Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Wat deze wet betekent voor u als werkgever en ondernemer zal hieronder worden beschreven. Middels deze themapagina zullen de belangrijkste en meest voorkomende artikelen nader worden uiteengezet en toegelicht.

Ontslagrecht

Inwerkingtreding 01-07-2015

  • Bedenktermijn
  • Procesroute
  • Ontslagvergoeding

-Transitievergoeding

-Billijke ontslagvergoeding

Aanscherping WW

  • Inkomensverrekening en passende arbeid: Inwerkingtreding 01-07-2015
  • Geleidelijke afbouw WW: Inwerkingtreding 01-01-2016