bij de aangifte omzetbelasting gaat de aangiftebrief evenals de bijbehorende acceptgiro verdwijnen.

Oldtimerregeling MRB wordt gewijzigd

Oldtimerregeling MRB wordt gewijzigd

dinsdag 22/10/2013

Op dit moment zijn oldtimers (auto's die ouder zijn dan 30 jaar) vrijgesteld van betalen van Motorrijtuigenbelasting (MRB).

Eigenaar zonnepanelen is ondernemer

maandag 07/10/2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs bevestigd dat u als ondernemer wordt aangemerkt voor de BTW als u als particulier eigenaar bent van zonnepanelen en u de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen een vergoeding aan uw energieleverancier levert.

WKR verplicht vanaf 2015

maandag 07/10/2013

Per 1 januari 2015 zal uw onderneming over moeten stappen op de werkkostenregeling (WKR).
Staatssecretaris Weekers van Financiën had eerder al aangegeven dat het nog niet verplicht zou gaan worden per 1 januari 2014, maar nu is op Prinsjesdag besloten dat het met één jaar is uitgesteld.