Van Luxemborg & De Kok

Van Luxemborg & De Kok is een regionaal actief accountants- en belastingadvieskantoor met 55 professionals met een vooraanstaande positie als full-service dienstverlener voor het MKB. Wij zijn een no-nonsense kantoor, met twee benen op de grond en midden in de maatschappij. 

Lees verder »Actualiteiten

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

maandag 19/03/2018

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Lenen bij je (stamrecht)-BV? Zorg dat de lening zakelijk is!

Lenen bij je (stamrecht)-BV? Zorg dat de lening zakelijk is!

donderdag 08/03/2018

In het verleden zijn behoorlijk wat Besloten Vennootschappen (BV) opgericht met als doel om daar de verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen. Dit om belasting uit te stellen en voor de toekomst een (aanvulling op het) pensioen uit te betalen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Veel DGA’s hebben na de afstorting van de ontslagvergoeding de in de BV aanwezige gelden weer deels of volledig geleend van de BV.

Dag te vroeg in dienst. Dag subsidie

donderdag 08/03/2018

Eén van de voorwaarden om voor de Loonkostenvoordelen (LKV’s) in aanmerking te komen is dat de werknemer in de kalendermaand voor hij in dienst komt, recht op een uitkering moet hebben.

Verdeling van pensioen bij echtscheiding soms belast

Verdeling van pensioen bij echtscheiding soms belast

vrijdag 02/03/2018

Echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd moeten bij echtscheiding hun gezamenlijk opgebouwde vermogen gelijkelijk verdelen. De tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten behoren niet tot de huwelijksgoederengemeenschap.